De maan is noodzakelijk voor het leven op aarde.

Wat als de maan er niet zou zijn?
Scientias. Geschreven door Caroline Kraaijvanger op 1 juni 2014

De maan en de aarde lijken onafscheidelijk van elkaar: we weten niet beter dan dat de maan langs de avondhemel omhoog klimt, om 's ochtends weer te verdwijnen. Maar hoe zou onze planeet eruit zien als die maan er nooit was geweest? Stel dat we het zonder onze trouwe metgezel de maan zouden moeten doen. Dat heeft zeker invloed op de aarde, doordat de maan invloed uitoefent op onze planeet.

de Maan
bron: astroblogs.nl
De getijden

Een van de duidelijkste verschillen tussen een aarde met en zonder maan betreft de getijden. Op een aarde zonder maan zouden die namelijk een stuk zwakker zijn dan nu het geval is. De getijden ontstaan door toedoen van de maan, want de maan trekt door de zwaartekracht aan de aarde. De aantrekkingskracht van de maan is het meest voelbaar aan de kant van de aarde waar de maan het dichtst bij staat. Hierdoor komt het water daar hoger te staan (tegelijkertijd overigens ook aan de andere kant van de aarde).
De maan cirkelt om de aarde en de hoge waterstand volgt de beweging van de maan. Als de maan er niet zou zijn, zouden de getijden niet helemaal verdwijnen - doordat de zon ook getijden veroorzaakt - maar wel zijn de getijden zonder inbreng van de maan tot wel 75 procent minder sterk.

Zonsovergang van de maan

De getijden worden dus zwakker. Maar daar blijft het niet bij, want zonder maan zijn er ook geen zonsverduisteringen.

Meer inslagen

Zonder de maan zouden er ook meer planetoïden op aarde inslaan. De kraters op de maan getuigen van flink wat inslagen van stenen die anders wellicht op aarde zouden zijn neergekomen.

Tijd zou vliegen

Maar zonder de maan zouden ook de dagen op aarde er heel anders uit zien. Ze zouden namelijk korter zijn. De maan remt de aarde af, waardoor deze 24 uur nodig heeft om een ronde om de as te voltooien. Zou de maan nooit hebben bestaan, dan zou de aarde veel sneller draaien: een omwenteling zou dan vandaag de dag maar ongeveer zes uur duren. Een dag zou dan 75 procent korter zijn dan we gewend zijn.
Dat zou voor de mens niet alleen meer stress opleveren. Een planeet die sneller draait, heeft ook te maken met snellere winden en krachtiger stormen (zoals bijvoorbeeld op Jupiter). Heel concreet zouden winden met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur normaal zijn.

Complex leven zou later komen

Die snelle winden, krachtiger stormen en extra inslagen zouden het ontstaan van leven al kunnen bemoeilijken. Maar daar blijft het niet bij. Zoals we eerder al zagen, zou er zonder de maan niet zo'n sterke getijdewerking zijn. Het water is daardoor ook niet zo sterk in beweging en dat is een probleem voor de totstandkoming van leven. "De hoge door de maan veroorzaakte getijden vulden door erosie van de kust de eerste oceanen van de aarde met de chemische stoffen, die nodig waren om leven onder invloed van de straling van de zon te laten evolueren," schrijft fysicus Neil F. Comins. Op een aarde zonder maan zouden de oceanen veel langzamer van de bouwstenen voor het leven worden voorzien. "De belangrijkste manier waarop chemische stoffen de oceaan zouden binnenkomen, zou dan door het stromen van rivieren zijn." Maar dat gaat een stuk trager.
Op een aarde zonder maan zou het leven dan ook veel later ontstaan zijn. Sterker nog: complexe levensvormen zoals we die vandaag de dag kennen, zouden op zo'n wereld nog niet bestaan. En als ze uiteindelijk tot stand zouden komen, leken ze waarschijnlijk slechts in beperkte mate op de levensvormen zoals we die nu kennen. De omstandigheden op een aarde zonder maan zijn immers anders en vragen om andere aanpassingen.
Meer harde wind, meer stormen, geen zonsverduisteringen meer, wellicht meer inslagen op aarde, het leven dat zich anders zou hebben ontwikkeld. De volgende keer dat u de ogen opslaat en de maan aan de hemel ziet staan, zult u wellicht dankbaar zijn dat die er is.

Bronmateriaal:
"What would happen if we did not have a Moon?" - Cornell.edu
"What would happen if the Moon fell out of its orbit around Earth?" - Cornell.edu
"What If the Moon Didn't Exist?" - Astrosociety.org


terug naar de geschiedenis-der-mensheid


^