God als oerouder §7.2 - Lodebar.net

[Samenvatting door mij, Freek]

In de Tenach wordt God gezien als de oerouder, die als eerste aan het begin staat van de lange reeks voorouders, met als laatste de huidige ouders van een nu in Gods schepping aanwezige mens. Want in overeenstemming met de betekenissen van de verschillende woorden waarmee God in de Tenach wordt aangeduid, is God zowel mannelijk als vrouwelijk, zowel Oervader als Oermoeder.
Als Oervader heet God 'Èlohīm' en als Oermoeder 'JHWH' (Jahweh). Dit betekent niet dat er twee goden zijn, God is en blijft één, maar laat zich op twee manieren aan ons zien. In de tekst van de Tien Woorden noemt God zich: 'JHWH Èlohèjcha', 'JHWH jouw God' [en wijst zo op de eenheid in verscheidenheid van God als een mannelijke en vrouwelijke tweelinggeest, die in een verenigde en in een gedeelde toestand kan voorkomen].

1. Het Hebreeuwse woord voor moeder is: 'em', een woord dat bestaat uit een alèf (א) en een mēm (מ). De alèf staat voor de éénheid en de mēm voor de tijd waarin wij nu leven. Een moeder brengt de goddelijke éénheid in de tijd die de mens op aarde doorbrengt.
Datzelfde doet JHWH: 'Ik ben', 'Ik was', 'Ik zal er zijn', 'Ik doe zijn'.

JHWH komt van het werkwoord 'hajah', wat 'zijn' betekent en kan worden vertaald als 'Hij die er altijd is'. Hier wordt het woord 'hij' gebruikt, want JHWH begint met een jōd (י) wat aangeeft dat hier sprake is van een mannelijk enkelvoud. De Oermoeder is dus niet helemaal vrouwelijk, maar is deels mannelijk en heeft dus ook een mannelijk kenmerk [hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor jin en jang].
Daarna komen twee letters hē (ה) die voor het vrouwelijke staan. De hē's komen uit die jōd voort. Het vrouwelijke komt uit het mannelijke voort [dat verwijst naar de aanvankelijk verenigde toestand van de mannelijke en vrouwelijke tweelinggeesten, een toestand waarin hun geestgedaantes in liefde geheel in elkaar zijn opgegaan (de éénheid); maar daaruit kan de vrouwelijke geestgedaante zich willekeurig weer losmaken, waardoor de gedeelde toestand ontstaat: man en vrouw als twee zelfstandige geesten (de tweeheid), wat de geschiedenis van Adam en Eva is].

JHWH betekent 'Hij die er is', Hij is bíj ons. God voelt, wat wij voelen, maakt mee wat wij meemaken. Gods nabijzijn hangt samen met de beide hē's. God toont hier Gods vrouwelijke zijde om bij ons te zijn en wordt zo onze Oermoeder [deze vrouwelijke eigenschap van God komt ook tot uitdrukking in 'Sjechinah': zij die bij ons woont].

2. Het Hebreeuwse woord voor vader is: 'av' [ab], een woord dat bestaat uit een alèf (א) en een bēth (ב). De alèf staat voor de éénheid en de bēth staat voor de tweeheid in onze wereld, waar tegenover elk deel een tegen-deel staat. Een vader brengt de éénheid dus in onze wereld [brengt met alèf-bēth, dus met 1-2 de 'eenheid in de verscheidenheid'].
Ook Èlohèjcha [van Èlohīm, met de betekenis: jouw God] doet dat. Èlohèjcha bestaat uit de letters alèf, lamèd, hē, jōd en kaf.
De eerste drie letters vormen de woordstam die 'God' betekent. God is de Ene. De eerste van de drie letters is dan ook de alèf, de letter van de 'éénheid'.
Ook je vader heeft die alèf (in 'av'). Die heeft hij echter niet van zichzelf, maar van zijn vader. Die heeft hem weer van zijn vader, enzovoort, tot je bij de eerste vader komt. Die eerste vader is God en God heeft de alèf van zichzelf.
Maar Hij houdt die niet voor zichzelf. Dat zie je aan de tweede letter, de lamèd. Die lamèd heeft als beeld 'lopen' en geeft aan dat je ergens naar toe gaat. Gods éénheid gaat dus ergens naar toe, en wel: komt naar jou toe.
Op de lamèd volgt dan nog de hē. Het beeld van de letter hē is het 'venster'. Door een venster kijk je uit naar iets, wat buiten is. Zo kijkt Gods éénheid uit naar jou. Gods éénheid komt naar je toe en kijkt naar je uit.
Zoals hierboven beschreven, staat de hē voor het vrouwelijke. God als de Oervader Èlohīm is niet helemaal mannelijk, maar is deels vrouwelijk [zoals ook Jahweh iets mannelijks heeft]. Door dat vrouwelijke kan God dicht bij ons komen [namelijk als 'Sjechinah': zij die bij ons woont].


terug naar God als man en vrouw, God als de Heer?

terug naar het weblog^