Fibonacci retracements en Fibonacci ratio’s


['Retracement': nadat een koers gedurende enige tijd is gestegen of gedaald, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richting. De retracement eindigt vaak op 38,2%, 50% of 61,8% van de voorgaande beweging: Fibonacci-verhoudingen]
Investopedia Academy, door Casey Murphy, bijgewerkt 21 okt, 2020

Fibonacci retracements zijn populair onder technische aandelenhandelaren. Ze zijn gebaseerd op de rij getallen die de wiskundige Leonardo Fibonacci in de 13e eeuw heeft ontdekt. De getallenrij van Fibonacci is belangrijk om de wiskundige relaties, uitgedrukt als verhoudingen tussen de getallen in de rij.
In de technische analyse wordt een Fibonacci retracement gemaakt door twee extreme punten te nemen (gewoonlijk een piek en een dieptepunt) op een aandelengrafiek en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci ratio's van 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, en 100%.
Zodra deze niveaus zijn vastgelegd, worden horizontale lijnen getrokken en gebruikt om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren.

Belangrijke punten
Fibonacci retracements zijn populaire hulpmiddelen die traders kunnen gebruiken om steunlijnen te tekenen, weerstandsniveaus te identificeren, stop-loss orders te plaatsen en koersdoelen te bepalen.
Een Fibonacci retracement wordt gecreëerd door twee extreme punten op een aandelengrafiek te nemen en de verticale afstand te delen door de belangrijkste Fibonacci ratio's van 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, en 100%. Fibonacci retracements hebben dezelfde nadelen als andere universele trading tools, dus is het het beste om ze te gebruiken in combinatie met andere indicatoren.

Hoe de Fibonacci verhoudingen werken
Voordat we kunnen begrijpen waarom deze verhoudingen zijn gekozen, zullen we eerst de getallenrij van Fibonacci bekijken.
De Fibonacci getallenrij is als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, enz. Elke term in deze rij is eenvoudigweg de som van de twee voorgaande termen en de rij gaat door tot in het oneindige. Een van de opmerkelijke kenmerken van deze getallenrij is dat elk getal ongeveer 1,618 keer groter is dan het voorgaande getal. Deze gemeenschappelijke relatie tussen elk getal in de rij is de basis van de verhoudingen die technische handelaren gebruiken om retracement niveaus te bepalen.
De belangrijkste Fibonacci ratio van 61.8% wordt gevonden door één getal in de reeks te delen door het getal dat erop volgt. Bijvoorbeeld, 21 gedeeld door 34 is gelijk aan 0.6176, en 55 gedeeld door 89 is gelijk aan ongeveer 0.61798.
De verhouding van 38,2% wordt gevonden door een getal in de reeks te delen door het getal dat zich twee plaatsen rechts ervan bevindt. Bijvoorbeeld, 55 gedeeld door 144 is gelijk aan ongeveer 0,38194.
De verhouding 23,6% wordt gevonden door een getal in de reeks te delen door het getal dat zich drie plaatsen rechts ervan bevindt. Bijvoorbeeld, 8 gedeeld door 34 is gelijk aan ongeveer 0,23529.

Fibonacci Retracement en het voorspellen van het verloop van aandelenkoersen
Door onbekende oorzaken lijken deze Fibonacci verhoudingen een rol te spelen in de aandelenmarkt, net zoals ze dat doen in de natuur. Technische handelaren proberen ze te gebruiken om kritieke punten te bepalen waar het koersmomentum van een aandeel waarschijnlijk zal omkeren.

Fibonacci retracements zijn de meest gebruikte van alle Fibonacci trading tools. Dat komt deels door hun relatieve eenvoud en deels door hun toepasbaarheid op bijna elk beleggingsinstrument. Zij kunnen worden gebruikt om steunlijnen te trekken, weerstandsniveaus te identificeren, stop-loss orders te plaatsen, en richtprijzen te bepalen. Fibonacci ratio's kunnen zelfs fungeren als een primair mechanisme in een countertrend trading strategie.
Fibonacci retracement levels zijn horizontale lijnen die de mogelijke locaties van steun- en weerstandsniveaus aangeven. Elk niveau is geassocieerd met één van de bovenstaande verhoudingen of percentages. Het geeft aan hoeveel van een vorige beweging de koers zich heeft teruggetrokken. De richting van de vorige trend zal zich waarschijnlijk voortzetten. Echter, de prijs van de aandelen trekt zich gewoonlijk terug tot een van de hierboven vermelde verhoudingen voordat dat gebeurt.

Fibonacci Retracement - Voor- en nadelen
Ondanks de populariteit van Fibonacci retracements, hebben de tools enkele conceptuele en technische nadelen, waar traders zich bewust van moeten zijn bij het gebruik ervan.

Het gebruik van het Fibonacci retracement is subjectief. Handelaren kunnen deze technische indicator op verschillende manieren gebruiken. De handelaren die winst maken met het Fibonacci retracement verifiëren de doeltreffendheid ervan. Tegelijkertijd zeggen degenen die geld verliezen dat het onbetrouwbaar is. Anderen beweren dat technische analyse een geval is van een self-fulfilling prophecy. Als handelaren allemaal naar dezelfde Fibonacci verhoudingen of andere technische indicatoren kijken en deze gebruiken, kan de prijsactie dat feit weerspiegelen.

Gezegd moet worden dat de Fibonacciverhoudingen in het koersverloop ook al bekend was, vöördat handelaren van trading tools gebruik maakten. Toen waren zij een uitdrukking van het natuurlijke evenwicht tussen de hebzucht en angst van beleggers en speculanten.

Het onderliggende principe van elk Fibonacci gereedschap is een numerieke anomalie die niet berust op enig logisch bewijs. De verhoudingen, gehele getallen, reeksen, en formules afgeleid van de Fibonacci reeks zijn slechts het product van een wiskundig proces. Dat maakt Fibonacci trading niet inherent onbetrouwbaar. Het kan echter wel ongemakkelijk zijn voor traders die de rationaliteit achter een strategie willen begrijpen.
Bovendien kan een Fibonacci retracement strategie enkel wijzen op mogelijke correcties, omkeringen, en tegengestelde trend stijgingen. Dit systeem heeft moeite om andere indicatoren te bevestigen en geeft geen gemakkelijk aanwijsbare sterke of zwakke signalen.

De kern van de zaak
Fibonacci trading tools lijden aan dezelfde problemen als andere universele trading strategieën, zoals de Elliott Wave theorie. Dat gezegd hebbende, hebben veel handelaren succes bij het gebruik van Fibonacci ratio's en retracements om transacties te plaatsen binnen lange termijn prijsontwikkelingen. Fibonacci retracement kan nog krachtiger worden wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere indicatoren of technische signalen. In de cursus Technische Analyse van Investopedia Academy komen deze indicatoren aan bod, evenals hoe u patronen kunt omzetten in uitvoerbare handelsplannen.


terug naar de Gulden snede

terug naar het weblog^