Joke Hoogeveen - Gesprekken met Paulus


Dagblad Trouw - De Verdieping

Dossier Archief
Voor Paulus kwam Joke het bad uit
Marlies Kieft - 29-05-1995

Culemborg - "Ik had niets met Paulus. Ik wist niets van hem, alleen dat hij niet zo aardig was, vooral niet voor vrouwen. Ik heb dit nooit zelf gewild."


Paulus van Tarsus
Joke Hoogeveen neemt een slokje water om haar keel te smeren. Dan begint ze te vertellen met een ietwat schorre stem. Met die stem verwoordt zij regelmatig boodschappen van de bijbelse figuur Paulus. Voor wie dacht dat Paulus allang dood en begraven was - hij leeft nog en hij spreekt anno 1995 door Joke.

Aandachtige gezichten blikten het medium, een heel gewone vrouw, afgelopen zaterdag tijdens de themadag 'Overlevering-Doorgeving-Openbaring', aan. Weinig sceptisch gezucht. Maar daar was het publiek ook niet naar. Velen van de bezoekers balanceren op de grens van kerk en het Nieuwe Tijdsdenken. "De mensen weten waar ze voor komen," zei Janny Doddema van het secretariaat van de Stichting 'Blauwe Iris'.
Deze stichting, die de themadag organiseerde, is ontstaan vanuit het IKON-radiopastoraat voor mensen die hun spirituele ervaringen kwijt wilden, maar daar in de kerk geen ruimte voor vonden. Het is een landelijk netwerk geworden van gesprekskringen, waar mensen kunnen praten over hun dromen, reïncarnatie, bijna-dood-ervaringen en wellicht ook over doorgevingen.

Naast Joke Hoogeveen (en Paulus) spraken zaterdag ook Aleid Schilder, geestelijk verzorgster in een psychiatrisch ziekenhuis en publiciste in onder meer Trouw en Jan Veenhof, predikant bij de evangelisch-reformierte Kirchegemeinde in Zwitserland.

Joke Hoogeveen, afkomstig uit een gereformeerd nest, was, vertelt ze, altijd al gevoelig. Zij kon in een gouden randje om een wolk een antwoord zien. Ontvankelijkheid voor een andere wereld zat er vanaf de geboorte al in. Het duurde alleen een tijd voor ze daaraan toe wilde geven. Ze ging de verpleging in. Daar kwam ze steeds in aanraking met dood en leven. Na een telepathische ervaring begon ze te lezen over spiritisme. Daar schrok ze van, ze dacht: dat mag niet.
Tot Joke Hoogeveen in aanraking kwam met een medium op haar werk in de bejaardenzorg. Door haar ontdekte ze dat ze echt bepaalde gaven had en ze begon ze te gebruiken. In de grot van Johannes op het eiland Patmos had ze een 'kippevel-ervaring', ze voelde heel sterk dat daar nog krachten aanwezig waren.
Een paar maanden later zat Joke in bad, ontspannen, toen ze plotseling voelde dat er iets ging gebeuren. Ze ging, hup, het bad uit, zette een bandje aan en begon te spreken. "I am saint Paul, I've tried to reach you for a long time..." ("Ik ben Paulus ik heb je al lang geprobeerd te bereiken..."). In het Engels, terwijl Joke deze taal maar slecht beheerste. Paulus spreekt vanaf die tijd door haar. Zij heeft de teksten gepubliceerd in een boek 'Gesprekken met Paulus'. Sommige mensen die de teksten van Paulus hebben gehoord of gelezen, zeggen: "Paulus is saaier geworden, hij was zo'n felle." Maar Joke denkt dat hij universeler is, meer geestelijk inzicht heeft gekregen.

Aleid Schilder is vaak aanwezig op de bijeenkomsten waar Paulus spreekt door Joke. "Het is dat ik zeker weet dat ik Paulus hoor uit Joke's mond, anders zou ik denken dat ik hem zelf verzonnen had." Ze stellen existentiële vragen aan Paulus, vertelt ze, zoals: waarom is de mens op aarde? Paulus' antwoord: de mens komt vanuit geestelijke eenheid op aarde om vorm te geven aan patronen die hij meeneemt vanuit onverwerkte ervaringen en om te helpen bouwen aan het geestelijke bewustzijn om weer op te gaan in het geheel.
Paulus heeft door de eeuwen heen andere opvattingen gekregen over de vrouw. Zij moet het voortouw nemen in deze nieuwe tijd, zij is immers gevoeliger voor het onzichtbare. Paulus neemt het nu duidelijk op voor het vrouwelijke. Aleid vertelt meer over Paulus en zij citeert zijn uitspraken anno 1995 veelvuldig, maar ze zegt erbij: "Het gaat om de individuele ervaring. U moet uitmaken of het u worst is of niet."

De derde spreker, Jan Veenhof: "Bij de bijbelse profeten vind je alles wat je nu als paranormaal zou aanduiden. Ook in de jonge kerk treden profeten en profetessen op. Het bezit van de bijbel sluit de doorgaande activiteit van profeten niet uit. De openbaring gaat nog door. Wij hebben niet een zwijgende maar een sprekende Christus. Wat nodig is is de onderscheiding van geesten. Op de markt is van alles. Rijp en groen."
Volgens de predikant varen de grote kerken in de mist. Dat is niet voor niets. "Het komt er nu op aan dat de kerk alle ervaringen van mensen een plaats geeft."

Joke Hoogeveen - Gesprekken met Paulus (1989-1992)
Uitgeverij De Ster, 1992, Breda, ISBN 9065560246


terug naar het overzicht


^