Martinus Thomsen - Het Derde TestamentMartinus Thomsen 1950
bron: Wikipedia
De Deense schrijver Martinus Thomsen (1890-1981) gaf zijn gehele werk de naam 'Het Derde Testament'. Het omvat zijn hoofdwerk 'Livets Bog' (Het Levensboek) van zeven delen, 'Het Eeuwige Wereldbeeld' van drie delen, 'Logica' en ongeveer dertig kortere werken, en verscheidene artikelen die in het Deense blad 'Kosmos' gepubliceerd werden. Een aantal boeken van Martinus is vertaald in o.a. het Zweeds, Duits, Engels, Nederlands en Esperanto.

Martinus Thomson, in 1890 te Sindal in Jutland geboren, heeft een zeer geringe schoolopleiding gehad en was in zijn jonge jaren werkzaam op een zuivelfabriek. In 1921 beleefde hij spontaan een bewustzijnsverandering die hem in staat stelde het leven te analyseren en de geestelijke wetten en eeuwige principes ervan te beschrijven. Martinus Thomson schrijft in het voorwoord van Livets Bog par. 21:

"Ik voelde dus dat het gehele heelal met een oneindige liefde en wijsheid werd doorstroomd. Waarheen ik in de duisternis ook maar keek, overal werd het licht. Ik was mijn eigen lichtbron geworden. De kosmische vuurdoop die ik had ondergaan en waarvan ik hier geen nadere analyse kan geven, had dus tot gevolg gehad dat geheel nieuwe zintuiglijke vermogens in mij in werking traden, vermogens die mij in staat stelden - niet in de vorm van flitsen, maar in een permanente toestand van wakend dagbewustzijn - al die dragende geestelijke krachten, onzichtbare oorzaken, eeuwige wereldwetten, basisenergieën en grondbeginselen te zien die achter de fysieke wereld liggen. Het mysterie van het bestaan was voor mij dus geen mysterie meer. Ik was bewust geworden in het leven van het heelal en ingewijd in het goddelijke scheppingsprincipe."

Als aanvulling op zijn geschriften, die een wetenschappelijke basis geven voor het liefhebben van alle levende wezens, helpen de vele symbolische tekeningen met verklarende tekst de lezer om een overzicht over de kosmische structuur van het leven te verkrijgen.

Martinus Thomson stierf in 1981 in Kopenhagen. In 1932 werd het administratieve centrum gesticht, nu bekend als het Martinus Instituut, om de toegankelijkheid tot de literatuur van Martinus Thomson in de originele taal (Deens) en de andere talen te waarborgen. Het is een niet-commerciële organisatie, een stichting, tevens verantwoordelijk voor de scholing in het Martinus Centrum. De kosmologie van Martinus Thomson vormt geen basis voor enige vorm van sekte of vereniging.


terug naar het overzicht


^