Een graancirkel in de vorm van een hexagram


In graancirkels komt het 'Zo boven, zo beneden' wel zeer letterlijk tot uitdrukking.

Het verschijnen van graancirkels in de ontwikkeling die de aarde doormaakt, heeft een kosmische betekenis. In de aanloop naar de aanvang van een nieuw tijdperk voor de mensheid, wordt de aarde door graancirkels met een kosmische geometrie verbonden, volgens een mededeling van mijn geestelijke begeleider.
Zij nemen de laatste jaren toe in aantal; hun vormen worden steeds ingewikkelder en ook meer herkenbaar. Volgens de geestelijke leider van de huidige Maya's betekent het aanstaande einde van de Mayakalender de overgang naar een tijdperk van hernieuwde godsdienstigheid. Aangezien de toename van de graancirkels samenvalt met het naderen van het einde van die kalender, lijkt het erop dat hun verschijning een inleiding is naar deze overgang.
Ook hier kan er bedrog in het spel zijn. Naast de afdrukken uit de geestelijke wereld zijn er ook cirkels die door mensenhand zijn gemaakt.

Een straalstroom in de vorm van een hexagram
Op een onverwachte plaats komt het hexagram ook in de astronomie voor en wel in de straalstroom die om de noordpool van Saturnus raast (hij kan ook als cirkel voorkomen). De noordpool zelf wordt gevormd door een enorme wervelwind, midden in die straalstroom.

Mysterieuze zeshoek op Saturnus' noordpool
Artikel van Scientias.nl; geschreven op 10 december 2009 door Tim Kraaijvanger

Wanneer het lente is op de noordpool van Saturnus, vertonen sommige wolkenbanden een apart patroon. Ze zijn niet rond - zoals normaal - maar zeshoekig. Nu de vijftien jaar lange winter er op zit, wordt het weer zomer op Saturnus. Hoogste tijd voor Cassini om de zeshoekige structuur te fotograferen.
Foto: NASA

De zeshoek wordt gevormd door een atmosferische straalstroom, die om de noordpool suist. In deze straalstroom zijn bijzondere structuren te zien, zoals concentrische cirkels en spiralen. De diameter van de straalstroom is twee keer de diameter van de aarde. Hoe de atmosferische straalstroom aan de zeshoekige vorm komt, is onbekend.
De ruimtesonde Voyager fotografeerde voor het laatst de zeshoek, maar dat is al bijna dertig jaar geleden. Toen was het de laatste keer dat de lente begon op Saturnus. Nu het weer lente en de zeshoek is gelukkig weer zichtbaar. Dit geeft wetenschappers de mogelijkheid om de foto's van Voyager te vergelijken met de foto's van de Cassini-ruimtesonde.

"De lange duur van de zeshoek is echt uniek. Op aarde verandert het weer om de paar weken", vertelt Kunio Sayanagi van het Cassini-team. "Voor ons is dit eenzelfde mysterie als de Grote Rode Vlek op Jupiter."

Bronmateriaal:
"Saturn's Mysterious Hexagon Emerges from Winter Darkness" - ScienceDaily

Op deze foto van het Cassini-team
is de Saturnus-noordpool
van boven te zien.

De hexagon is een uniek weerpatroon: het wolkenpatroon is zo’n 30.000 kilometer breed. De hexagon is een heftige straalstroom met in het midden een enorme, roterende storm. De hexagon is een windstroom en de weersomstandigheden hier op aarde die overeenkomsten vertonen met deze windstroom zijn turbulent en onstabiel. Een orkaan op aarde houdt doorgaans een week stand, maar de hexagon op Saturnus is er al tientallen jaren en wie weet zelfs al eeuwenlang.


Koraal uit het Mioceen

Een fossiel koraal uit het Mioceen, 16 miljoen jaar oud, dat is gevonden bij een afgraving bij Winterswijk (Miste). Rond Winterswijk komt een zeebodem uit het Mioceen aan de oppervlakte.
Er is een zeshoek te zien waarbinnen een hexagram kan worden getekend.
Bron: Kennislink


terug naar De Tafel van Smaragd

^