Literatuuroverzicht'Darwins prangende vraag'
Affe mit Schädel van Rheinhold
zie voor de moderne uit-
voering hieronder
Overzicht van mijn literatuurstudie over mystiek, esoterie, vergelijkende godsdienststudies en psychologie, sommige met uittreksel.
Een uittreksel is persoonlijk en kan niet het oorspronkelijke werk vervangen. Het is altijd aan te raden dat te lezen.

Bij de uittreksels is een literatuurverwijzing gegeven. Auteursrechten vervallen 70 jaar na overlijden, maar is een uitgave niet meer verkrijgbaar, dan zet ik het eventueel in zijn geheel op de website.
Heeft u aanmerkingen i.v.m. auteursrechten, stuur dan een e-mail; zie 'contact'.

Dit beeldje van beeldhouwer Wolfgang Hugo Rheinhold is een treffende uitdrukking van het eenzijdige natuurwetenschappelijke standpunt, waardoor slechts één helft van het menszijn wordt gezien: de levenloze, stoffelijke zijde. Het beeldje is een replica van zijn: Affe mit Schädel
Inscriptie op de voet van het origineel: "... gij zult als God zijn ..." (Gen. 3:5)

De wetenschappelijke houding

Ook kunstmatige intelligentie zal er niet uit-
komen, want is niet 'intelligentie', maar slechts
'razend snelle ordening van heel veel kennis', mogelijk door digitalisering van die kennis.
Bron: Vlogboek over lezen, Jörgen Apperloo
Een wetenschappelijke houding tegenover álle verschijnselen die zich hier aan je kunnen voordoen en álle gebeurtenissen die je kunt ervaren, houdt in, dat je ieder verschijnsel of iedere gebeurtenis - ook de geestelijke - grondig waarneemt en zonder vooroordeel of vooringenomenheid als gegeven aanvaardt; dat je vervolgens overdenkt welke betekenis dat verschijnsel of die gebeurtenis voor je kan hebben en beproeft of die gebeurtenis of ervaring een volgende keer tot eenzelfde gevolgtrekking leidt. Daarna is het noodzakelijk je tot anderen te wenden om te weten te komen hoe zij de betekenis van dergelijke verschijnselen en ervaringen opvatten, om daarmee je eigen opvattingen op hun waarde te kunnen toetsen.
In het geval van mystieke verschijnselen en ervaringen is het in de huidige ontwikkelingstoestand van de mensheid heel moeilijk mensen te ontmoeten, die overeenkomstige gebeurtenissen hebben meegemaakt: de mensheid bevindt zich nu op het dieptepunt van vereenzelviging met de dode stof en de geest in de mens is door onbewuste overdracht daarop een onbekende geworden voor zichzelf. Daardoor is het noodzakelijk in de geschiedenis terug te keren naar hen, die in hun nagelaten geschriften getuigen van hun persoonlijke ervaringen met de werkelijkheid van het bestaan van onze God en van onze geestelijke begeleiders die in een geestelijke wereld verblijven, die onzichtbaar naast deze stoffelijke wereld bestaat en die geheel doordringt.
Met het doel te laten zien hoe anderen in het verleden met hun mystieke ervaringen zijn omgegaan, heb ik mijn mystieke literatuurstudie op deze pagina gepubliceerd.

De geest als verschijnsel
Ook zijn de uitingen van de werkzaamheid van de menselijke geest in het gedrag van de mens een voor iedereen ervaarbaar verschijnsel. Met dit literatuuroverzicht wil ik ook laten zien hoezeer er over de hele wereld en door de hele geschiedenis heen is getracht de eigenschappen van die menselijke, geestelijke werkzaamheid te doorgronden.
Inhoudelijk deel ik niet de strekking van al deze levensbeschouwingen in hun geheel (zoals bij sommigen bijvoorbeeld het ontkennen van het bestaan van God, het verwarrende onderscheid dat zij maken tussen 'geest' en 'ziel', en het afstandelijke spraakgebruik 'het ego' en 'het zelf', e.d.).
Maar het gaat bij geestkunde om het maken van een eigen keuze - want daarvoor is het noodzakelijk de geestelijke vermogens te gebruiken en alleen dáárdoor worden die vermogens door de menselijke geest zélf tot ontwikkeling gebracht: wat de bedoeling is van dit bestaan als geestelijke leerschool.
Om die keuze mede mogelijk te maken, heeft toch het meeste van wat ik heb bestudeerd hier een plaats gekregen.


