Weblog


vóór de computer zijn intre-
de deed, maakte ik in deze
'logboeken' aantekeningen
Op dit weblog houd ik de jongste (bovenaan) publicaties of aanvullingen op mijn website bij.

In een 'logboek' werden de snelheid van een zeilschip en andere zaken opgetekend. Een 'log' was een houtblok dat aan een lijn met knopen overboord werd gezet; daarmee kon de snelheid van het schip worden bepaald. Als de lijn strak kwam te staan, werd het aantal knopen/uur geteld.
'Inloggen' heeft als betekenis: aanmelden, inboeken, inschrijven, intekenen.
Het woord 'weblog' was al een afkorting van 'weblogbook' (een soort dagboek op een website); als woordgrapje werd dat als het zinnetje 'we blog' geschreven en later verder afgekort tot het fantasiewoord 'blog'.
-------------------------------------------------------
De kernpunten van geestkunde; in het menu bij 'geestkunde op sociale media'.

- Vóór de 'cambrische explosie' van levensvormen op aarde, steeg het zuurstofgehalte van de atmosfeer in korte tijd naar het huidige gehalte, in Antropisch principe.
- In de serie godsaanwijzingen het 'godsbewijs van Anselmus', door mij uitgebreid, in het Menu.
- Het onderwerp 'geheugen' bijgewerkt, in de Woordenlijst.
- Het onderwerp 'onbewustheid' bijgewerkt, in de Woordenlijst.
- Het onderwerp 'zich bewust zijn' bijgewerkt, in de Woordenlijst.
- Jezus maakt bij zijn onderricht gebruik van tientallen gelijkenissen, in Vragen en antwoorden.
- De diepzinnige betekenis van de beginregels van het Evangelie naar Johannes, over Gods geestelijke werkzaamheid die het al schiep, in de reeks godsaanwijzingen in het Menu.
- Een beschrijving van de begrippen geest, ziel en lichaam in het Judaïsme en de Kabbala, in de Verklarende Woordenlijst.
- De betekenis van het woord 'schouwen' bijgewerkt; in de Woordenlijst.
- In haar boek legt de kluizenares Juliana van Norwich nadruk op het 'moederschap' van God, dat in Jezus is geopenbaard, in 'God als man en vrouw' in het Menu.
- Het onderwerp 'muziek' bijgewerkt, in de Verklarende woordenlijst.
- Samuelsson, Jezus was een Jood, geen christen, in het Literatuuroverzicht.
- de Boer, Jezus was geen christen, maar Jood, in het Literatuuroverzicht.
- Wat bedoelde Jezus met 'de Vader'? bijgewerkt in Vragen en antwoorden.
- Het onderwerp 'wisselwerking tussen de geest en zijn hersenen' nu aangevuld met 'stof' en verder bijgewerkt, in het Menu.
- De menora als de levensboom, in de Woordenlijst.
- Het meest wezenlijke van wat mij in de geestelijke wereld ooit is getoond, is de zelfvermenigvuldiging van God, in de ongevormde oertoestand én in de gevormde toestand, in de Woordenlijst.
- Met het inzicht van het kwantumfysische atoommodel bevinden we ons op de grens tussen geest en stof, in de reeks godsaanwijzingen, in het Menu.
- De Levensboom wordt uitgebreid beschreven door Roger Cook, in het Literatuuroverzicht.
- Nul als een getal voor het 'niets', dat de vormloosheid is van de goddelijke oertoestand, in het Menu.
- De irrationele getallen zijn een aanwijzing voor Gods eeuwige oneindigheid, in het Menu.
- Is het 'het bewustzijn' of... 'het zijn, dat zich bewust is,' geheel bijgewerkt, in het Menu.
- Het onderwerp 'wisselwerking tussen de geest en zijn hersenen' geheel bijgewerkt, in het Menu.
- De godsdienstige levensfilosofie van de Bantoes, een boekbespreking door Piet Ransijn in Civis Mundi Digitaal, in het Literatuuroverzicht.
- Het verslag van de terechtstelling van bisschop Polykarpos laat zien, dat de Romeinen de gewoonte hadden veroordeelden aan een paal vast te nagelen, in Vragen en antwoorden.
- Een uitbreiding van de verzameling godsaanwijzingen - Irrationele getallen: een aanwijzing voor Gods eeuwige oneindigheid in het Menu.
- Een uitbreiding van Pythagoras' tetraktys in God als man en vrouw, in het Menu.
- Eén van de godsaanwijzingen zijn de bijzondere eigenschappen van het transporteiwit kinesine, dat al vanaf de allereerste cel op aarde aanwezig was, in 'godsaanwijzingen' in het Menu.
- Voor een verzameling godsaanwijzingen van deze website zie godsaanwijzingen in het Menu.
- Vanuit eeuwenoude voorspellingen werpt dit boek van M. Kahir: Bijna 2000 jaar, een verhelderend licht op het huidige tijdsgewricht, in Uittreksels.
- In lood uitgevoerde boekjes uit een grot aan het Meer van Galilea beschrijven het begin van het christendom, in Vragen en antwoorden.
- Het zenuwstelsel is ervoor bestemd een werktuig voor de geest te zijn, in het Menu.
- De heilige geest, is bijgewerkt in de woordenlijst
- Wat er met de mens in een Virtual Reality-bril gebeurt, is een mooie gelijkenis met de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met dit bestaan, in Vragen en antwoorden.
- Jezus zelf als de leergang Ik ben de weg, de waarheid en het leven!, in Vragen en antwoorden.
- Ook de Gelijkenis van de talenten wijst op leren door de gevolgen van eigen keuzes te verwerken; Jezus' leermethode voor de aarde, in Vragen en antwoorden.
- Wijs worden door eigen ondervinding met de gevolgen van eigen keuzes, zoals de Verloren Zoon, is Jezus' leermethode voor de aarde, in Vragen en antwoorden.
- De oorsprong van het westerse, paulinische christendom, in Vragen en antwoorden.
- De bijzondere betekenis van het getal 153, een weergave van de leer van Jezus; in Vragen en antwoorden.
- Wat is de achtergrond van mijn levensbeschouwing; in Vragen en antwoorden.
- In zijn boek 'Het Hebreeuwse Alfabet' beschrijft prof. Weinreb ook de verhouding tussen geest, ziel en lichaam; in het Literatuuroverzicht.
- De naam 'Jezus' is de verlatijnste vorm van Grieks 'Iesous' en dat komt van Hebreeuws 'Jehova shua', 'Jehoshua' of 'Jeshua', wat 'God helpt' betekent, naar Hebreeuws 'jesjà': hulp (bron: prof. dr. Friedrich Weinreb, 'Het leven van Jezus. Een joodse visie op het Nieuwe Testament' (1997), p. 137); in 'Jezus, leraar op de levensweg'. (even scrollen)
- Aan de pagina Viereenheid toegevoegd 'het laatste visioen van Ezechiël', hoofdstuk 47, in het Menu.
