Lao tse - tau teh tsjing


Lao tse is een Chinese wijsgeer uit de 6e eeuw v.Chr. Hij wordt afgebeeld rijdend op een os en een os is een gecastreerde stier. Deze heeft daardoor zijn mannelijke wildheid verloren, maar heeft wel zijn kracht behouden en kan daardoor nuttig werk verrichten. Wederom een mooi beeld van het overwinnen van zijn eigen driftmatigheid om een hoger doel te verwerkelijken.


Lao tse ('tse': kind, wijze)
rijdend op zijn os
Een klein aantal teksten uit het boek Tao teh tsjing van Lao tse, waarin dit naar voren komt.

8. Het opperste goede is als water. Water doet goed aan alle wezens en strijd niet. Het woont op plaatsen, door alle mensen veracht. Daarin komt de goede Tao nabij. Hij leeft gaarne op lage plaats.
22. De wijze houdt het ene en is zo tot voorbeeld der wereld. Hij stelt zich niet in het licht. Hij schat zichzelf niet hoog. Hij roemt zichzelf niet. Hij verheft zich niet, hij strijdt niet.
24. Wie op de tenen staat, staat niet. Wie de benen strekt, loopt niet. Wie zichzelf in het licht stelt, schittert niet. Wie zichzelf hoog schat, blinkt niet uit. Wie zichzelf roemt, heeft geen verdienste. Wie zichzelf verheft, staat niet hoog. Wie Tao heeft, doet niet zo.
33. De mensenkenner is verstandig. De zelfkenner is verlicht. (Ken uzelf...)
De mensenbedwinger is krachtig. De zelfbedwinger is machtig.(en doe alles met mate.)
34. De wijze doet nimmer groot. Daardoor vermag hij het grote te doen.
42. De een vermindert en vermeerdert toch. De ander vermeerdert en vermindert toch.
56. De wijze maakt zich gelijk aan het stof. Dit heet mystieke eenwording.
63. Uw groot zij als klein, uw veel als weinig. Vergeldt kwaad met deugd. De wijze doet nimmer groot, daardoor vermag hij het grote te doen.
68. Een goed leider houdt zich laag.
72. De wijze kent zichzelf, maar stelt zich niet in het licht. Hij heeft zichzelf lief, maar acht zich niet hoog.
76. Stijfheid en sterkte zijn volgelingen van de dood. Zachtheid en zwakte zijn volgelingen van het leven.


terug naar St Joris en de draak

terug naar het weblog^