genderdysforie


'Gender' is een Engelse nieuwvorm, die is afgeleid van het Griekse woord 'genos': soort, geslacht.
Het begrip 'gender' omvat de kenmerken die in een bepaalde cultuur aan mannelijkheid of vrouwelijkheid worden toegeschreven, in tegenstelling tot de biologische verschillen (sekse). Genderkenmerken zijn mede sociaal-cultureel bepaald en kunnen veranderen in de tijd en kunnen verschillen tussen culturen, terwijl de biologische primaire en secundaire geslachtsverschillen bij alle mensen gelijk zijn.
Het woord 'dysforie' komt van het Griekse 'dysphoria': onvrede.

Genderdysforie is een gevoel van onvrede met het geslacht, dat door mensen vanuit de omgeving aan de betreffende persoon wordt toegekend. Afgaande op de biologische geslachtskenmerken bij de geboorte wordt het kind bijvoorbeeld als een jongen opgevoed en gekleed, maar het kind voelt zich geen jongen, maar een meisje. Het 'jongetje' gedraagt zich als een meisje, speelt het liefst met meisjes en heeft belangstelling voor meisjeskleren. Bij een 'meisje' is het tegenovergestelde het geval.
Door deze genderdysforie ontstaat in de houding en het gedrag een reeks van gedragingen, die loopt van een gevoel van onbehagen over travestie en homofilie, tot aan de onbedwingbare behoefte het lichamelijke geslacht door een operatie aan te passen aan het geestelijke geslachtsgevoel (transgenders).

Genderdysforie hangt samen met het verschijnsel dat vanuit de geestelijke wereld een mannelijke geest in een vrouwelijk lichaam kan indalen en omgekeerd een vrouwelijke geest in een mannelijk lichaam (zie ook de vraag over 'man en vrouw'). Als het geslacht van het lichaam wordt aanvaard, ontstaat een vrouwelijke man of een mannelijke vrouw, die zich zonder bijzondere problemen goed kan aanpassen aan een bestaan dat bij het biologische geslacht 'hoort'.
De bedoeling hiervan is dat de mannelijke geest ervaring opdoet met het vrouw-zijn en de vrouwelijke geest met het man-zijn. Deze eigen ervaring met de eigenschappen van het tegenovergestelde geslacht is nuttig om in volgende levens met een vrouw dan wel met een man om te kunnen gaan. Zij is ook nuttig om uiteindelijk met de eigen wederhelft, de bij zich horende tweelinggeest, te kunnen worden herenigd.

Het feit dat het verschijnsel genderdysforie bestaat en dat het zelfs kan leiden tot de behoefte door operatie een geslachtsaanpassing te ondergaan, wijst op:
- het bestaan van de mannelijke of vrouwelijke geest als een zelfstandige eenheid die zich in het lichaam bevindt (op de plaats van het voorhoofd) en dat lichaam als een voertuig ervaart;
- en op het feit dat tijdens zwangerschap en geboorte vanuit de geestelijke wereld een geest indaalt in de door verwekking op aarde beschikbaar gekomen levensvorm, het menselijke lichaam.
Meestal verloopt die indaling goed door de aanwezigheid van begeleiders; maar soms zijn er ongeduldige geesten - vooral als zij uit schemergebieden willen ontsnappen - die fouten maken en in het verkeerde lichaam terecht komen, waar zij later spijt van krijgen. Zij hebben daardoor het niet te overwinnen gevoel 'in het verkeerde lichaam te zitten', wat een juist oordeel is.


Hieronder een gedeelte uit een artikel uit Elsevier, het gedeelte dat handelt over hersenonderzoek naar het verschijnsel genderdysforie. De vraag was of genderdysforie in de hersenen terug is te vinden.

Elsevier. Waarom steeds meer jongeren van geslacht willen veranderen. Premiumartikel
Elsevier nummer 41, 10 oktober 2015
door Jenny Velthuys, 8 okt. 2015
[...]
Het aantal mensen dat van geslacht wil veranderen, was altijd laag. De laatste jaren neemt het sterk toe, vooral onder jongeren. Hoe komt dat? Opvallend genoeg kiezen velen niet voor een complete geslachtsverandering. Bericht uit de genderpoli. [...]
Hersenontwikkeling
De Duitse hersenonderzoeker Sarah Burke (32) van het VU medisch centrum denkt dat gender­dysforie een aanwijsbare oorzaak heeft. Met MRI-scans onderzoekt zij de verschillen tussen het mannenbrein en het vrouwenbrein. Want die zijn er. Als een kind nog in de buik zit, ontwikkelt niet alleen het lichaam zich tot jongetje of meisje, de hersenen doen dat ook.
Deze hersenontwikkeling heeft bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen tot gevolg. Het cliché dat vrouwen gemiddeld minder goed kunnen inparkeren dan mannen, klopt bijvoorbeeld. Maar de hersenen bepalen ook of iemand zich man of vrouw vóelt. Dit gevoel staat los van hoe het lichaam eruitziet.
Burke onderzoekt nu iets heel interessants. Ze vergelijkt de hersenen van pubers met genderdysforie met de hersenen van pubers die daar geen last van hebben. "Eén van de hypothesen die wij hebben, is dat de hersenen van mensen met genderdysforie niet dezelfde kant op zijn geprogrammeerd als hun lichaam. Dat zou betekenen dat een biologisch jongetje met genderdysforie hersenen heeft die als vrouw zijn 'geprogrammeerd'." En omgekeerd.

Burke deed met haar proefpersonen een geuronderzoek om te zien of ze dat kon aantonen. Hoe je hersenen op een geur reageren, kun je namelijk niet faken. Je bent je er niet eens van bewust. Uit eerder onderzoek is bekend dat mannen en vrouwen verschillend reageren op androstadienon, een lichaamsgeur die in zweet zit.
Op scans is te zien dat die geur bij vrouwen een deel van de hersenen activeert dat seksueel gedrag reguleert en fungeert als een soort schakelstation tussen het zenuwstelsel en het hormonaal systeem. Bij mannen reageert dit gebied, de hypothalamus, veel minder.
De resultaten van het onderzoek van Burke zijn inmiddels binnen. "Bij adolescenten met genderdysforie zagen we heel duidelijk dat ze de hypothalamusreactie lieten zien van hun wensgeslacht. Dus de hersenen van jongens met genderdysforie reageerden als de hersenen van meisjes. En de groep meisjes met genderdysforie reageerde gemiddeld jongensachtig."
[...]

Doordat de hersenen ook na de geboorte nog niet volgroeid zijn en de geest zich met het lichaam verbindt op de plaats van de hersenen, zullen de hersenen worden gevormd in overeenstemming met het geslacht van de indalende geest. Daardoor beschikt een mannelijke geest ten slotte over mannelijke hersenen, ook als die geest is ingedaald in een lichaam van het vrouwelijke geslacht; en omgekeerd.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^