- Een omschrijving van het begrip cognitie, in de Verklarende woordenlijst.
- Samenvatting van een tiental teksten uit de Brief aan de Kolossenzen van Paulus, die volkomen met geestkunde overeenkomen, in Vragen en antwoorden.
- Een joodse uitleg van het 'merkteken van het beest' uit Openbaringen, in Vragen en antwoorden.
- Het 'Oude en Nieuwe' Testament, bijgewerkt, in Vragen en antwoorden.
- Het verschijnsel 'verdichting' bijgewerkt, in de Verklarende woordenlijst.
- Dr. Sy Garte zet uiteen, waarom het bestaan van DNA wijst op het bestaan van God, link in de Viereenheid.
- Bewerkt: Nikola Tesla en de diepzinnige betekenis van zijn 3, 6 en 9-theorie, in Vragen en antwoorden.
- Een samenvatting uit Gottfried Mayerhofers 'Geheimen van de schepping', in de Uittreksels.
- Jezus als leraar van de Samaritaanse vrouw, toegevoegd aan de Viereenheid.
- De acht intelligentievormen volgens Gardners 'meervoudige intelligentie' en de overeenkomst met de persoonlijkheidskenmerken volgens geestkunde, in de Verklarende woordenlijst.
- Wat is intelligentie, in de Verklarende woordenlijst.
- De begrippen overdracht en inbeelding bijgewerkt, in de Verklarende woordenlijst.
- Gustaaf Rutgers - Mystiek Geluk, boekbespreking van de uitgebreide mystieke godservaring van kunstenaar Gustaaf Rutgers; in het Literatuuroverzicht.
- De vondst van graniet op de maan is zeer bijzonder, want het toont aan dat de maan meer op de aarde lijkt dan werd gedacht; in Antropisch principe.
- 'Kunstmatige intelligentie' gaat niet over ‘intelligentie', maar alleen over een razend snelle verzameling en ordening van buitengewoon veel kennis; opnieuw bewerkt, in de Woordenlijst.
- In Tiel hebben archeologen een grafheuvel opgegraven, die ook als zonne-observatorium werd gebruikt, zodat de overledenen met de kosmos werden verbonden; in Viereenheid en quaterniteit.
- De gelijkenis van de Verloren Zoon is de kern van Jezus' leer, in Vragen en antwoorden.
- Historisch wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het thuisland van de Kelten in het noorden van Armenië ligt, in Viereenheid en quaterniteit.
- Hersenwerkzaamheid na de dood (artikel bijgewerkt), in vragen en antwoorden.
- Als geest in de persoon van de mens Jezus is Gods heilige geest bij ons op aarde geweest als hoogste leraar, rechtstreeks vanuit de geestelijke wereld, in Vragen en antwoorden.
- Het onderwerp zelfbewustzijn heb ik bijgewerkt om te laten zien, dat 'kunstmatige intelligentie' niet intelligent is en altijd kunstmatig zal blijven, hoe groot men 1. de rekenkracht van computerchips ook maakt, 2. de algoritmes verbetert en 3. de data-bank uitbreidt.
- Uit onderzoekingen komt steeds meer naar voren, dat de aarde tussen de aardachtige exoplaneten in het heelal, een unieke planeet is; in het Antropisch principe.
- Dit is het verslag van een buitengewone ervaring met het leggen van Tarot-kaarten naar aanleiding van een bijzondere vraag; in God als man en vrouw.
- recensie 5. "Geestkunde is een buitengewoon boeiend en erudiet geschreven boek dat zeer de moeite waard is gelezen te worden; hetzelfde geldt voor een bezoek aan www.geestkunde.net," volgens publicist Guus Janssens van het Swedenborg Boekhuis en 'Swedenborgiana', het tijdschrift voor Swedenborg-publicaties; in Boekbesprekingen in het Menu
- De betekenis van gebedshoofddeksels zoals de joodse keppel, in Vragen en antwoorden.
- De opstanding van Jezus in het licht van de kwantumfysica, in Vragen en antwoorden.
- Een extra planeet in ons zonnestelsel zou het einde van het leven op aarde kunnen betekenen. De verhoudingen van de planeten in ons zonnestelsel zijn nauwkeuriger afgesteld dan gedacht; het antropische principe.
- Wat bedoelt Jezus met het Koninkrijk Gods? in Vragen en antwoorden.
- Nikola Tesla en de diepzinnige betekenis van zijn 3, 6 en 9-theorie, in Vragen en antwoorden.
- Er blijken vier soorten planetenstelsels te bestaan en ons stelsel, het 'geordende stelsel', komt het minst voor, bij het antropisch principe.
- Jim Steele, ecoloog, schetst het natuurlijke verloop van klimaatveranderingen, in Vragen en antwoorden.
- De M-theorie van de theoretisch natuurkundige Edward Witten, waarin hij stelt dat een wervelend veld de grondslag is van deeltjes, in de uittreksels.
- Zoals de hersenwerkzaamheid het gevolg is van de inwerking door de menselijke geest, is dat ook het geval met de werkzaamheid van de hormonen in het bloed, in Vragen en antwoorden.
- Ons Melkwegstelsel draait op een meer georganiseerde manier om zijn as en heeft een zeer grote massa, in het Antropisch principe, Woordenlijst.
- Volgens joodse rabbi's viel de geboorte van Jezus samen met het joodse Nieuwjaar, Nissan 1, de lente-equinox op 20 maart; in Vragen en antwoorden.
- Uit een uitgebreid onderzoek is naar voren gekomen, dat vrouwen een beter inlevingsvermogen hebben dan mannen; in Vragen en antwoorden.
- Het voorkomen van wedergeboorte (reïncarnatie) in de Bijbel; in Vragen en antwoorden.
- De betekenis van het eerste hoofdstuk van het mystieke Johannes Evangelie, in uittreksels.
- De Engelse natuurwetenschapper Isaac Newton hield zich in stilte veel meer bezig met bijbelonderzoek, hermetisme en alchemie.
- Kernpunten uit het boek van Ir. Moorman, de 'Hormoonfactor', over de rol van hypofyse en hypothalamus, en die van de epifyse.
- Het leerstuk van het plaatsvervangend lijden' door Jezus voor de mens gaat in tegen talrijke teksten in de Tenach over Gods vergevingsgezindheid, in vragen en antwoorden.
- Uit hersenonderzoek blijkt, dat alle hersenen wel bijzondere kenmerken hebben. De kenmerken van Einsteins hersenen waren niet zo uitzonderlijk, dat daarmee zijn genialiteit kon worden verklaard, in Vragen en antwoorden.
- Een gedachtenonderzoek naar de toestand van geestloze hersenen, in Vragen en antwoorden.