1. Westerse en Oosterse spiritualiteit

Jezus
Westers christelijke spiritualiteit
Anselmus - Proslogion, Ondenkbaar dat U niet bestaat
Augustinus - Belijdenissen
J. Benoit - Eckehart
Bijbel - Nederlands Bijbelgenootschap - De vier evangeliën
Bijbel - Nederlands Bijbelgenootschap - Handelingen en brieven der apostelen
L. Boff - God wordt mens, bezinning over Kerstmis
K. Bouwman - Mater Sapientia  Augustinus en het moederschap van God
K. Bouwman - Mater Sapientia recensie
K. Douven - Het christendom op weg naar de 21e eeuw
Eckehart - Het Niets van de ontmoeting
A. Geulincx - De geestkunde van Arnold Geulings
Thomas van Kempen - De Navolging van Christus
W. Nigg - Grote Heiligen Visioenen van Niklaus von Flüe
Paulus van Tarsus - Kernteksten
N.V. Peale - De kracht van positief denken
Heinrich Seuse - God is nergens anders dan overal
Angelus Silezius - Zwerver tussen hemel en aarde
R.W. Trine - Het hoogste weten
C. Verhulst - De weg van een pelgrim
O. Waegeman - De kern van alle dingen


Iesous Christos
Pantokrator
Oosters christelijke spiritualiteit
Het mystieke Johannes Evangelie, hoofdstuk 1
N. Douglas-Klotz - Gebeden van de Kosmos
D. Flusser - De woorden van Jezus
K. Gibran - De Profeet
M. ter Horst - Dionysius de Areopagiet
M.S. McBirnie - Zoektocht naar de Twaalf Apostelen
Ikonen uit Noord-Rusland
Sofroni Sacharov - De Heilige Silouan de Athoniet, Oosters orthodox
B. Schomakers - De taal van de hemel; Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet
A. Selawry - Filokalia
B.T. Spalding - De Meesters van het Verre Oosten
W.P. Theunissen - Ikonen - Vensters op de eeuwigheid

Salomons-
zegel
Joodse esoterie
De Kabbalah, esoterisch joodse levensbeschouwing
R. Cook - De Levensboom: sefiroth, menorah
J. Jakob - Vom Geheimnis der Buchstaben
Judaïsme - Het joodse geloof
E. Müller - Zohar - Het Boek van de glans
L. Warris - Symboliek van het Hebreeuws
F. Weinreb - De Bijbel als Schepping
F. Weinreb - Het Hebreeuwse alfabet

Corpus
hermeticum I
Hermetisme
R. van den Broek, G. Quispel - Corpus Hermeticum
R. van den Broek - Hermes Trismegistus
M. Lietaert Peerbolte - Poimandres
Dio Raman - De hermetische tarot
J. Slavenburg en W.G. Glaudemans - Nag Hammadi Geschriften I - met de hermetische 'Lessen van Sylvanus'
Tabula smaragdina

Thomas
Evangelie
Gnosis
Het Evangelie van de heilige twaalven
E. Pagels - De Gnostische Evangeliën
R. Schippers - Het Evangelie van Thomas
Het Geheime Boek van Johannes
J. Slavenburg en W.G. Glaudemans - Nag Hammadi Geschriften II
G. Quispel - Ontdekking van het Thomas evangelie
J. Zandee - Het Evangelie der waarheid


Oog van Ra
Egypte
M.A. Geru - Het Egyptische dodenboek
W.Tj. Klumper - Symboliek der getallen
R. Masters - Egypte
W. von Uexkuell - De Inwijding in het oude Egypte - Het Boek Thoth


aum - om
Hindoeïsme
Bhagavad gita
J.A. Blok - Oepanisjads
A. Osborne - Sri Ramana maharishi
R. Polderman - Doe zelf de volgende stap in yoga
Philip Rawson - Tantra
Satprem - Sri Aurobindo
Shankara - Diadeem van wijsheid
Sai Baba - Leringen
Vasishtha - Hindoe dharma
S. Vivekananda - Karma-, Bhakti-, Jnana- en Raja-Yoga


Boeddha
de wetende
Boeddhisme
Boeddha - Dhammapada, uitspraken
E. Conze - Het Boeddhisme
R.H. Drummond - Gautama de Boeddha
W.Y. Evans-Wentz - Het Tibetaanse dodenboek
B. Jasink - De mystiek van het Boeddhisme
D.T. Suzuki - Inleiding tot het Zen-Boeddhisme


