Grace Cooke - White EagleGrace Cooke
De Engelse Grace Cooke (1892-1979) werd geïnspireerd door White Eagle, een leraar uit de spirituele wereld, ook wel de wereld van licht genoemd. White Eagle spreekt over een leefwijze die zachtmoedig is en in harmonie met de wetten van de geest en de natuur. Als deze wetten worden geschonden, is er sprake van pijn en lijden. De fundamentele wet die het leven beheerst is liefde - liefde voor God, liefde voor de mens en liefde voor de natuur. Het is deze liefde die de mens, door de ervaringen van vele levens, terugbrengt naar het volledige bewustzijn van de God in hem.
Iedere mens op aarde heeft in zijn hart een licht om hem te leiden. White Eagle noemt dit de Christusgeest, de geest van goddelijke liefde. Het woord 'Christus' is hier universeel bedoeld en moet niet aan een bepaalde religie worden verbonden. Omdat dit licht diep in het hart is geplant, is het niet altijd gemakkelijk in anderen te herkennen of in onszelf te realiseren.
De White Eagle Lodge is op 22 februari 1936 opgericht in Londen. In de jaren '70 is de Tempel op New Lands bij Liss in Hampshire (Engeland) gebouwd. Het doel van de Lodge is, mensen te helpen het innerlijke licht te ontwikkelen.

De zes beginselen die White Eagle leert:
- dat God, de eeuwige Geest, zowel Vader als Moeder is;
- dat de Zoon, de Kosmische Christus, ook het licht is dat in het menselijke hart schijnt. Hierdoor zijn wij allen broeders en zusters in de geest, een broederschap die zowel het zichtbare als het onzichtbare leven omvat met inbegrip van het rijk der elfen en engelen;
- dat deze beginselen in het dagelijkse leven uitdrukking vinden in 'dienen';
- dat het bewustzijn van de onzichtbare wereld scheiding en dood overbrugt en de eeuwige eenheid van alle leven openbaart;
- dat het leven door vijf kosmische wetten wordt beheerst: Reïncarnatie, Oorzaak en gevolg, Gelegenheid, Overeenstemming, Compensatie (Evenwicht);
- dat het de uiteindelijke bestemming van de mens is om het innerlijke licht zo sterk te maken, dat zelfs de cellen van zijn stoffelijk lichaam veranderen in een fijnere substantie die sterfelijkheid kan overwinnen; hieronder verstaat men de Christuswording van de mens, of in de woorden van de Oude Broederschap, het bloeien van de Roos op het Kruis der materie.

Het White Eagle pad van dienen door mediteren schept een mogelijkheid om het innerlijk licht te stimuleren en stralender te maken om uiteindelijk het gehele leven te transformeren en te verlichten. White Eagle zegt: "Vergeet nooit dat je de kracht van de geest in je draagt. Het is een creatieve kracht. Zij kent geen beperkingen." "Elke levende ziel op aarde tracht uitdrukking te geven aan eeuwig leven."
De mens is geest. Dit is alles wat de mens moet weten. Geest zegeviert over materie.
White Eagle's manier van mediteren begint en eindigt met het ons geleidelijk meer bewust worden van God in ieder aspect van ons leven en van het licht van God in ons hart. Dit kan op ieder tijdstip: tijdens een wandeling in de natuur, onze dagelijkse bezigheden of op een rustig gekozen moment.
Probeer je bewustzijn te stimuleren door je iedere dag een rustig moment te gunnen om alle aardse gedachten en plichten van je af te zetten. Zoek dan doelbewust naar het licht van God in je eigen hart en het universele licht, de universele levenskracht waaruit alle leven voortkomt - onze Schepper, Vader-Moeder God.
Een heel natuurlijke weg is om te denken aan de zon. Visualiseer jezelf, badend in het licht van de fysieke zon die leven geeft aan de gehele planeet. Denk dan aan de geestelijke zon - God - de creatieve kracht en het licht dat het leven op alle niveau's in stand houdt. Ontspan je in dit koesterende licht en als je gedachten afdwalen, breng je ze terug naar dit licht. Gebruik je ademhaling als hulp. Adem alle gedachten die je hinderen uit en adem de levenskracht van God in - het glorieuze, genezende zonlicht.
In de oudheid zag en aanbad men de zon als teken en symbool van God en riep men het geestelijk zonlicht aan voor kracht, gezondheid en genezing. Een andere manier van mediteren is om eerst naar binnen te keren en het licht in je eigen hart te zoeken. In de diepe, diepe stilte vinden wij God... niet in het denken, niet in grote mentale activiteit, maar wanneer alles stil is en een grote vrede over ons komt, dan bevinden wij ons in de vrede van het heiligdom, de lichtende troon van God... God die zowel Vader als Moeder is, de wil en de kracht van de Vader en de wijsheid en de liefde van de Moeder...