- De 'dishbrain' is een groep hersencellen op een elektrodenraster als kunstmatig hersentje, dat onderzoekers het computerspel Pong kunnen leren spelen, in Vragen en antwoorden.
-De Thorah is het Boek van het joodse volk - zullen zij niet het beste weten hoe dat moet worden uitgelegd? Daarom hier een zinvolle, rabbijnse uitleg van de diepzinnige betekenis van de 'ongehoorzaamheid' van Adam en Eva, in vragen en antwoorden.
- Mary Span beschrijft in haar boek 'Zinvolle (W)evolutie' op boeiende wijze de vele ontwikkelingen, die zich zowel op het persoonlijke als op het maatschappelijke vlak voordoen; in de Literatuurlijst.
- Catharina van Genua en de vrije keuze van de mens; in Vragen en antwoorden.
- Nog meer bewijs dat aantoont, dat onze aarde buitengewoon leefbaar is, onderdeel van het Antropisch principe.
- In de Bijbel was Nathanaël de eerste mens, die besefte wie hij voor zich had: Gods heilige geest, die als geest in de mens Jezus persoonlijk bij ons is geweest, in Vragen en antwoorden.
- De oriëntaals-orthodoxe of oudorthodoxe kerken zijn gesticht door Jezus' leerlingen, die vanuit Jeruzalem naar het oosten trokken om zijn leer te verspreiden, in de Viereenheid of quaterniteit.
- Op de meeste Oosterse ikonen staat Jezus als leraar afgebeeld, onderdeel van Viereenheid en quaterniteit.
- Hongerstenen in Duitse rivieren: lage waterstand door droogte is van alle tijden, in Vragen en antwoorden.
- De geestelijke betekenis van de tempelreiniging, in Vragen en antwoorden.
- Het begrip hooggevoeligheid werd ontwikkeld door de psychologen Elaine Aron en Arthur Aron; in de Verklarende woordenlijst.
- De vrouwelijke zijde van God wordt duidelijk door de tekstverklaring van Johannes 1:18, in 'God als vader en moeder'.
- Nieuw artikel (nr. 6) dat aantoont, dat eencellige levensvormen weliswaar maar één cel groot zijn en hersenen en spieren missen, maar zich gezamenlijk toch op een vernuftige wijze voort kunnen bewegen.
- De namen 'Èlohīm' en 'Jahweh' voor God zijn bij het vertalen niet uitgelegd, maar vervangen door 'Adonai' (Heer) en eenvoudig vertaald met het Griekse woord 'kurios': heer, of met 'God, de Heer'; de godsdienstwetenschapper Jos Quak laat op zijn unieke website Lodebar.net zien, dat zij de namen voor God als Vader en Moeder zijn; in 'God als man en vrouw'.
- Hosea 11, het unieke tekstdeel uit de profeet Hosea, in vragen en antwoorden.
- Wanneer werd Jezus geboren en wanneer stierf hij, in vragen en antwoorden.
- In een grot in Sterkfontein (Zuid-Afrika) is de Australopithecus africanus gevonden, een soort die het midden houdt tussen aap en mens, in vragen en antwoorden.
- Walter Lutz - Das Wort - De 'begeleide zelfverwerkelijking' van de menselijke geest, in de Bijbel en bij Jakob Lorber, in het literatuuroverzicht.
- De vier kernwaarden van de mens volgens Lynn E. Taylor's - 'Taylor Protocols': De 'Core Values Index'
- De met de menselijke geest overeenkomende bolvorm van de hersenen blijkt de vorm te zijn, die het gunstigst is voor de verbindingen binnen de hersenen, in vragen en antwoorden.
- Nathanaëls bijzondere roeping, in vragen en antwoorden.
- Het stand-in fotobord als beschrijving van de wisselwerking tussen de geestelijke en stoffelijke wereld, in de woordenlijst.
- Het twee-kamersvergelijking als beschrijving van de wisselwerking tussen de geestelijke en stoffelijke wereld, in de woordenlijst.
- Een bespreking van de verhouding tussen hersenen, bewustzijn en gedrag door psycholoog Pieter Vroon, in het literatuuroverzicht.
- "De hersenen lijken wel een 'buitenaards' orgaan!" Hoe verder met het hersenonderzoek?, in vragen en antwoorden.
- Tijdens het overlijden blijken de hersenen in een toestand te verkeren, die met mediteren overeenkomt, in de verklarende woordenlijst.
- Na een narcose blijken de prefrontale lobben als eerste werkzaam te worden en dat is ook de plaats waar de geest zich met de hersenen verbindt, in de verklarende woordenlijst.
- Het hermetische geschrift Poimandres, vertaald en toegelicht door Dr. Lietaert Peerbolte, in het Literatuur Overzicht
- Een aantal hoofdstukken uit het Corpus Hermeticum, toegeschreven aan Hermes Trismegistos, in het Literatuur Overzicht
- Vraaggesprek met de neurochirurg dr. Eben Alexander over zijn bijna-doodervaring, in het Literatuur Overzicht
- In Het Geheime boek van Johannes staat een beschrijving van Het Ene, Ain Sof. Die komt overeen met mijn persoonlijke ervaringen met de algeest, in het Literatuur Overzicht
- Het bestaan van God word door een deel van de wetenschappers ontkend. Maar het niet-bestaan van God kan door wetenschappers niet worden bewezen, althans, dat is tot nu toe nog niet gelukt. Intgendeel, er is een niet gering aantal wetenschappers dat in God gelooft. Zoals de priester Mgr. Georges LeMaître.
- Zowel de natuur- als de geesteswetenschappen gaan ervan uit, dat het heelal uit één bron afkomstig is, in Tijdschriftartikelen
- Het bewijs voor het feit van Jezus' opstanding is de houding van de leerlingen, die zo overweldigd waren door de aanblik van hun uit de dood opgestane leraar, dat zij van angstige, diep teleurgestelde leerlingen na zijn dood, veranderden in zijn vastberaden zendelingen; in vragen en antwoorden.
- Wie schreef het Nieuwe Testament, door dr. Michael Davis, in Vragen en antwoorden.
- De onjuiste vertaling van 'chat' met zonde, heeft van Adam en Eva een onbegrijpelijk verhaal gemaakt, in Vragen en antwoorden.
- Hoe de viereenheid of quaterniteit terug is te vinden in de Bijbel, in de geschiedenis van het Christendom, in Pythagoras' tetraktys en de kwadratuur van de cirkel.
- In zijn boek Psychologie en Alchemie bespreekt Jung de vierheid of quaterniteit, die met de betekenis van Pythagoras' tetraktys samenhangt.
- De eerste woorden die God tot Vader Abraham richt zijn: "Lech lecha": "Kom tot jezelf!" (Genesis 12:1), in Bijbel en geestkunde.