Sikh-religie
Darshan Singh - De wonderen van de innerlijke werelden
Soendar Singh - Ik zie de hemelen geopend


jin jang
Taoïsme
Lao tse - Tao teh tjing
Lao tse - Hua hu ching
Lao tse - Het boek van reinheid en rust
R. Wilhelm, C.G. Jung - Het geheim van de gouden bloem (boek)
R. Wilhelm, C.G. Jung - Het geheim van de gouden bloem (uittreksel)

dao - tau
I Tjing
H. Boering - Handboek I Tjing
A. Huang - I Ching
G. Hulskramer - De I Tjing spreekt
H. van Praag - Sleutel tot de I Tjing
S. Reifler - I Tjing
F. van Leeuwen - I Tjing als vraagstelling
R. Wilhelm - I Tjing Tweede Boek
R. Wilhelm - Verandering en duur
I Tjing Wilhelm/I Ching Huang - tekstvergelijking


'Islam Allah':
'Overgave
aan God'
Islam
M.A. Abdellah - "Er is geen dwang in de godsdienst."
Al-Ghazzali - De redder uit de dwaling
Averroes - Geloof en wetenschap in de Islam
J. Benoit - Lusthof der liefde
K. Bentounes - Soefisme - hart van de Islam
I. Kahn - Aforismen
I. Kahn - De wereld van het denken
I. Kahn - Gayan
I. Kahn - Het innerlijke leven
I. Kahn - De vier paden die naar het doel leiden
E. Karić - Islam betekent vroomheid
Koran - Ahmadiyya Moslim missie
C.F. Molla - De Islam 150 vragen en antwoorden
Hazrat van Qadian - De Islamitische leer
C. Steur - Verenigd met de beminde - 40 Soefi mystici
H.P. van Tuyll van Serooskerke - De karavaan naar de eeuwigheid - 21 Voordrachten


Winti
zonne-
masker
Natuurgodsdiensten
Animisme als oeroude wereldbeschouwing
J. Michell - Moeder Aarde, Haar wezen en geheimen
G. Parrinder - Het traditionele Afrika
P. Tempels - Bantoe filosofie

Winti - Cultureel erfgoed van Suriname


Zarathustra
Faravahar
Religie algemeen
A.C. Bouquet - Grote religies
G.J.F. Bouritius - Gods-diensten der mensheid:
-  W. Krickeberg - De godsdiensten van Midden-Amerika
-  H. Trimborn - De godsdiensten van de Andesvolken
A. Fernando - De grote wereldreligies en de twee vormen van elke religie
A. Fernando - Het christendom in evolutie
A. van der Meer - The language of MA, the primal mother
G. Parrinder - De Grote Godsdiensten - Iran
H. van Praag e.a. - Zoals er gezegd is over Job
D.V. Tansley - De kosmische mens
Zarathustra - Betekenis van de Faravahar


2. Mystieke en geestelijke ervaringen

Mystiek algemeen
A.L.S. Bär - Mystiek in de hedendaagse wereld
J.M. Cohen en J-F. Phipps - Mystieke ervaring
(uitgebreide samenvatting van paranormale en mystieke ervaringen)
R. Faesen - Mystiek: een ontmoeting, een omhelzing
E. Lassalle - Meditatie en godservaring
F. Staal - Wetenschappelijk onderzoek van de mystiek
C. Steur - Verenigd met de beminde - 40 Christelijke mystici
B. Todoroff - Laat heb ik je liefgehad

Nederlandse mystiek
Hadewijch
Hadewijch Visioenen (vertaling I. Dros)
R. van Leeuwen - Doctoraalscriptie
Hadewijch en Ruusbroec

Jan van Ruusbroec
J. van Ruusbroec - Die geestelike brulocht
G. Rutgers - Mystiek Geluk
J.W. Schulte Nordholt - Ontmoeting met Jan Luyken
S. van Driel - Titus Brandsma

M.M.J. Smits van Waesberghe - Nederlandse mystiek:
Voorwoord, Inleiding
Deel I   Het Werkende Leven
Deel II  Het Inkerende Leven
  1 De zinnen en het hart
  2 De krachten van de ziel
  3 Het hoogste van de geest
Deel III Het Godschouwende Leven


Hildegard
van Bingen
Hildegard van Bingen
H. Boelaars - Scivias, Hildegardis van Bingen 1
H. Boelaars - Scivias, Hildegardis van Bingen 2
H. Boelaars - Scivias, Hildegardis van Bingen 3
Hildegard von Bingen - Welt und Mensch
Hildegard von Bingen - Wisse die Wege
J. Hoving - Hildegard van Bingen
R. Pernoud - Hildegard van Bingen
R. Schilling - Hildegard van Bingen
D. Steinwede - Hildegard von Bingen


