Oude zegelring is mogelijk van Pontius Pilatus


a. Oude ring mogelijk van Pontius Pilatus
De Telegraaf, 30-11-2018

Jeruzalem. Een 2000 jaar oude zegelring, die al in 1969 werd gevonden bij archeologische opgravingen bij Jeruzalem, heeft hoogstwaarschijnlijk toebehoord aan Pontius Pilatus. Archeologen hebben de inscriptie 'van Pilatus' nu pas kunnen ontcijferen, doordat de ring goed is schoongemaakt.
De Romeinse gezaghebber van Judea ten tijde van Jezus Christus gebruikte de bronzen ring als stempel op officiële documenten. Volgens de bijbel liet hij Jezus Christus kruisigen.
De zegelring werd met duizenden andere voorwerpen gevonden in de graftombe van Herodes de Grote in het paleizencomplex Herodion, ten zuiden van de Israëlische stad.

De zegelring is opvallend, omdat die van een eenvoudig metaal is gemaakt en derhalve meestal toebehoorde aan soldaten of lagere ambtenaren. Maar omdat de naam 'Pilatus' zeer zelden voorkwam in die periode, wordt die toch toegeschreven aan Pontius Pilatus.

b. Tweeduizend jaar oude ring van Pontius Pilatus gevonden in Jeruzalem.
nu.nl 30 november 2018

Een tweeduizend jaar oude zegelring, die al in 1969 werd gevonden bij archeologische opgravingen bij Jeruzalem, heeft hoogstwaarschijnlijk toebehoord aan Pontius Pilatus.
Archeologen hebben de inscriptie 'van Pilatus' ('pilato') nu pas kunnen ontcijferen doordat de ring goed is schoongemaakt.
De Romeinse gezaghebber van Judea ten tijde van Jezus Christus gebruikte de bronzen ring als stempel op officiële documenten. Volgens de Bijbel was hij degene die Jezus heeft laten kruisigen.

De zegelring werd met duizenden andere voorwerpen gevonden in de graftombe van Herodes de Grote in het paleizencomplex Herodion, ten zuiden van de Israëlische stad.

c. NOS
Claim archeologen: ring uit Bethlehem was van Pontius Pilatus
30 november 2018

Een ring die archeologen al in 1969 opgroeven in de buurt van Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, zou hebben toebehoord aan Pontius Pilatus, de Romeinse bestuurder die volgens de Bijbel Jezus Christus liet kruisigen.
De bronzen ring bevat de Griekse inscriptie 'van Pilatus' ('pilato') en is mogelijk gebruikt als stempel voor officiële documenten. Pontius Pilatus was de Romeinse landvoogd in Judea van het jaar 26 tot 36 n.Chr. en volgens de overlevering een tijdgenoot van Jezus Christus.
De zegelring werd vijftig jaar geleden samen met duizenden andere voorwerpen gevonden in de graftombe van koning Herodes in het paleizencomplex Herodion, ten zuiden van Bethlehem. Dat maakt het des te moeilijker om de herkomst vast te stellen. Het is evengoed mogelijk dat de ring van tientallen jaren later dateert.
Volgens de Bijbel liet Pontius Pilatus toe dat Jezus ter dood werd veroordeeld en later gekruisigd. Ten tijde van het volksgericht liet hij water brengen, waste zijn handen en zei: "Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zoek het zelf maar uit."
Tot de dag van vandaag bestaat nog de uitdrukking 'je handen wassen in onschuld', met andere woorden: aangeven dat je ergens niet verantwoordelijk voor wilt zijn.

Het heeft bijna vijftig jaar geduurd voor de naam op de ring kon worden ontcijferd. Dat het nu is gelukt, komt doordat er betere lenzen voorhanden zijn om archeologische voorwerpen te bekijken. Archeologen zeggen dat het pas het tweede voorwerp uit deze periode is waar de naam van Pilatus op staat.
Anderen wijzen erop dat het Griekse 'van Pilatus' geen bewijs is dat de ring heeft toebehoord aan de bijbelse Pontius Pilatus. Bronnenmateriaal van zo'n ouderdom vertoont veel lacunes. Ook kan de vraag gesteld worden of de eenvoudig ogende ring wel aan zo'n hoge bestuurder kan hebben toebehoord.

d. nieuwsblad.be

Is dit de ring van Pontius Pilatus, de man die Jezus Christus liet kruisigen?
30-11-2018, Bron: The Telegraph

Archeologen beweren dat ze een ring hebben ontdekt van Pontius Pilatus, de Romeinse prefect die Jezus Christus liet kruisigen. Het gaat om een meer dan 2.000 jaar oude koperen ring, die in de buurt van Bethlehem werd gevonden.


De ring werd eigenlijk vijftig jaar geleden al aangetroffen tijdens archeologische opgravingen van een voormalig fort, gebouwd door koning Herodes. Het was maar een van de honderden sieraden die op de site werden gevonden, werd lang als onbelangrijk beschouwd en het duurde tot nu voor het degelijk werd geanalyseerd.