- De betekenis van het Sanskriet woord mandala is niet alleen cirkel, maar ook het wezenlijke; in filosofische zin heeft een mandala de betekenis van een gewijde cirkel; in de woordenlijst.
- Alfred Wallace was een natuuronderzoeker, die niet alleen tegelijk met Darwin de evolutietheorie ontwikkelde, maar ook onderkende, dat het alleen door zijn ontwikkelde geest is, dat de mens zich van het dier onderscheidt; in Godsdienst en Wetenschap (even scrollen).
- De betekenis van het broeikasgas koostofdioxide voor het leven op aarde; in de woordenlijst
- Door de kleine omvang van Mars, heeft die planeet waarschijnlijk te weinig vluchtige elementen behouden om leven te kunnen herbergen; in de woordenlijst.
- Tot de natuurgodsdienst in Suriname, het winti, worden de godsdiensten van de Afro-Surinamers en van de Indianen gerekend; bij God als man en vrouw
- Juist in de leefbare zone in een protoplanetaire schijf, blijken zich ook veel organische moleculen te bevinden, nodig voor latere levensvormen; in de woordenlijst
- De zoektocht naar een aardachtige planeet is waarschijnlijk vergelijkbaar met de spreekwoordelijke zoektocht naar een speld in een hooiberg, in de woordenlijst
- Hersenwerkzaamheid is het gevolg van de inwerking door de geest, in vragen en antwoorden
- Een goede raad van de Chinese wijsgeer Confusius: "Spreek eenvoudig en rustig.", in de vreemde woordenlijsten
- Redt Jezus of redt de toepassing van zijn leer, in vragen en antwoorden
- Onderzoek naar de domesticatie van de hond laat zien, dat het verschijnsel 'geestelijke ontwikkeling' bestaat, ook bij dieren.
- Yannick Fritschy - De Grensverleggende getallen, over de gulden snede; in het literatuuroverzicht
- De betekenis van het begrip mindset ingevoerd door Carol Dweck, in leenwoordenlijst
- De onvermijdelijkheid van subjectiviteit in wetenschappelijk onderzoek, in vragen en antwoorden
- Plotinos' neo-platonistische kosmologie
- Bespreking van het begrip 'tzimtzum' uit de Luriaanse Kabbalah
- Bespreking van het spreekwoord In de rust ligt de kracht, bijgewerkt, in vragen en antwoorden
- Wat is verslaving vanuit geestkundig gezichtspunt, in vragen en antwoorden
- Drugs veranderen het beloningscentrum, in vragen en antwoorden
- Bernardo Kastrup - 'Waarom materialisme onzin is'; boekbespreking door Peter Renaud, in het literatuuroverzicht
- Vraaggesprek met broeder Poswick over Teilhard de Chardin; in het literatuuroverzicht
- David Attenborough - Alles op aarde is erop gericht leven mogelijk te maken.
- Hiërocles - De Gulden verzen van Pythagoras; in het literatuuroverzicht
- H. Hogeboom van Buggenum - De evolutie volgens Teilhard de Chardin; in het literatuuroverzicht
- Dr. J. Polkinghorne - 'De Quantum theorie, de kwantumveldentheorie komt geheel overeen met wat aan mij is getoond over het ontstaan van de menselijke geest in de algeest; in het literatuuroverzicht
- Wat is het default mode network (DMN) in de hersenen of het mijmeren, in vragen en antwoorden
- Dr. J.P. Schadé - 'De functie van het zenuwstelsel'; in het literatuuroverzicht
- De aarde is - voor zover we weten - de enige planeet in ons zonnestelsel met plaattektoniek én de enige planeet met leven. En dat is geen toeval (antropisch principe).
- Dr. M. Aulad Abdellah - "Er is geen dwang in de godsdienst" - Koran, soera 2.256; in het literatuuroverzicht
- De betekenis van het woord kracht (energie); in de verklarende woordenlijst
- Ulricht Libbrecht, de eenheid in verscheidenheid van godsdiensten; in het literatuuroverzicht
- Welke zinnebeelden gebruikten christenen in de eerste eeuwen van het christendom, in vragen en antwoorden
- Klik hier voor een opname van het gedicht De Levensweg
- Zonder de verstrengelde magnetosferen van de aarde en de maan was de aarde nu waarschijnlijk niet leefbaar geweest; in de woordenlijst
- Alfonsus van Liguori - Spreek tot God als tegen een vriend!; in Gedichten
- De aanwezigheid van de maan is zeer bevorderlijk geweest voor het ontstaan van levensvormen op aarde; bij de Tijdschriften.
- R. Wilhelm en C.G. Jung - Het geheim van de gouden bloem, een Chinees wijsheidsboek; in het literatuuroverzicht
- De betekenis van de Tocht door de woestijn voor de huidige mens, in vragen en antwoorden
- Boekbespreking van King's Teilhards mysticism of knowing; in het literatuuroverzicht
- De belangrijke rol van de apostel Judas Iskariot bij de gevangenneming van Jezus; in vragen en antwoorden
- Vraaggesprek met prof. David Flusser over de vertaling van Jezus' woorden; in het literatuuroverzicht
- Volgens de esoterische literatuur is de maan uit de aarde voortgekomen. Deze zienswijze wordt bevestigd door de uitworptheorie van twee Nederlandse en een Russische wetenschapper, in het antropisch principe
- Een uitbreiding aan de geestelijke vermogens, die samenhangen met drie ontwikkelingstrappen; in de verklarende woordenlijst
- De maan heeft een doorslaggevende rol gespeeld in het ontstaan van levensvormen op de aarde; in de verklarende woordenlijst
- Zichzelf als werk ter hand nemen; in vragen en antwoorden
Kerkleiders hebben in het verleden het leerstuk van de Heilige Drie-eenheid opgesteld, waarin zij - naar de huidige inzichten gezien - aan de godheid een meervoudige persoonlijkheidsstoornis toeschreven; in de verklarende woordenlijst.