Emanuel Swedenborg
E. Swedenborg - Biografie
E. Swedenborg - Biografie uitgebreid
E. Swedenborg - 500 citaten
E. Swedenborg - Beknopte Uiteenzetting van de leer van de Nieuwe Kerk
E. Swedenborg - De redelijke psychologie
E. Swedenborg - De ware christelijke godsdienst
E. Swedenborg - Gemeenschap tussen ziel en lichaam
E. Swedenborg - Het huwelijk
E. Swedenborg - Hemelse Verborgenheden
E. Swedenborg - Over de godd. liefde en de godd. wijsheid
E. Swedenborg - Engelenwijsheid aangaande de godd. liefde en de godd. wijsheid
E. Swedenborg - Homo maximus, De grootste mens (Over de leer der Overeenstemmingen, gedeelten uit Hemelse Verborgenheden)
E. Swedenborg - Over de hemel en de hel
E. Swedenborg - Over de hemel en de hel en i.h.b. de Engelen


Jakob Lorber
J. Lorber - Aarde en Maan
J. Lorber - Bijbelteksten, verborgen betekenis
J. Lorber - Bisschop Martinus
J. Lorber - De geestelijke Zon dl 1
J. Lorber - De geestelijke Zon dl 2
J. Lorber - De Huishouding van God dl 1
J. Lorber - Huishouding van God dl 2 hfdst 56
J. Lorber - Huishouding van God dl 2 hfdst 259
J. Lorber - De Huishouding van God dl 3
J. Lorber - De Jeugd van Jezus (Het Jacobus-evangelie)
J. Lorber - De wederkomst van Christus
J. Lorber - Drie dagen in de tempel
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 1
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 2
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 3
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 4
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 5
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 6
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 7
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 8
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 9
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 10
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 11
J. Lorber - Geschenken uit de hemel
J. Lorber - Kruis en Kroon
J. Lorber - Samenvatting van de leer
J. Lorber - Waarom de Heer mens werd
J. Lorber - Van de hel naar de hemel deel 1
J. Lorber - Van de hel naar de hemel deel 2
J. Lorber - Weg tot geestelijke wedergeboorte
K. Eggenstein - De profeet Jakob Lorber
L. Engel - Aan gene zijde
A. Grossheim - De zeven woorden van Jezus Christus aan het kruis - en opstanding uit de dood
M. Kahir - Bijna 2000 jaar - Een teken aan de hemel voor de tijd rond eeuwwisseling in 2000
P. Keune - Das Wort - Overeenstemming tussen de geestelijke en natuurlijke wereld
P. Keune - De leer der overeenstemming
W. Lutz - Das Wort - De 'begeleide zelfverwerkelijking' van de menselijke geest
G. Mayerhofer - Geheimen van de Schepping

Jacob Boehme
J. Boehme - Aurora consurgens
A.H. de Hartog - Jacob Boehme - Levend in de eenvoud van Christus, bloemlezing
J. Boehme - Over het bovenzinnelijke leven

Theosofie
G. Barborka - Het goddelijke plan - deel 1
A. Besant - Vier voordrachten over de christelijke theosofie
H.P. Blavatski - Sleutel tot de theosofie
C.W. Leadbeater - De chakra's

Een verkenning van de theosofie

Krishnamurti
J. Krishnamurti - Innerlijke vrijheid
J. Krishnamurti - Laat het verleden los
J. Krishnamurti - Over opvoeding
J. Krishnamurti - Verandering, dringende noodzaak
J. Krishnamurti - Waarheid en werkelijkheid


Rozekruisers
M. Heindel - Wereldbeschouwing der Rozekruisers
M. Heindel - Wijsbegeerte der Rozekruisers


Rudolf Steiner
R. Steiner - De beeldentaal van de sprookjes
R. Steiner - De kleuren... Waar gaat het om?
R. Steiner - De wetenschap van de geheimen der ziel - 1. de engelen
R. Steiner - De wetenschap van de geheimen der ziel - 2. de mensheidsontwikkeling
R. Steiner - Een weg naar zelfkennis
R. Steiner - Geestelijke leiding van mens en mensheid
R. Steiner - Geneeskunde en antroposofie
R. Steiner - Antroposofische inzichten en geneeskunde
R. Steiner - Goethe en zijn Faust
R. Steiner - Het Johannes Evangelie
R. Steiner - Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden
R. Steiner - Hoe werken de engelen in ons astrale lichaam
R. Steiner - Metamorfose van het zieleleven
R. Steiner - Praktische ontwikkeling van het denken
R. Steiner - Reïncarnatie en karma
R. Steiner - Theosofie
R. Steiner - Uit de akashakroniek
F.W. Zeijlmans - De menselijke ziel


