Kernpunten van geestkunde op YouTube

Deze reeks korte artikelen is als podcast te beluisteren op YouTube.
Klikken op de link hieronder opent een nieuw tabblad, dat met × weer is te sluiten om terug te gaan.

Inhoud

45. Vijf soorten dromen
46. De boom als droombeeld
47. De levensboom van de Kabbalah
48a. De kringloop van het leven 1
48b. De kringloop van het leven 2
49a. Woordbetekenis en woordklank 1
49b. Woordbetekenis en woordklank 2
50a. Chakra's, vermogens, klanken en kleuren
50b. Gewaarworden en waarnemen van kleuren
51a. De geest en zijn hersenen
51b. Plato's de 'mensen in de grot'
52. De kringloop van spanning, inspanning en ontspanning
53. Gezichtsuitdrukking en lichaamstaal
54. Links, rechts en het verenigende midden
55. 'Het ik' en 'het zelf' of "Ik ben het zélf"
56. Ik en 'mijn ego'
57. Ontwikkeling is omvorming
58. Sint Joris en de draak
59. Verscheidenheid én eenheid van de mensheid
60. De ontwikkeling van mens en mensheid
61. De geestelijke ontwikkeling in het Hebreeuwse alfabet
62. De betekenis van de Hebreeuwse letter aleph
63a. De ontwikkeling in Pythagoras' getallenleer
63b. De zinnebeeldige betekenis van Pythagoras' getallenleer
63c. De filosoof Jamblichus verbond Pythagoras' getallenleer met persoonlijkheidskenmerken (de numerologie)
63d. De numerologiekubus en twee diagonaalvlakken daarin
63e. Pythagoras' tetraktys, de vierheid
64a. Hildegard van Bingen, mystica
64b. Hildegard en geestelijke ontwikkeling
64c. Hildegard en overgang en thuiskomst
64d. Hildegard, vermogens en geestgedaante 1
64d. Hildegard, vermogens en geestgedaante 2
65a. Hildegard, verhoudingen binnen de godheid
65b. Hildegard en de levensweg van de mens
65c. Hildegard en de voorstelling van de Mater Sapientia
65d. Hildegard en Zarathoestra
65e. Hildegard en de beschermengel
66a. De gulden snede (sectio divina)
66b. Fibonacci-spiralen
66c. Jakob Lorber en de gulden snede
66d. De proportio divina of gulden snede
67a. De Fibonacci-spiraal in de natuur
67b. Pythagoras' toonladder, de gulden snede en de chakra's
67c. Pythagoras' harmonie der sferen, het planetenstelsel en de gulden snede
68a. Plato's regelmatige veelvlakken 1
68b. Plato's regelmatige veelvlakken 2
68c. Plato's wagenmenner uit Phaidros (Phaedrus), 1 de vermogens
68d. Plato's wagenmenner uit Phaidros (Phaedrus), 2 de ontwikkeling
68e. Plato, geschiedenis van Er uit Politeia
69a. De vermogens, enkelvoudig en samengesteld
69b. De vermogens en geestelijke ontwikkeling
70. Zelfverwerkelijking en hereniging
71. Geestelijke begeleiding van de mens
72. Het zelfbeschikkingsrecht
73. Het antropisch principe
74. De wisselwerking tussen boven en beneden
75. De wisselwerking tussen geest en hersenen 1
76. De wisselwerking tussen geest en hersenen 2
77. De wisselwerking tussen geest en algeest 1
78. De wisselwerking tussen geest en algeest 2
79. De wisselwerking tussen geest en algeest 3
80. Waar gaat het om? 1 De Bijbel
81. Waar gaat het om? 2 Mystici
82. Waar gaat het om? 3 Het dao
83. Waar gaat het om? 4 Het hindoeïsme
84. Waar gaat het om? 5 Het boeddhisme
85. Waar gaat het om? 6 Zarathustra

terug naar de Kernpunten


^