De geestelijke vermogens zijn in alle tijden en over de hele wereld door wijzen herkend en beschreven; in de verklarende woordenlijst
De geestelijke vermogens zijn op verschillende wijzen te beschrijven: in een drievoudige, zevenvoudige en negenvoudige toestand; in de verklarende woordenlijst
Wie was Pontius Pilatus werkelijk?; in vragen en antwoorden
De leer van Jezus is de leer van een joodse rabbi; een tekstonderdeel van Jezus, in het menu
Judaïsme, wat is het joodse geloof?; in het literatuuroverzicht
Een artikel in het tijdschrift Perspectief over het moederschap van God bij Augustinus van de hand van Kitty Bouwman, een tekstonderdeel van God als man en vrouw; in het menu
Pierre Teilhard de Chardin, Bouwen aan de Aarde; in het literatuuroverzicht
Darshan Singh (sikh-leider), De wonderen van de innerlijke werelden; in het literatuuroverzicht
Het geestelijke en lichamelijke geslachtsverschil, een tekstonderdeel van God als man en vrouw; in het menu
Ook in het sikhisme wordt God omschreven als man en vrouw, als vader en moeder; in het menu
Is God alleen een 'Vader'?; in vragen en antwoorden
Als de mens een gedomesticeerde soort is, door wie werd de mens dan gedomesticeerd?; in vragen en antwoorden
Het onderscheid tussen deductief en inductief denken; in vragen en antwoorden
H. Boelaars - Scivias van Hildegardis van Bingen volledige tekst met alle miniaturen; in het literatuuroverzicht
De verhouding tussen de waarnemer en de waarneming volgens Schopenhauer; in vragen en antwoorden
Mensen zoeken naar een bevestiging van hun vooroordelen; in vragen en antwoorden
Harold Stevens - De Droom van Ha'Adam, in het literatuuroverzicht
De archeologische bewijzen dat het volk Israël in Egypte verbleef en daaruit is vertrokken naar Kanaän
De geestelijke betekenis van het Hebreeuwse alfabet, in het menu
Het generatievooroordeel berust op een geïdealiseerd beeld van het eigen verleden, in vragen en antwoorden
Logisch en analogisch denken, in de woordenlijst
Grumett and Bently - Teilhard de Chardin, on the original sin and the six propositions, met een vertaling in het Nederlands van zijn Aantekeningen, in het literatuuroverzicht
De Kabbalah, de esotherisch joodse levensbeschouwing, in het literatuuroverzicht
E. Müller - De Zohar, het heilige boek van de Kabbalah, in het literatuuroverzicht
De mensen- en apenhersenen en het verschil in ontwikkeling, in vragen en antwoorden
21 Voordrachten door H.P. van Tuyll van Serooskerke - De karavaan naar de eeuwigheid, over soefisme, in het literatuuroverzicht
De werkzaamheid van de geest en de grootte van de ziel, in vragen en antwoorden
De aarde als proeftuin, in de woordenlijst
Lao tse - Het boek van reinheid en rust, in het literatuuroverzicht
Vier voordrachten door Annie Besant over esoterisch christendom, in het literatuuroverzicht
De betekenis van de begrippen 'overlijden' en 'stoffelijk overschot', in vragen en antwoorden
Een samenvatting van een verkenning van de theosofie, in het literatuuroverzicht.
Deze studie laat zien hoe zeldzaam de planeet aarde is. Voor zover we nu weten, is de aarde de enige planeet in het universum die geschikt is voor menselijk leven, bij antropisch principe in de woordenlijst.
Boekbespreking van de heilige Lucas van Simferopol - Eenheid van Geest, Ziel en Lichaam door Paul Brenninkmeijer
De beschrijving in de Watchtower online library van de betekenis van Jezus' 'kruis', in vragen en antwoorden
Volgens de theoloog Gunnar Samuelsson, uitgaande van de Griekse oertekst en eigen onderzoek, is Jezus niet aan een kruis, maar aan een paal terechtgesteld, in vragen en antwoorden
In de Oosters Orthodoxe kerken is een beeld van God als moeder bewaard gebleven.
Kitty Bouwman - Mater Sapientia, het moederlijke aanzicht van God, in het literatuuroverzicht
De betekenis van het begrip 'panentheïsme', in de woordenlijst
Veel 'superaardes' staan te dicht bij hun ster om bewoonbaar te kunnen zijn, bij antropisch principe in de woordenlijst
De geschiedenis van het kruis, in vragen en antwoorden.
Het belang van de 'inwendige dynamiek' voor de bewoonbaarheid van een planeet, in de woordenlijst, antropisch principe
Overgewicht vermindert de hersenwerkzaamheid, in vragen en antwoorden.
Het verband tussen vermogens en organen in gezegdes, in vragen en antwoorden.
De betekenis van het begrip 'de Christusgeest', in de woordenlijst
De uit- en ingekeerde instelling van de menselijke geest en links en rechts in de politiek, in vragen en antwoorden.
Het verslag van een onderzoek naar de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke hersenen vóór de geboorte, in vragen en antwoorden.
De meerdere betekenissen van de naam El Sjaddai, in God als man en vrouw.
De bijgewerkte twee-kamersvergelijking: de verhouding tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld, in de woordenlijst
Het mensbeeld van Jakob Lorber, in vragen en antwoorden.
Het mensbeeld van Jezus Sirach, in vragen en antwoorden.
De diepzinnige betekenis van de Hebreeuwse letter alef, in God als man en vrouw.
Het door jezelf opgebouwde 'ego'? in vragen en antwoorden.
Waarom zijn vrouwen religieuzer dan mannen? in vragen en antwoorden.
De geestelijke geschiedenis van Bulgarije, van Orpheus tot Peter Deunov, in nieuwe openbaringen.
De eigenschappen van de algeest en de geestelijke vermogens van de mens, in vragen en antwoorden.
Het ontstaan van levensvormen is alleen mogelijk op een geschikte planeet. Uit het onderzoek naar het voorkomen van exoplaneten in het heelal blijkt, dat tal van sterren planeten bezitten, in de verklarende woordenlijst bij het antropisch principe
Samenvatting van Job, de onschuldig lijdende mens, in vragen en antwoorden.
De spreekwijze 'het ik' en 'het Zelf' is een wederopleving van het oude manicheïsme, in 'Het ik' en 'het Zelf'?
Onderzoekers stellen dat het meenemen van emoties in beslissingen, de sleutel is tot wijzer redeneren, in de verklarende woordenlijst
H. van Praag e.a. Zoals er gezegd is over Job, in het Literatuuroverzicht
De planetaire botsing waaruit de maan voortkwam, maakte (mede) het leven op aarde mogelijk, in de verklarende woordenlijst
De Bijbel en parapsychologie, bijbelteksten in het licht van de parapsychologie, in het menu
Parapsychologie: het wetenschappelijke onderzoek naar paranormale verschijnselen, in de verklarende woordenlijst
De Atma gita: het lied van de geest, in de verklarende woordenlijst
De tetraktys (viereenheid) van Pythagoras in de verklarende woordenlijst
Aanpassing en uitbreiding van de pagina 'Het ik' en 'het zelf'? in het menu
A. Grossheim De zeven woorden van Jezus Christus aan het kruis, in het Literatuuroverzicht
H.S.E. Burgers Leonardo da Vinci's 'Psychologie der Twaalf Typen', in het Literatuuroverzicht
Emanuel Swedenborg Engelenwijsheid over de goddelijke liefde en over de goddelijke wijsheid, in het Literatuuroverzicht
De betekenis van het woord 'kippenvel', in de vreemde woordenlijsten
Dr. E. Vreede Die Konstellation zu Christi Geburt, met korte samenvatting, in het Literatuuroverzicht
M. Kahir Bijna 2000 jaar, een teken aan de hemel - een profetische blik op heden en toekomst, in het Literatuuroverzicht
Eva en de 'rib' van Adam, in vragen en antwoorden
De variatie-theorie over man/vrouw verhoudingen in vragen en antwoorden
Het bijzondere verhaal van de slijmzwam in het Wetenschapsboek
Het Wetenschapsboek in het Literatuuroverzicht
De verhouding tussen homeopathie en geestkunde in vragen en antwoorden
Het woord godsdienst in de woordenlijst bijgewerkt
De betekenis van het huwelijk in de woordenlijst bijgewerkt
W. Bühler Der Stern der Weisen, een beschouwing over de Ster van Bethlehem (Nederlands)
Klik hier voor een opname van de kerkklokken van de PKN-kerk in Terborg.
