Het doel van Jezus' kruisdood


De Heer over Zijn kruisdood en opstanding

De Heer: "Wat Mijn lichaam betreft, ben Ik nu evenals jullie een sterfelijk mens. Het gevolg daarvan is, dat ook Ik dit lichaam zal afleggen. Dit zal geschieden aan het kruis in Jeruzalem, als getuigenis tegen de tempeljoden, hogepriesters en Farizeeën, en tot hun gericht.
Want dit alleen zal voor altijd hun macht breken evenals van de vorst van de geestelijke duisternis, die nu de mensen-wereld beheerst. Want ook hij zal machteloos worden en de mensen niet meer zo erg als tot nu toe kunnen verleiden en in het verderf storten.
Deze vorst heet 'satan' (van Hebreeuws 'satana': tegenwerpen, tegenstaan; 'satan': tegenstander). Dat betekent: eigenliefde, hebzucht, heerszucht, trots, afgunst, haat, moordlust, leugen, bedrog en allerlei hoererij."
   
    

Jezus' overwinning van de dood en opstanding uit het dodenrijk (onder)
Jezus neemt Adam (l) en Eva (r) mee en met hen de mensheid
tekst: HA APOSTOSIS IESOUS XRISTOS (de opstanding van Jezus)
muurschildering in een kerk in Istanbul
bron: Dries van den Akker SJ, Ignis Webmagazine
klik hier voor de video   
 
"Omdat de grootste hoogmoed alleen door de diepste deemoed te gronde kan worden gericht, is het dus noodzakelijk dat dit aan Mij zal geschieden. Wanneer jullie dit zullen vernemen, moeten jullie dus niet ontsteld zijn; want Ik zal niet in het graf blijven en ontbinden, maar op de derde dag weer opstaan.
Zoals Ik nu hier bij jullie ben, zo zal Ik weer bij jullie komen! En dit zal voor jullie allen in jullie ziel een grootste en waarste getuigenis geven van Mijn goddelijke zending en jullie geloof geheel en al sterk maken.
Dit heb Ik jullie nu van tevoren gezegd opdat, als het zover zal komen, jullie je niet aan Mij zult ergeren en Mijn leer zult verlaten."

Bron: Jakob Lorber, Grote Johannes Evangelie 5, 220:1-3


terug naar de vragenlijst


^