Allan Kardec
A. Kardec - Boek der mediums
A. Kardec - Evangelie volgens het spiritisme
A. Kardec - Genesis
A. Kardec - Hemel en hel
A. Kardec - Spiritualistische filosofie


Murdo MacDonald-Bayne
M. MacDonald-Bayne - Biografie
M. MacDonald-Bayne - Goddelijke heelmaking van ziel en lichaam
M. MacDonald-Bayne - Godd. heelmaking van ziel en lichaam (bewerkt)
M. MacDonald-Bayne - Godd. heelmaking van ziel en lichaam (samenvatting)


Edgar Cayce
M.E. Carter - De voorspellingen van Cayce
S.D. Kirkpatrick - Cayce An American Prophet
F. Joseph - Edgar Cayce's Atlantis and Lemuria
M. Thurston - The Essential Edgar Cayce


Jozef Rulof
J. Rulof - De kringloop der ziel
J. Rulof - Een blik in het hiernamaals deel 1
J. Rulof - Een blik in het hiernamaals deel 2
J. Rulof - Een blik in het hiernamaals deel 3
J. Rulof - Geestelijke gaven
J. Rulof - Het ontstaan van het heelal
J. Rulof - Kosmologie Deel I
J. Rulof - Tussen leven en dood


Anthony Borgia
A. Borgia - Het leven in de ongeziene wereld 1
A. Borgia - Het leven in de ongeziene wereld 2
3. Literatuur

W.H. Beuken - Elckerlijc
Dante Alighieri - De Goddelijke Komedie
J. Engelman - Sofokles Koning Oidipoes
D. Erasmus - De lof der zotheid
J.W. von Goethe - Faust


Engelenliteratuur
Gabriël
G. Barborka - Het goddelijke plan - deel 1
hfdst 3 De Dhyani-Chohans (De Engelen)
H. Boelaars - Scivias, Hildegardis van Bingen, 1
Bijbelteksten over engelen
Engelen in de Bijbel (ruim 260 tekstverwijzingen)
M. Heindel - Wereldbeschouwing der Rozekruisers
M. ter Horst - Dionysius de Areopagiet
J. Lorber - Het Grote Johannes Evangelie deel 5
G. de Purucker - De hiërarchie van engelen in de theosofie
J. Rulof - Een blik in het hiernamaals deel 2
B. Schomakers - De taal van de hemel; Over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet
R. Steiner - De wetenschap van de geheimen der ziel - De engelen
R. Steiner - Kosmische hiërarchieën
E. Swedenborg - Hemelse verborgenheden i.h.b. de Engelen
E. Swedenborg - Over de godd. liefde en de godd. wijsheid
E. Swedenborg - Over de hemel en de hel i.h.b. de Engelen
B. Todoroff - Hildegard van Bingen - Liber Divinorum Operum, visioen I,1


Anderen
Abd ru shin - In het licht der waarheid
Mary Baker Eddy - Christian Science
B.A. Brennan - Licht op de aura
W. Bühler - Der Stern der Weisen (vertaling)
Beschouwing over de 'Ster van Bethlehem'
Grace Cooke - White Eagle - Geestelijke ontwikkeling
Grace Cooke - White Eagle - Geestelijke ontwikkeling Samenvatting
R. en M. Coudris - Een ongeboren baby vertelt
Bertha Dudde - Het geheim van het menszijn
W.H. Gmelig Meijling en W. Gijsen - De aura
J. Greber - Omgang met Gods geestenwereld
J.D. de Groot - De onkwetsbare profeet, Mirin Dajo
R. Hijneman - Het boek Godfried
Joke Hoogeveen - Gesprekken met Paulus
M. Kahir - Bijna 2000 jaar - Anna Katharina Emmerich
S. Oomen - Door het raam
J. Roberts - Seth spreekt
A. Roob - Alchemie en mystiek
M. Schoenmaker - Occulte Wereldgeschiedenis
H. Schucman - Een cursus in wonderen
Cursus in wonderen - Het twintig minuten boekje
Thea Terlouw - Cyclus van leven en dood
Martinus Thomson - Wat is waarheid?
Elisabeth Vreede - Die Konstellation zu Christi Geburt met samenvatting
D. West - Gisteren en morgen is nu
B. van der Zwaag - Als Christus verschijnt


