Tabula Smaragdina van Hermes Trismegistos


vertalingen uit het Latijn

Hermes Trismegisto, Tafel van Smaragd
Waar, waar, zonder twijfel en zeker:
het lagere lijkt op het hogere en het hogere op het lagere,
ter vervolmaking van de wonderen van het Ene.
En zoals alle dingen uit het Ene zijn, uit de meditatie van het Ene,
zo worden ook alle dingen uit dit Ene geboren door variatie.

Zijn vader is de zon, zijn moeder de maan;
de wind heeft het in haar buik gedragen;
zijn voedster is de aarde.
Het is de vader van alle wonderlijke werken in de hele wereld.
Zijn kracht is volmaakt, als het in aarde is veranderd.

Scheid de aarde van het vuur en het fijne van het grove, zachtzinnig en met groot inzicht.
Het stijgt van de aarde op naar de hemel en keert vandaar naar de aarde terug,
opdat het de macht van de Hogeren en de Lageren ontvange.
Zo zul je de heerlijkheid van de wereld bezitten en alle duisternis zal van je wijken.
Dit is de kracht der krachten, want ze verslaat al het fijne en doordringt het vaste.

Zo werd de wereld geschapen.
Daartoe worden wonderlijke veranderingen en toepassingen tot stand gebracht,
waarvoor hier de middelen zijn gegeven.
Hermes Trismegisto word ik genoemd, daar ik de drie delen van de wijsheid der wereld bezit.

Uit: A. Roob, Alchemie en mystiek, Taschen, 2003


Smaragden Tafel
Het is waar en ongelogen, zeker en zeer waar.
Wat beneden is, is zoals dat wat boven is en dat wat boven is, is er evenals dat wat beneden is,
om de wonderen van slechts één ding te verrichten.
En zoals alle dingen geweest zijn en ontstaan zijn uit Eén door de bemiddeling van Eén:
zo worden alle dingen geboren uit dit Ene ding door aanpassing.

De Zon is zijn vader, de Maan is zijn moeder,
de wind heeft hem in zijn buik gedragen, de aarde is zijn verzorgster.
De vader van alle volmaaktheid in de hele wereld is hier.
Zijn kracht of macht is volledig als deze veranderd wordt in aarde.

U moet de aarde scheiden van het vuur, het subtiele van het grove, mild en met grote ijver.
Hij stijgt op van de aarde naar de hemel en vervolgens daalt hij weer af naar de aarde
en ontvangt de kracht van hogere en lagere dingen.
Op deze manier zult u de glorie van de hele wereld krijgen
en daardoor zal alle onwetendheid of duisternis van u wijken.
Zijn kracht is boven alle kracht verheven,
want zij overwint ieder subtiel ding en dringt door in ieder solide ding.

Zo werd de wereld geschapen.
Hieruit zijn en ontstaan bewonderenswaardige adaptaties,
waarvan het middel (of het proces) hier is en hierin.
Vandaar dat ik Hermes Trismegistus genoemd word,
daar ik drie delen bezit van de filosofie van de hele wereld.
Hetgeen ik gezegd heb over de werking van de Zon is volbracht en beëindigd.

Uit: Theosofia 108/2, april 2007, 69; De smaragden tafel: een theosofische lezing door Dara Tatray


terug naar De Tafel van Smaragd


^