PDF-downloads

Hieronder een aantal PDF-bestanden (Printable Document Format) van mijn hand die vrij kunnen worden gedownload.

Overzichten van de geestelijke vermogens en ontwikkeling, o.a. weergegeven in de vorm van tabellen
1. De geestelijke vermogens in de enkelvoudige en de samengestelde toestand uit de esoterische literatuur
2. De geestelijke vermogens zoals herkenbaar in de wereldliteratuur
3. De geestelijke vermogens en de negen persoonlijkheidskenmerken

Vijf lezingen van Theo Smits over Pierre Teilhard de Chardin SJ

Een serie lezingen voor de Stichting Teilhard de Chardin te Apeldoorn door Freek van Leeuwen, waarin de evolutietheorie van Pierre Teilhard de Chardin SJ wordt beschouwd vanuit geestkunde.
1. De evolutie van punt Alfa naar punt Omega (25 sept. 2022).
2. De 'psychische binnenkant' der dingen (11 dec. 2022).

Een serie lezingen voor de Academie voor Geesteswetenschappen te Utrecht door Freek van Leeuwen
1. Inleiding in geestkunde, de vermogens; op 23-04-2022

Een serie lezingen over de gulden snede
1. Filosofische en wiskundige inleiding op de gulden snede: de schone verhouding
2. De gulden snede in het planten- en dierenrijk
3. De gulden snede en de Puya raimondii in de Peruaanse Andes
4. Schoonheid is overeenstemming in de verhouding van vormen, klanken en kleuren
5. De wiskunde van de gulden snede

Een serie lezingen over Pythagoras
1. Het pythagorisme, het eerste samenhangende gedachtengoed van de Griekse wijsbegeerte
2. De getallenleer van Pythagoras als wiskundige grondslag van de numerologie
3. Plato zette het werk van Pythagoras voort
4a. Pythagoras' hemelse harmonie der sferen, deel 1 (aarde en Venus)
4b. Pythagoras' hemelse harmonie der sferen, deel 2 (Jupiter en Saturnus)

Twee lezingen over het hermetisme
1. Hermetisme deel 1
2. Hermetisme deel 2

De Tarotkaarten
1. Door de getallenleer van Pythagoras is er een wiskundige grondslag voor de numerologische én geestkundige persoonlijkheidsbeschrijvingen, én voor de kleine arcanakaarten; zij zijn alle drie te herleiden tot Pythagoras’ getallenleer!
2. Met de getallenleer van Pythagoras als wiskundige grondslag voor de betekenis van de getallen van de kleine arcana, kunnen van daaruit op zinvolle wijze nummers worden toegekend aan de kaarten van de grote arcana (in het begin hadden deze kaarten geen nummer).
Daaruit blijkt dat de kaarten 1 t/m 9 van de grote arcana de reeds genoemde persoonlijkheidsbeschrijvingen weergeven, terwijl de overige kaarten de ontwikkelingsstappen weergeven die door de zich ontwikkelende persoon worden gezet tijdens de geestelijke leergang door het aardse bestaan.


^