Diaserie Het leven van Jezus in ikonen opnieuw bewerkt.
Psalmen 139 in Gedichten
De betekenis van het huwelijk in vragen en antwoorden
Een beschrijving van het ontstaan van de numerologiekubus, in vragen en antwoorden
De betekenis van de joodse tempel in vragen en antwoorden
Uittreksel uit Inleiding tot de speciale psychologie van prof. dr. Gerard Heymans
De vele werelden in de geestelijke wereld en elektromagnetische velden op aarde, in Zo boven, zo beneden
Boekbespreking van 'Geestkunde' door publiciste Mary Span bij de boekbesprekingen
De betekenis van de voorwoordelijke stilte tijdens de zelfbezinning, in de woordenlijst
Klik hier: Evolutiegids LOGE21 voor het verslag van een vraaggesprek dat publiciste Mary Span met mij (maar ook met anderen) voerde over geestelijke onderwerpen.
Het kernkwadrantmodel van Daniel Ofman, bij de vragen en antwoorden
De twee-kamersvergelijking: de verhouding tussen de geestelijke en de stoffelijke wereld, in de woordenlijst
De betekenis van de twee spletenproef vanuit geestkundig gezichtspunt, in de woordenlijst
Het voorkomen van de geestelijke vermogens in de literatuur, in tabelvorm
De Gulden Verzen van Pythagoras
De geschiedenis van een betreurenswaardige ontwikkeling, waardoor zulke belangrijke woorden als 'geest' en 'ziel' hun oorspronkelijke betekenis in het Engels hebben verloren.
Jacob Boehme - Levend in de eenvoud van Christus, bloemlezing, in het literatuuroverzicht
Het verband tussen druk en temperatuur in de atmosfeer van planeten
De wisselwerking tussen persoonlijkheid en gebeurtenissen, in vragen en antwoorden
Teilhard de Chardin - Het goddelijk milieu, samenvatting, in het literatuuroverzicht
Bijzondere godservaringen - Ruusbroec, Hadewijch, de eerste vorming van sterrenstelsels in het jonge heelal en de vorming van zwarte gaten.
Joshua Mitteldorf - The other half of science, in het literatuuroverzicht
Jakob Lorber - Aarde en maan, in het literatuuroverzicht
De vorming van deeltjes, sterren en de menselijke geest, en van Teilhards punt Omega, in Tijdschriftartikelen
De betekenis van vrijheid, gelijkheid en broederschap, in de woordenlijst
Teilhard de Chardin - Het verschijnsel mens, samenvatting, in het literatuuroverzicht
Kerkelijk eerherstel voor Teilhard de Chardin, op de homepage (bijgewerkt)
De vijf regelmatige veelvlakken van Plato of de 'Platoonse lichamen'
Antwoord aan een 'het ik-zegger', in vragen en antwoorden
Konstantin Korotkov - Aurafotografie, in het literatuuroverzicht
William A. Tiller - Realm between particles influenced by human consciousness, in het literatuuroverzicht
Omar Waegeman - De kern van alle dingen, in het literatuuroverzicht
De betekenis van het woord 'bekering', in de woordenlijst
De wisselwerking tussen geest en hersenen, op de homepage (bijgewerkt)
Meerdere bijbelteksten gezien vanuit geestkundig oogpunt
De meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, in 'het ik en het zelf'? en in de woordenlijst
Wat was de 'Ster' van Bethlehem?, in vragen en antwoorden
Teilhards begrip noögenese, in de woordenlijst
Teilhards begrip noösfeer, in de woordenlijst
Het onderscheid tussen eigendom en bezit, in de woordenlijst
Swedenborgiana - Tien godsbewijzen, in het literatuuroverzicht
Het mystieke lichaam van Christus, in vragen en antwoorden
Baird Spalding - De Meesters van het Verre Oosten, in het literatuuroverzicht
Is Jezus nedergedaald 'ter helle'?, in vragen en antwoorden
Het zien van geluid als kleur, in vragen en antwoorden
The New Thought Movement, in de woordenlijst
Grace Cooke - White Eagle - Geestelijke ontwikkeling, in het literatuuroverzicht
De wederkomst van Jezus, in vragen en antwoorden
David Tansley - De kosmische mens, in het literatuuroverzicht
Philip Rawson - Tantra, de Indiase cultus der extase, in het literatuuroverzicht
Arthur Zajonc - Het licht zien, in het literatuuroverzicht
B. van der Zwaag - Als Christus verschijnt, in het literatuuroverzicht
Het gezin als de grondslag van de maatschappij, in de woordenlijst
J. Poortenaar - De gulden snede en de goddelijke verhouding, in het literatuuroverzicht.
Genesis ondersteunt de evolutieleer, in vragen en antwoorden
M. Schoenmaker - Occulte Wereldgeschiedenis in een notedop, in het literatuuroverzicht
De vogel Fenix (phoenix), in de woordenlijst
A. Fernando - Het christendom in-evolutie, in het literatuuroverzicht.
A. Fernando - De grote wereldreligies en de twee vormen van elke religie, in het literatuuroverzicht.
L.W. Fagg - Op de grens van geest en stof, Elektromagnetisme en het heilige, in het literatuuroverzicht.
Mindfulness - was al bekend bij de kerkvaders onder de naam 'nepsis': waakzaamheid
Sofroni Sacharov - De Heilige Silouan de Athoniet, een monnik van de berg Athos, in het literatuuroverzicht.
Artikel Kennislink Kwantumtheorie als experimentele metafysica, in het literatuuroverzicht.
De betekenis van de axiale periode, in de woordenlijst.
'Het mensbeeld' bijgewerkt met het toneelstuk 'Het dagelijkse bestaan', een kosmisch toneelstuk in dagelijkse afleveringen.
R.H. Nelson - God bestaat mogelijk toch, deze wetenschapper denkt het bewijs te hebben gevonden, in het literatuuroverzicht.