Numerologie, astrologie, Tarot
H. Banzhaf - Handboek tarot
G. Bode - Handboek astrologie
H.A. Brinkhorst - Systematische grafologie
R. Bulthuis - Astrologica
H.S.E. Burgers - Leonardo da Vinci's Psychologie der twaalf typen
Dio Raman - De historie van het Tarotspel
O. en R. Docters van Leeuwen - Tarot in de herstelde orde
E. Droesbeke - De tarot van Isis
F. Javane en D. Bunker - De goddelijke driehoek
M. O'Connell en R. Airey - Tekens en Symbolen
E. Parker - Handboek der handleeskunde
E. Parker - Astrologie
Dio Raman - De hermetische tarot
K. Roquemore - Numerologie
R. Rohr, A. Ebert - Enneagram
P. Samwel - Tarot - De nieuwe ordening
J. Ton - De levende Tarot
R. Wang - Tarot en psychologie
Het ontstaan van de Tarot


4. Geesteswetenschappen

(Diepte)psychologie
C.G. Jung
R. Assagioli - Over de wil
R. Assagioli - Psychosynthese
G. Bally - De psychoanalyse van Sigmund Freud
V.E. Frankl - De zin van het bestaan
S. Freud - Het ik en de psychologie der massa
S. Freud - Het levensmysterie en de psychoanalyse
S. Freud - Inleiding tot de studie der psychoanalyse
S. Freud - Totem en tabu
J. Jacobi - De psychologie van Jung
W. James - The variety of religious experience
C.G. Jung - Aion
C.G. Jung - Antwoord op Job
C.G. Jung - 'Psyche', 'bewustzijn' en 'onbewuste'
C.G. Jung - De mens en zijn symbolen
C.G. Jung - De symboliek van de geest
C.G. Jung - Droomanalyse
C.G. Jung - Het ik en het onbewuste
C.G. Jung - Mysterium conjunctionis
C.G. Jung e.a. - persoonlijkheidsleer, typologie
C.G. Jung - Psychologie und Alchemie
C.G. Jung - Quaterniteit in de Alchemie
C.G. Jung - Psychologische Typen
C.G. Jung - Symbols of transformation
C.G. Jung - synchroniciteit
E. Jung - Animus en Anima
S. Klossowski - Alchemie De geheime kunst
H. van Praag - Psychologie in theorie en praktijk
C. Rogers - Klinische psychologie
C. Rogers - Mens worden deel 1
C. Rogers - Mens worden deel 2
C. Rogers - Mens worden deel 4
C.J. Schuurman - Er was eens ... er is nog
C.J. Schuurman - Psychologie, godsdienst, religie
C.J. Schuurman - Stem uit de diepte
E. Strecker, K. Appel - Psychologie van het dagelijkse leven
P. Vroon - Bewustzijn, hersenen en gedrag
H. de Wit - Contemplatieve psychologie
H. de Wit - De verborgen bloei


Parapsychologie
Studievereniging voor Psychical Research
G. Croiset - Croiset Paragnost
H. van Dongen, H. Gerding - Het voertuig van de ziel
C. van Moorselaar - Matthew Manning
H. van Praag - Parapsychologie en religie
W.H.C. Tenhaef - Parapsychologie
G.N.M. Tyrell - Ontdekkingen van de parapsychologie
V.J. Zammit - The Book
(samenvatting van parapsychologisch onderzoek naar o.a. elektronische-stemfenomeen, materialisatie, uittreden, bijna-doodervaring, geestverschijning, sterfbedvisioen)


Karakterkunde
G. Heymans - Inleiding tot de speciale psychologie
L. Klages - Grondslagen der karakterkunde
F. Künkel - Karakter, groei en opvoeding
H.C. Rümke - Inleiding in de karakterkunde


Parmenides
"Begrijpen en Zijn is een en hetzelfde."
Filosofie
Marcus Aurelius - Overpeinzingen
R.F.M. Brouwer - Boëtius, De vertroosting van de filosofie
F.J.J. Buytendijk - De vrouw
Anselmus van Canterbury
R. Descartes - A Discourse on Method
R. Descartes - The Principles of Philosophy
H. van Dongen - Henri Bergson, vraaggesprek
Filosofie - Van Oudheid tot Renaissance - Plato
G.W.F. Hegel - Fenomenologie van de geest
J. van Heugten S.J. - De menselijke geest
K. Held - Trefpunt Plato
K. Jaspers - Kleine leerschool van het filosofisch denken
P. Kingsley - Verborgen plaatsen van wijsheid
G. Koolschijn - Plato, schrijver
U. Libbrecht - Organische eenheid in verscheidenheid
Parmenides - Zijn leven
C. Pannier, J. Verhaeghe - Aristoteles Ethica
J. Peters - Metafysica (Wat is het 'zijn' der 'zijnden'?)
Plotinus - Enneaden
P.T. Raju - Oosterse en westerse wijsbegeerte
J. de Ridder en E. Rutten - En dus bestaat god
M.A. Schwartz - Platoon Dialogen
A. Schopenhauer - De wereld als wil en voorstelling
B. Spinoza - Ethica of zedekunst
J. Slök - Sören Kierkegaard
H.J. Störig - Geschiedenis van de filosofie
T. de Vries - Spinoza - Ethica
J. Veenbaas, W. Visser - Kant - Kritiek van de zuivere rede
A. Visser - De mens is geest; Kierkegaards humanisme


