Het zinnebeeld Shri Yantra


Een shri yantra*, de belangrijkste yantra uit het Indiase Tantrisme.

In de buitenste rand is een reeks afbeeldingen te zien, die de aanzichten van de Grote Godin voorstellen.
Het mediteren over deze afbeelding is bedoeld om de geest ertoe te brengen in zichzelf terug te schouwen naar de plaats in zichzelf, waar de ononderbroken geestelijke scheppingsdaad plaatsvindt door de voortdurende paring van het mannelijke (denken) en vrouwelijke (voelen) in zichzelf.
Alle tantristische praktijken en kunstuitingen hebben dit proces als centraal onderwerp.

Het sleutelwoord in het Sanskriet is 'paravritti', dat 'omkeren' betekent. Door dat omkeren kijken we terug naar de plaats waar de geestelijke werkelijkheid vandaan komt (de zelfbezinning, Freek). Als dat is gelukt, moeten we van daaruit weer naar buiten treden en verder leven in het volle besef van wat er werkelijk gebeurt.
Philip Rawson, Tantra, Uniboek, Bussum, 1973

In het midden van de afbeelding zijn de mannelijke en vrouwelijke driehoeken te zien, die met elkaar zijn verstrengeld in een innige omhelzing. Het zijn geen echte gelijkbenige driehoeken, maar wel een benadering.
*(Yantra: symbolische afbeelding van de kosmos en de goddelijke werkelijkheid, en object van verering en meditatie. Het is een meetkundige figuur, die vaak identiek is met een mandala.)

Bij de chakra's is het de twaalfbladige hartchakra die op de weergegeven wijze met het hexagram samenhangt.
De hartchakra is de middelste chakra en verbindt zo als het ware de drie erboven en eronder.
In sommige filosofische stelsels wordt ervan uitgegaan dat de bovenste drie chakra's de geestelijke zijn, terwijl de onderste de lichamelijke zijn. Toch is er een volstrekte samenhang in werkzaamheid tussen de chakra's, wat ook hier weer door de twee verstrengelde driehoeken wordt weergegeven.


terug naar De Tafel van Smaragd


^