Na het grondig schoonmaken van de ring ontdekten de archeologen in Grieks schrift de naam 'Pilatus' ('pilato') naast een afbeelding van een wijnvat. De letters waren bijna volledig vervaagd en werden pas leesbaar op foto's van een speciale camera.
Pontius Pilatus was tussen 26 en 36 na Christus de prefect of gouverneur van de Romeinse provincie Judea. Volgens het Nieuwe Testament was hij de man die Jezus Christus liet kruisigen. Volgens de experts gaat het wel degelijk om een ring van Pontius Pilatus zelf. "Ik ken geen andere Pilatus uit die periode en de zegelring toont toch aan dat het om een persoon van standing ging," zegt professor Joodse geschiedenis Danny Schwartz.

Volgens anderen is de ring echter 'te eenvoudig' om van een Romeinse gouverneur te zijn geweest. Volgens hen gaat het om een ring die gedragen werd door zijn personeel om brieven en documenten met gesmolten was [in zijn naam] te verzegelen.
Een andere theorie luidt dat Pilatus ook extravagantere gouden sieraden bezat voor officiële ceremonies, maar dat hij de koperen ring gebruikte voor zijn dagelijkse taken.

e. 2,000-Year-Old Ring Thought to Have Belonged to Pontius Pilate
BCNN1 - Black Christian News Network One, November 29, 2018
Source: Times of Israel

An intriguing 2,000-year-old copper alloy ring bearing the inscription 'of Pilatus' may be only the second artifact testifying to the historicity of the infamous Pontius Pilate. Unearthed 50 years ago, the ring was overlooked until recently, when it got a good scrub and a second look.

Pilate, a Roman prefect who ruled the Roman province of Judaea from circa 26-36 CE, is mentioned in several accounts in the New Testament, as having ordered the trial and crucifixion of Yeshua, a Second Temple-period radical preacher from the Galilee, more commonly known as Jesus.

The ring was first found among hundreds of other artifacts in 1968-1969 excavations directed by archaeologist Gideon Foerster, at a section of Herod's burial tomb and palace at Herodium, that was used during the First Jewish Revolt (66-73 CE). Recently, current dig director Roi Porat asked that the engraved copper sealing ring be given a thorough laboratory cleaning and scholarly examination.
The scientific analysis of the ring was published in the stalwart biannual Israel Exploration Journal last week, by the 104-year-old Israel Exploration Society. It was also popularly publicized - with slightly differing conclusions - on Thursday in Haaretz, under the headline "Ring of Roman Governor Pontius Pilate Who Crucified Jesus Found in Herodion Site in West Bank."

Archaeologist Porat told The Times of Israel on Thursday that to him, all explanations are equally possible for who was the historical owner of the simple copper ring.
"It was important to publish a careful scientific article," he said. "But in practice we have a ring inscribed with the name Pilate and the personal connection just cries out (maar in de praktijk hebben we een ring met de naam Pilatus en de persoonlijke verbinding preekt vanzelf)," said Porat.
The IEJ's analysis, "An Inscribed Copper-Alloy Finger Ring from Herodium Depicting a Krater," was written by a collective of scholars including Kaye Academic College's Art & Aesthetics Department professor emeritus Shua Amorai-Stark, and several archaeologists and academics from the Hebrew University of Jerusalem: Malka Hershkovitz, Foerster, who excavated the ring, Yakov Kalman, Rachel Chachy, and Porat. Epigrapher Leah DiSegni, also of the Hebrew University, is credited with deciphering the inscription.

While it is unclear exactly when the ring was forged, it was discovered in an eastern garden built on a porch in a room constructed of secondary building materials. The room offered an archaeological layer which dates to no later than 71 CE, with "a wealth of finds," including an array of glass, ostraca, pottery and decorated mud stoppers, and "an abundance" of metal artifacts, such as iron arrowheads, a large number of First Jewish Revolt coins, and one copper alloy sealing ring.

At the center of the ring is an engraved 'krater' [Grieks vat], a large wine vessel, which is encircled by minute "partly deformed" Greek letters spelling out "of Pilatus" ('pilato'). Interestingly, according to DiSegni, the direction of writing for the two words is different, and one word is "disturbed by a defect" in the metal.
Could this "Pilatus" be the Pontius Pilate described in the New Testament?

A closer look
According to the scholars, the bezeled ring, which has a narrow outer rim, was cast in one unit by a less-than-expert craftsman. There is evidence that the "mold for this ring was engraved quickly before pouring the melted metal or that the device was not prepared by a master smith," they write.
The design at the center of the ring, write the authors, was likewise not necessarily elite. They reference a still unpublished clay sealing bulla that was discovered in the Temple Mount Sifting Project and archaeologists have tentatively dated to the first century CE.

The unpublished clay impression has at its center a single vessel, which is described in the IEJ article as "flanked by Greek letters placed in a manner similar to that of the letters on the ring bezel from Herodium. Like the inscription on the ring, the one on the bulla gives the name of a person (or his nickname or title)."


terug naar het bestaan van Jezus


^