Tijdschriftartikelen

Hieronder een aantal tijdschriftartikelen van mijn hand, die zijn verschenen in Gamma, nu als Gammadelta het (digitale) tijdschrift van de Stichting Teilhard de Chardin, ten dienste van 'Het genootschap tot Convergentie van Wetenschap en Religie'.
Zie de website van de stichting: www.teilharddechardin.nl

De natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing
Het zenuwstelsel als uitdrukking van de geestelijke vermogens
Neurofysiologie als onderbouwing van geesteswetenschappen
De wisselwerking tussen geest en hersenen
De wisselwerking tussen geest en hersenen 2
De wisselwerking tussen de gemoedsgesteldheid en de hersenen
Elektromagnetisme in het licht van geestkunde
De ontmoeting met God
De elementaire deeltjes in het licht van geestkunde
Verlinde, emergente zwaartekracht
De vorming van deeltjes, sterren en de menselijke geest, en van Teilhards punt Omega
Pierre Teilhard de Chardin en geestkunde, een vergelijking
'Het bewústzijn' of 'het zíjn dat zich bewust is', het cartesiaanse geest-materieprobleem
De betekenis van de maan voor het leven op aarde


^