Waarom je hersenen van yoga houden - een artikel van Daniëlle van Spijker
Diaserie over het aardse bestaan van Jezus in ikonen uitgebeeld.
Is God een mysterie?, in vragen en antwoorden.
De betekenis van 'gene zijde', in vragen en antwoorden.
Jakob Lorber Geschenken uit de hemel, in het literatuuroverzicht.
Jakob Lorber Bijbelteksten en hun verborgen betekenis, in het literatuuroverzicht.
Hersenwerkzaamheid na de dood, in vragen en antwoorden.
Walter Nigg Niklaus van Flüe Broeder Niklaus, De Zwitserse Staretz, visioenen
Gilles Quispel De ontdekking van het Thomas Evangelie, in het literatuuroverzicht.
Lezing door Markus Gabriel, Wij zijn ons brein niet, in vragen en antwoorden.
De golf-deeltjedualiteit en de Ideeënleer van Plato, in de woordenlijst.
Arthur Schopenhauer De wereld als wil en voorstelling, in het literatuuroverzicht.
Kahlil Gibran De Profeet, in het literatuuroverzicht.
Het hologram en geestkunde, in de woordenlijst.
Vraaggesprek met prof. Lietaert Peerbolte en prof. Robert Van Voorst over de historiciteit van Jezus, in vragen en antwoorden.
Muziek is een gemoedsbeweging, in de woordenlijst.
De godservaring en de kwantumveldentheorie, in vragen en antwoorden.
Overwegingen bij het kerststalletje onder de kerstboom.
Een vergelijking van het Boek Thoth met Pythagoras' numerologie, de Tarotkaarten en geestkunde.
Tekst uit Alexander Roobs Alchemie waarin het ontstaan van Gurdjieffs vorm van het Enneagram wordt beschreven.
De betekenis van het woord algeest-vonk is de diepzinnigste aanduiding van de betekenis van de menselijke geest.
De nieuwe zwaartekrachttheorie van prof. dr. Erik Verlinde
Uittreksel uit een lezing van John Heise over de eigenschappen van het heelal en het antropisch principe.
Uittreksel uit een lezing van Pieter van der Kruit over de oorsprong van het heelal en het antropisch principe.
Het 'antropisch principe', de 'mens als het beginsel' van de stoffelijke schepping.
De betekenis van Allerheiligen en Allerzielen, en 'Halloween', in de woordenlijst
entropie, in de woordenlijst
Kitty Ferguson, Stephen Hawking, zijn leven en werk, het antropisch principe, in literatuuroverzicht
Stephen Hawking, Het heelal, het antropisch principe, in literatuuroverzicht
Lucas Ellerbroek, boekbespreking van 'Planetenjagers' - is het heelal op maat gemaakt? in de woordenlijst
De verschijningsvormen van de godheid
C.J. Schuurman, Psychologie, godsdienst en religie, in literatuuroverzicht
Soendar Singh, Ik zie de hemel geopend, in literatuuroverzicht
What free will looks like in the brain Hoe het vormen van een vrije keuze zichtbaar is in de hersenen, een link vanuit het artikel 'De wisselwerking tussen geest en hersenen' in het menu.
Het 'Evangelie van Jezus' vrouw' is waarschijnlijk vals, in vragen en antwoorden
H. de Wit, Contemplatieve psychologie, vraaggesprek, in literatuuroverzicht
numerologie, enneagram en geestkunde?, in vragen en antwoorden
H. Trimborn, de godsdiensten van de Andes, in literatuuroverzicht
Hoe zonnevlammen mede het leven op de jonge aarde mogelijk maakten, in de woordenlijst
Diogenes Laertius, Lives of eminent philosophers Book VIII, Pythagoras, in literatuuroverzicht
God als een vader met een zoon?!, in vragen en antwoorden
Is godsdienst de oorzaak van oorlog?, in vragen en antwoorden
de annihilatie van het zelf, vernietiging van het zelf, in vragen en antwoorden
welwillende en kwaadwillende geesten, in vragen en antwoorden
het mannelijke en vrouwelijke zelfgevoel, in vragen en antwoorden
zijn wij 'ons brein'?, in vragen en antwoorden
Albert Einstein - On the spirituality that comes from scientific inquiry, met vertaling
Pythagoras - getallenleer homepage
is het denken een 'tweegesprek' in zichzelf?, in vragen en antwoorden
Nieuwe aanwijzing voor het antropisch principe, in de woordenlijst
E. Lassalle, Meditatie en godservaring, in literatuuroverzicht
Jan Luyken, mystieke gedichten, bloemlezing, in literatuuroverzicht
het 'Aquarius Evangelie', bespreking van hoofdstuk 8, in vragen en antwoorden
Swedenborg, Hemelse Verborgenheden, Ontmoeting met overledenen, in literatuuroverzicht
Zarathustra, De betekenis van de 'Faravahar', in literatuuroverzicht
Ann de Craemer Mistig taalgebruik, in vreemdewoordenlijst
Enes Karić, 'Islam betekent eerst en vooral vroomheid', in literatuuroverzicht
subud, in de woordenlijst
'borderline', in vragen en antwoorden
de toestand van zelfbewustzijn, in vragen en antwoorden
De heilige geest, in de woordenlijst
Artikel in Gammadelta, De ontmoeting met God, in Tijdschriftartikelen.
inspiratie door zelfbezinning, in vragen en antwoorden
uittreden en intreden, in vragen en antwoorden
Quetzalcoatl, de Azteekse godheid die zich omvormt van aardse slang tot hemelse vogel.