Pythagoras
'die waarheid spreekt'
Pythagoras
Konrad Dietzfelbinger - Pythagoras
Hiërocles - De Gulden verzen
Diogenes Laertius - Lives of philosophers, Pythagoras
A. Lyons - Astrology, Numerology, Tarot, I Ching
B. Mosselmans - Pythagoras, getallenleer
Pythagoras - Gulden Verzen, Tetraktys

Mythologie
A. Eliot - De mythen van de mensheid
S. Ramondt - Mythen en sagen van de Griekse wereld
J. Schmidt - Griekse en Romeinse mythologie


5. Natuur/geesteswetenschappen

Pierre Teilhard
de Chardin
Pierre Teilhard de Chardin
R. Badelt - De spiritualiteit van Teilhard de Chardin
R. Badelt - Teilhard de Chardin - Profeet van onze tijd
R. Brico - Teilhard de Chardin en De zin van de kosmos
C. Cuénot - Teilhard de Chardin
B. Delfgaauw - Teilhard de Chardin
G. Donnadieu - Teilhard en de rooms-katholieke kerk
K. Duffy - Teilhard en Hawking over de schepping
D. Grumett - Teilhard de Chardins religieuze ervaringen
D. Grumett, P. Bently - Teilhard de Chardin, original sin and the six propositions
H. Hogeboom van Buggenum - Cursus Teilhard de Chardin
H. Hogeboom van Buggenum - De ideeën van Pierre Teilhard de Chardin
H. Hogeboom van Buggenum - Onze toekomst in het licht van de evolutie
H. Hogeboom van Buggenum - De evolutie volgens Teilhard de Chardin
T.M. King - Teilhard's mysticism of knowing (boekbespreking)
B. Lanting - Het verschijnsel mens (uittreksel)
R-F. Poswick osb - Vraaggesprek
Th. Smits Teilhard de Chardin (Vijf Lezingen)
Th. Smits - Samenvatting vijf lezingen
P. Teilhard de Chardin - Bouwen aan de aarde
P. Teilhard de Chardin - Het goddelijk milieu
P. Teilhard de Chardin - Het goddelijk milieu, samenvatting
P. Teilhard de Chardin - Hymne aan de materie
P. Teilhard de Chardin - Liefde
P. Teilhard de Chardin - Mis op het altaar van de aarde
P. Teilhard de Chardin - Mystieke teksten
P. Teilhard de Chardin - Het verschijnsel mens
P. Teilhard de Chardin - Het verschijnsel mens, samenvatting
Universiteit van Tilburg - Teilhard de Chardin
Een beschrijving van zijn leven en werk.

P. Teilhard de Chardin - Wikipedia Duits (vertaling)

Anderen
F. Capra - De tao van fysica
J.E. Charon - Ik leef al 15 miljard jaar
F. van Leeuwen - Geesteswetenschappelijke benadering van de eonentheorie
P. Chauchard - Biologie en moraal
C. Dekker e.a. - Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?
T. Dethlefsen en R. Dahlke - De zin van ziekzijn
P. van Dijk - Geneeswijzen in Nederland
J. Eccles - Evolution of the Brain: Creation of the Self
A. Einstein - The world as I see it
L.W. Fagg - Op de grens van geest en stof - Elektromagnetisme en het heilige
Geisler en Turek - Ik heb te weinig geloof om atheist te zijn - Het antropisch principe
Y.N. Harari - Sapiens - Kleine geschiedenis van de mensheid
B. Kastrup - Why Materialism is Baloney
G.D. Martin - De materialist - De onhoudbaarheid van een wereldvisie
R.H. Nelson - God bestaat mogelijk toch - Deze wetenschapper denkt het bewijs te hebben gevonden
P.M.F. Oomen - "Doet God ertoe? - Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen"
P. Russell - De brug tussen wetenschap en god
M. Span - Zinvolle (W)evolutie
H. Stevens - De Droom van Ha'Adam
Jan Swammerdam - Tussen God en wetenschap
M. Talbot - The Holographic Universe
J. Wicherink - Ontheemde zielen ontwaken
Arthur Zajonc - Het licht zien

