Bernardinus van Siena


De heilige minderbroeder Bernardinus van Siena († 1444) was een Italiaanse volksprediker. Hij verbreidde de devotie tot de Heilige Naam van Jezus, IHS.

Bernardino degli Albizzeschi werd in 1380 geboren in het Toscaanse Massa Maritima als lid van een adellijke familie. Vrome tantes zetten zijn opvoeding voort, nadat hij op zijn zesde wees was geworden.

Op deze afbeelding is te zien dat IHS in de zon staat geschreven, herkenbaar aan de licht- en warmtestraling.

Minderbroeders

Op 17-jarige leeftijd studeerde Bernardinus aan de universiteit van Siena af in het burgerlijk en kerkelijk recht. In Siena was hij ook werkzaam in de verpleging van pestlijders. Daarbij raakte hij zelf besmet, maar overleefde de ziekte. In 1402 trad hij in bij de minderbroeders observanten, een beweging van mannelijke religieuzen die de Regel van Sint-Franciscus strikt wilden navolgen.

Bernardinus werd in 1404 priester gewijd. Hij reisde door heel Italië en trad overal op als volksprediker. In 1427 werd hij van ketterij beschuldigd. Paus Martinus V ontbood hem naar Rome, maar sprak hem vrij. Met zijn preken wist hij velen tot inkeer te brengen. Dat leverde hem uiteindelijk de titel 'Apostel van Italië' op.

Heilig

Bernardinus stierf op 20 mei 1444 te L'Aquila, waar hij begraven werd in de kerk die later zijn naam zou dragen. Zijn medebroeder, vriend en oud-leerling Johannes van Capestrano bepleitte hartstochtelijk zijn canonisatie. Met succes, want paus Nicolaas V verklaarde hem al in 1450 heilig.

Zijn stoffelijk overschot wordt bewaard in L'Aquila, in een mausoleum in de Basilica di San Bernardino, een aan hem gewijde basiliek. Door een zware aardbeving in 2009 raakten de kerk en het mausoleum beschadigd. Vanwege restauratiewerkzaamheden werd het lichaam van Sint-Bernardinus zo lang elders bewaard. Pas negen jaar keerde het lichaam terug naar het gerestaureerde mausoleum.

Naam van Jezus IHS

Voor de geschiedenis van de christelijke spiritualiteit is Sint-Bernardinus belangrijk wegens zijn verbreiding van de devotie tot de Heilige Naam van Jezus. Het monogram van deze devotie was IHS, de eerste drie Griekse hoofdletters van Jèsous, de vergriekste vorm van het Hebreeuwse woord Jesjoea, dat 'JHWH redt' (God redt) betekent. IHS kan ook de afkorting zijn van de middeleeuwse schrijfwijze Jhesus of van Jesus Hominum Salvator ('Jezus Redder van de mensen').

De Mirakels van Sint-Bernardinus

Bernardinus zou tijdens zijn leven meerdere wonderen hebben verricht. In 1473 gaven de franciscanen van Perugia aan Perugino en andere kunstenaars de opdracht om acht panelen te schilderen, waarin de acht bekendste mirakels van de heilige zouden worden afgebeeld. Deze serie panelen, bedoeld voor het Oratorium van Sint-Bernardinus in Perugia, bevindt zich thans in de Galleria Nazionale dell'Umbria in Perugia, de hoofdstad van de Italiaanse regio Umbrië.

Bron: KRO-NCRV


terug naar de viereenheid

terug naar het weblog^