P. Teilhard de Chardin 'La Messe sur le Monde', Mis op het altaar van de aarde, in literatuuroverzicht
Bewoonbaarheid bepaald door de samenstelling van de planeet, in de woordenlijst
Ontmoetingen met God, in vragen en antwoorden
Het hermetisme, in de woordenlijst
de zin van ziek zijn, in vragen en antwoorden
P. Teilhard de Chardin 'Hymne aan de materie', in literatuuroverzicht
betekenis talent, in vragen en antwoorden
betekenis hermetisme: Hermes Trismegistos
betekenis abstract en concreet, in vragen en antwoorden
aankondiging lezingenserie Hildegard van Bingen en Dante Alighieri bij de NPB in Varsseveld
het mystieke lichaam van Christus, in vragen en antwoorden
Het zich bewust zijn, in de woordenlijst
de advaita-filosofie, in vragen en antwoorden
De wisselwerking tussen geest en hersenen, op de homepage
De gunstige invloed van meditatie op de geestelijke en lichamelijke gezondheid, in de woordenlijst
het geestelijke en stoffelijke geheugen, in vragen en antwoorden
de betekenis van 'hoofd' en 'hart', in vragen en antwoorden
het onderscheid tussen beelddenken en woorddenken, in vragen en antwoorden
is de essentie de geest of de ziel, in vragen en antwoorden
de geestelijke werkzaamheid bij lezen en schrijven, in vragen en antwoorden
R. Faesen Mystiek: een ontmoeting, een omhelzing, in literatuuroverzicht
A.L.S. Bär Mystiek in de hedendaagse wereld, in literatuuroverzicht
de onbewustheid van de afgescheiden toestand, in vragen en antwoorden
de diepe zin van de afgescheiden toestand waarin de mens hier verkeert, in vragen en antwoorden
de betekenis van Jezus' terechtstelling en opstanding voor de mensheid, in vragen en antwoorden
hoe is God te vinden?, in vragen en antwoorden
R. Badelt Teilhard de Chardin, profeet van onze tijd, in literatuuroverzicht
het onderbouwen van standpunten, in vragen en antwoorden
het 'bewustzijn' als geestestoestand, in vragen en antwoorden
is het 'ego' de oorzaak van de afgescheidenheid?, in vragen en antwoorden
R. de Meijer e.a. Het ontstaan van de maan uit de aarde, in literatuuroverzicht
metamorfose en transformatie, in de woordenlijst
het gelijkheidsvooroordeel of Dunning-Krugereffect, in de woordenlijst
de verhouding tussen Jahweh en Jezus, in vragen en antwoorden
een artikel dat het antropisch principe ondersteunt, in de woordenlijst
de geestelijke betekenis van de vrije keuze (vrije wil), in vragen en antwoorden
de geestelijke betekenis van de geslachtsdrift, in vragen en antwoorden
de onzekerheid van dit bestaan, in vragen en antwoorden
R. van Wees nieuw onderzoek bijna-doodervaringen, in literatuuroverzicht
wat zijn 'psychisch emotionele' klachten?, in vragen en antwoorden
gedachteloos eten, in vragen en antwoorden
de rationeel-emotieve therapie, in vragen en antwoorden
de vallei met levende doden (Ezechiël), in vragen en antwoorden
waarom een stoffelijk deel van het geheugen, in vragen en antwoorden
tweelinggeesten ('tweelingzielen'), in de woordenlijst
'zelfbewust', in onbewust taalgebruik
vermoeidheid en energie, in vragen en antwoorden
Het bestaan van Jezus 2, in vragen en antwoorden
narcisme en bezetenheid? in vragen en antwoorden
antropisch principe, in de woordenlijst
Geisler en Turek - 'Ik heb te weinig geloof om atheïst te zijn', 'antropisch principe' in literatuuroverzicht
de betekenis van Satan, in vragen en antwoorden
von Uexkuell - De inwijding in het oude Egypte (het Boek Thot), in literatuuroverzicht
De eniggeboren zoon van God de Vader?, in vragen en antwoorden
Ken jezelf en doe alles met mate, in vragen en antwoorden
Klumper - Symboliek der getallen, in literatuuroverzicht
Waarom mannen en vrouwen andere games spelen, in vragen en antwoorden
het onderbewuste, is het iets?, in vragen en antwoorden
J. Lorber Waarom de Heer mens werd, in literatuuroverzicht
R. Badelt De spiritualiteit van Teilhard de Chardin, in literatuuroverzicht
K. Bentounes Soefisme - Hart van de Islam, in literatuuroverzicht
D. Grumett Teilhard de Chardins religieuze ervaringen, in literatuuroverzicht
hoe kun je chakra's herstellen, in vragen en antwoorden
Het ontstaan van de Tarot, in literatuuroverzicht
warm en koud, licht en donker, in de woordenlijst
de levensvragen, in vragen en antwoorden
het mensbeeld, in vragen en antwoorden
R. Moody 'Leven na dit leven', in literatuuroverzicht
onbewuste vereenzelviging, in vragen en antwoorden
positieve discriminatie, in vragen en antwoorden
heeft het bestaan een zin, in vragen en antwoorden
H. van Dongen 'Henri Bergson', vraaggesprek, in literatuuroverzicht
dood de betekenis ervan, in de woordenlijst
B. van Maris 'Het ontstaan van het Indo-Europees', in literatuuroverzicht
agressie en zinloos geweld, in vragen en antwoorden
bewustzijnsvernauwing, in vragen en antwoorden
Mithras toegevoegd aan Sint Joris en de draak, in het menu
L. Boff 'God wordt mens', bezinning over Kerstmis, in literatuuroverzicht
geest, ziel en lichaam teksten van Paulus toegevoegd, in het menu
de gevallen, zondige toestand, in vragen en antwoorden
teksten over zelfverwerkelijking: de I Tjing toegevoegd, in het menu
schepping door splitsing? in vragen en antwoorden
logos, in de woordenlijst
placebo-effect, in vragen en antwoorden
chakras en vermogens, in vragen en antwoorden
chakra's kunstmatig openen?, in vragen en antwoorden
geestelijke ervaringen, in het menu
M. Talbot 'The Holographic Universe', in literatuuroverzicht
fractale meetkunde en Fibonacci, in de woordenlijst
geloven en weten, in vragen en antwoorden
Cohen en Phipps 'De mystieke ervaring', in literatuuroverzicht
persoonlijkheid en hersenbeschadiging, in vragen en antwoorden
C. Steur 'Verenigd met de beminde' - Christelijke mystiek, in literatuuroverzicht
C. Steur 'Verenigd met de beminde' - Soefi-mystiek, in literatuuroverzicht
eonentheorie, in vragen en antwoorden
B. Schomakers 'De engelen van Pseudo Dionysius', in literatuuroverzicht
dood is dood, in vragen en antwoorden
V. Zamit 'The Book' - paranormale ervaringen, in literatuuroverzicht
Teilhard de Chardin 'Mystieke teksten', in literatuuroverzicht
zelfherstellend vermogen, in vragen en antwoorden
paradigma, in leenwoordenlijst
Engelen in de bijbel, in literatuuroverzicht
focus, in leenwoordenlijst
vrijmetselarij, in de woordenlijst
impact, in leenwoordenlijst
geloofsbelijdenis, in de woordenlijst
M. Heindel 'Wereldbeschouwing der rozekruisers', in literatuuroverzicht
synchroniciteit, in vragen en antwoorden
eigen-maken-zich, in de woordenlijst
genderdysforie, in vragen en antwoorden
YOLO, in vragen en antwoorden
De Groot 'Mirin dajo', in literatuuroverzicht
authentiek, in vragen en antwoorden
aandacht, in de woordenlijst
P. Samwel 'Tarot in de nieuwe ordening', in literatuuroverzicht
identificatie-met-je-ware-zelf, in vragen en antwoorden
het-ik-of-ik-ben, in vragen en antwoorden
ego, in vragen en antwoorden
abortus, in vragen en antwoorden
H. Lauwerier 'Symmetrie, kunst, computers', in literatuuroverzicht
aandoening, in de woordenlijst
^