Bijna-doodervaring
E. Alexander - Vraaggesprek over zijn BDE
E. Bruijnis - Verschillen in waarnemen en functioneren tussen mensen met een bijna-doodervaring (BDE) en gestorvenen in het hiernamaals.
Betty J. Eadie - Geleid door het licht
P. van Lommel - Eindeloos Bewustzijn
R.A. Moody jr. - Leven na dit leven
R.A. Moody jr. - Gedachten over leven na dit leven
R.A. Moody jr. - De tunnel van het licht
C.A. Petaluma - Evidence of the Afterlife
Scientias - Hoe echt zijn bijna-doodervaringen?
R. van Wees - Nieuw onderzoek naar bijna-doodervaringen

fibonacci-
spiraal
Gulden snede
A. Bejan - Constructal Law - The Golden Ratio
Y. Fritschy - Grensverleggende getallen
H. Lauwerier - Symmetrie, kunst en computers
J. Lorber - De Huishouding van God deel 3
De gulden snede en Gods schepping
J. Poortenaar - De gulden snede en goddelijke verhouding
C.J. Snijders en M. Gout - De Gulden Snede


Albert Einstein
theoretisch
natuurkundige
Natuurwetenschap
J.A. Bernards en L.N. Bouman - Fysiologie van de mens
S.T. Bok - Cybernetica
B. Bryson - Kleine geschiedenis van bijna alles
K. Ferguson - Stephen Hawking - Zijn leven en werk
D.C. Giancoli - Moderne natuurkunde
D.C. Giancoli - De golfdeeltje-dualiteit Samenvatting
S. Greenfield - Het Wetenschapsboek
J.J. Groen - De psychosomatische geneeskunde
S. Hawking - Het heelal
G. 't Hooft - Bouwstenen van de Schepping
G. 't Hooft - The cellular automation interpretation of quantum mechanics
J-P. Keulen - De deeltjesdierentuin, De deeltjessafari
H. Kieckens - Kleur, de leer en de effecten
B. Mols, N. Vergunst - Hallo Robots
Mörike-Mergenthaler - Biologie des Menschen
D. Morris - De naakte aap
J. Polkinghorne - De kortste introductie in quantumtheorie
J.P. Schadé - De functie van het zenuwstelsel
Samenvatting van De functie van het zenuwstelsel
E. Witten - de M-theorie van -, samenvatting van de snaartheoriën met als fundamentele vorm een wervelend veld, 'braan' genoemd

Tijdschriftartikelen
F.J. Albers - Licht, elektriciteit, magnetisme
J.K. Arnette - The Theory of Essence Part III
J.K. Arnette - Philosophical Substance Abuse: Distorting Descartes and Dismissing Dualism (abstract)
J. de Boer - Jezus was geen christen, maar Jood
D. Bohm - A new theory of the relationship of mind and matter
T. Campbell - Lezing over de tweespletenproef en zijn opvatting over subjectief en objecief
W. Couwenberg - Ontmenselijkt mensbeeld Onderzoeksresultaten hersenwetenschap ter discussie
W. Couwenberg - Religie in het defensief door opmars moderne wetenschap
Kennislink - Ontwikkeling van de biodiversiteit
Kennislink - Kwantumtheorie als experimentele metafysica
K. Korotkov - Aurafotografie
F. van Leeuwen - Neurofysiologie als onderbouwing van geesteswetenschappen
F. van Leeuwen - De wisselwerking tussen geest en hersenen
F. van Leeuwen - De wisselwerking tussen gevoel en hersenen
F. van Leeuwen - Elektromagnetisme in het licht van geestkunde
J. Mitteldorf - The Other Half of Science
G. Samuelsson - Jezus was geen christen
Swedenborgiana - Tien godsbewijzen
Swedenborgiana - De invloed van Swedenborg op anderen
W.A. Tiller - Realm between particles influenced by human consciousness
R. van Wees - De materialistische geestverduistering
R. van Wees - Een visie op parapsychologie als wetenschap
R. van Wees - Determinisme versus vrije wil
H. de Wit - Contemplatieve psychologie, vraaggesprek

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

G. Dorren - Welke taal werd vóór het Nederlands gesproken?
Het ontstaan van het Nederlands
Hoe Nederland werd geboren
Luther en de Nederlanden
Ontstaan van de Nederlandse identiteit
P. de Rooy - Ons stipje op de waereldkaart
P.A.F. van Veen - Etymologisch woordenboek van Dale
J. de Vries en F. de Tollenaere - Etymologisch Woordenboek Het Spectrum
F. van Leeuwen - Inhuldiging van Willem-Alexander
^