Geestelijke genezing heeft een centrale plaats in het White Eagle werk. Al direct na de inwijding van de eerste tempel vroeg White Eagle het genezingswerk op te zetten. Het doel van deze vorm van genezing is om mensen die fysiek, emotioneel of geestelijk een probleem hebben, te helpen. Meedoen aan het genezingswerk biedt de mogelijkheid je dienstbaar op te stellen ten behoeve van de mensheid, de dierenwereld en de natuur als geheel. Het is van belang deze geestelijke genezing te zien als ondersteuning bij een behandeling, waarbij zeker ook een arts of erkend therapeut geraadpleegd dient te worden. De manier van genezen die White Eagle ons leert, heeft een positieve uitwerking op de behandeling die een patiënt eventueel ondergaat. Geestelijke genezing wekt en versterkt het innerlijke Licht en brengt allereerst harmonie in de ziel en daarna in het lichaam.

Een overdenking van White Eagle:
Zie op het altaar in het midden van de tempel een lieflijke, roze roos die haar bloemblaadjes opent naar de zon. Een roos is het symbool van het menselijk hart, geurend van liefde. Misschien zien jullie niet vaak een hart vol liefde, maar wij zien ze wel. Wij zien dat veel harten zich openen voor ons en we kunnen de geur van liefde ruiken. Probeer ook zelf die liefdevolle geur te verspreiden. Onthoud je van oordeel en kritiek. Het is mensen eigen om snel de daden van anderen te veroordelen, maar de goddelijke weg is om altijd rustig en liefdevol te blijven.
Wees stil, in vrede met deze gedachte in je hoofd en hart. Op dit hogere niveau van bewustzijn kun je de gave van het ontdekken van waarheid ontwikkelen, de gave van invoelen en verbeelding. Als je de schoonheid van de hemelse wereld kunt voelen, ontvang je intuïtief goddelijke waarheid. Hiermee kun je onderscheid maken tussen de wil van God en je eigen wil. Een leerling laat alle aardse zaken achter - denken, lichaam, bezittingen en verlangens - om Hem te volgen. Laat alles achter en volg mij, zei Jezus. Als je dit kunt begrijpen, kun je veilig op je intuïtie vertrouwen. Het komt allemaal neer op deze simpele woorden: Wees stil in liefde en weet dat Ik God ben.
We willen het niet hebben over het ontwikkelen van psychische krachten of hoe je in verbinding kunt komen met hen die hun fysieke lichaam verlaten hebben. Wij willen jullie een andere weg tonen, die, als je die volgt, alle scheiding zal uitwissen, die de sluier van duisternis opzij zal schuiven tussen jou en alle leven. En als we zeggen 'alle leven' bedoelen we alle leven van de schepping, elk rijk der natuur, het dierenrijk, de mensen en de engelen. Terwijl je in het verleden keek door een verduisterd glas, zul je nu alles helder zien als je dat spirituele leven bent binnengegaan. Je zult de betekenis van de liefde van God, de broederschap van alle leven en de reddende kracht van Christus de Heer, begrijpen. Adem de geur van de roos in. Adem het licht van God in. Adem de liefde van God uit. Wees stil en ken God. Vrede, vrede, wees stil.

Bron: www.whiteagle.nl


terug naar het overzicht


^