De foto van Bahá'u'lláh


Indien u het ongepast vindt om de foto van Bahá'u'lláh te plaatsen, het volgende.

Zoals u op mijn website kunt zien, voeg ik aan teksten die het gedachtengoed van een persoon beschrijven, als het even kan een foto toe. Dat doe ik vanuit de volgende overwegingen.
- Een toegevoegde foto ervaar ik als een eerbetoon aan de betreffende persoon, doordat een foto juist die persoon zelf benadrukt.
- De geschreven tekst wordt door een foto verlevendigd, zeker in deze tijd, waarin afbeeldingen een belangrijke rol spelen bij informatie-overdracht.
- Ook is uit onderzoek gebleken, dat een afbeelding bij een tekst tot gevolg heeft, dat de tekst meer indruk maakt op de lezer en bijgevolg beter wordt onthouden.

Toen ik na het schrijven van het stuk over Bahá'u'lláh en het Baha'i-geloof daarom op het internet op zoek ging naar afbeeldingen, kwam ik op vele websites tientallen foto's tegen, zowel van Bahá'u'lláh, als van zijn zoon en kleinzoon.

Ook kwam ik een officiële Baha'i-website tegen: www.uhj.net/photo-of-bahaullah.html Daarop werd mij de gelegenheid gegeven een officiële foto van Bahá'u'lláh te bekijken en te downloaden.
Aangezien in de tijd dat deze foto doelbewust van Bahá'u'lláh - dus met zijn goedkeuring - werd genomen er nog geen kleurenfotografie bestond, heb ik daarna gezocht naar het ongekleurde origineel.

Op gezag van uw geloofsgenoten, zie: www.uhj.net/welcome.html, heb ik de foto geplaatst.

Daarnaast geef ik de volgende bijbeltekst ter overweging: 'God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.' (Genesis 1:27)
waar staat dat de mens naar het evenbeeld van God is geschapen.

Ik meen van het Baha'i-geloof te hebben begrepen, dat er ook aan de Bijbel waarde wordt gehecht.


terug naar Bahá'u'lláh


^