Neale Donald Walsch - Gesprekken met God KosmologieNeale Donald Walsch
bron: Wikipedia
Neale Donald Walsch bevond zich rond 1992 in een moeilijke periode van zijn leven, zowel op financieel, relationeel en op gezondheidsniveau. Neale schreef een boze brief aan God, deze werd tot zijn verbazing beantwoord door God. Vanuit deze brief ontstond een levendige dialoog van meer dan 3000 bladzijdes, het verslag van deze rechtstreekse dialoog werd in 9-delige boekenvorm verschenen en heten vandaag de dag 'Gesprekken met God Kosmologie'.

Hieronder zijn de 3000 bladzijdes Gesprekken met God Kosmologie teruggebracht tot de belangrijkste 25 concepten. Het is alles wat de mens hoeft te begrijpen om het leven te leiden waar het naar verlangt en wat het ondanks duizenden jaren van proberen nog steeds niet heeft voortgebracht. Breng deze boodschappen over op jouw wereld. De betekenis van de concepten en hoe ze functioneel te maken in je dagelijkse leven staat beschreven in het boek 'Wat God Zei'.

Bron: www.gesprekkenmetgod.nl

1. We zijn allemaal Eén. Alles is Eén. Er bestaat maar Eén IETS. Alles is deel van dat Ene IETS Dat Is. Dit betekent dat jij Goddelijk bent. Je bent niet je lichaam, je bent niet je verstand, je bent niet je ziel. Jij bent de unieke combinatie van alle drie. Deze bevat Jouw Totale Zijn. Jij bent een individualisatie van het Goddelijke: een uitdrukkingsvorm van God op Aarde.
2. Er is genoeg. Het niet nodig om te wedijveren, laat staan te vechten om de middelen van bestaan. Je hoeft alleen maar te delen.
3. Er is niets wat je moet doen. Er is veel wat je zult doen, maar je bent niet verplicht iets te doen. God wil niets, heeft niets nodig, eist niets en gebiedt niets.
4. God praat met iedereen, voortdurend. De vraag is niet: Tegen wie praat God? De vraag is: Wie luistert?
5. Er zijn Drie Basisprincipes van het Leven: Functionaliteit, Aanpassingsvermogen en Duurzaamheid.
6. Er is niet zoiets als Goed en Fout. Er is alleen Wat Werkt en Wat Niet Werkt, gezien vanuit wat je probeert te doen.

7. In spirituele zin zijn er geen slachtoffers en geen schurken, hoewel het vanuit menselijk oogpunt zeker wel zo lijkt. Maar omdat je Goddelijk bent, kan er niets tegen jouw wil gebeuren.
8. Niemand doet iets 'fout' vanuit zijn eigen standpunt.
9. Er is niet zoiets als 'hel' en 'eeuwige verdoemenis' bestaat niet.
10. Dood bestaat niet. Wat jullie 'dood' noemen, is slechts een proces van Her-Identificatie.
11. Er is niet zoiets als Tijd en Ruimte. Er is alleen Hier en Nu.

12. Alles is Liefde.
13. Je creëert je eigen werkelijkheid door de Drie Werktuigen om te Scheppen te gebruiken: Gedachte, Woord en Daad.
14. Je leven heeft niets met jou te maken. Het gaat om wiens leven je aanraakt en hoe je dat aanraakt.

15. Het doel van je leven is jezelf steeds opnieuw te Herscheppen in de volgende Allergrootste Versie van de Allergrootste Visie die je ooit hebt gehad over Wie Jij Bent.
16. Op het moment dat je iets beweert over jezelf, zal het tegenovergestelde daarvan opduiken in je omgeving. Dit is de Wet van de Tegenstellingen. Die creëert een context waarbinnen je dat wat je beweert ook kunt ervaren.
17. Absolute Waarheid bestaat niet. Alle waarheid is subjectief. Binnen dit raamwerk zijn vijf niveaus van waarheid spreken: Vertel jouw waarheid aan jezelf over jezelf; vertel jouw waarheid aan jezelf over iemand anders; vertel jouw waarheid over jezelf aan iemand anders; vertel jouw waarheid over iemand anders aan die ander; vertel altijd wat jouw waarheid is aan iedereen.
18. Het menselijk ras leeft binnen een bepaalde set illusies. De Tien Illusies van de Mensen zijn: Behoefte bestaat, Falen bestaat, Onenigheid bestaat, Schaarste bestaat, Vereisten bestaat, Oordeel bestaat, Veroordeling bestaat, Voorwaardelijkheid bestaat, Superioriteit bestaat, Onwetendheid bestaat. Deze illusies zijn bedoeld om de mensheid te dienen, maar zij moet leren hoe ze te gebruiken.
19. De drie kernconcepten van Holistisch Leven zijn: Eerlijkheid, Bewustzijn en Verantwoordelijkheid. Leven volgens deze grondregels maakt dat zelfhaat uit je leven verdwijnt.
20. Het leven functioneert binnen een Zijn-Doen-Hebben paradigma. De meeste mensen hebben het idee, dat het andersom is. Ze beelden zich in, dat ze eerst iets moet 'hebben' voor ze iets 'doen' om dan te kunnen 'zijn' wat ze willen zijn. De omkering van dit proces is de snelste manier om Meesterschap in je leven te ervaren.
21. Er zijn drie Niveaus van Bewustzijn: Hoop, Geloof en Weten. Bij spiritueel Meesterschap leef je vanuit het derde niveau.
22. Er zijn vijf drogredenen over God, die crisis, geweld, doodslag en oorlog veroorzaken.
Allereerst het idee dat God iets nodig heeft.
Ten tweede het idee dat God kan falen om te krijgen wat God nodig heeft.
Ten derde het idee dat God zich van jou heeft afgescheiden, omdat je God niet hebt gegeven wat Hij nodig heeft.
Ten vierde het idee, dat God wat Hij nodig heeft, nog steeds zo hard nodig heeft dat Hij nu van jou verlangt het Hem te geven vanuit die afgescheidenheid.
Ten vijfde dat God je zal vernietigen wanneer je niet aan Zijn eisen voldoet.
23. Er zijn ook vijf drogredenen over het Leven, die eveneens crisis, geweld, doodslag en oorlog veroorzaken. Allereerst dat menselijke wezens van elkaar gescheiden zijn. Ten tweede het idee dat er niet genoeg is van wat mensen nodig hebben om gelukkig te zijn. Ten derde het idee dat om het spul te krijgen waar niet genoeg van is mensen met elkaar moeten wedijveren. Ten vierde het idee dat sommige mensen beter zijn dan andere mensen. Ten vijfde het idee dat mensen elkaar mogen vermoorden als oplossing voor de diepe verschillen die ontstaan zijn door die drogredenen.
24. Je denkt dat je geterroriseerd wordt door andere mensen, maar in werkelijkheid word je geterroriseerd door wat je gelooft. Hoe je jezelf en je wereld ervaart, zal op ingrijpende wijze veranderen, als jullie als collectief de Vijf Stappen naar Vrede volgen:
- Volg oude ideeën over God niet langer. Sta jezelf toe te erkennen dat veel van de oude ideeën over God en over het Leven niet langer werken.
- Reik jezelf de mogelijkheid aan te onderzoeken of er misschien iets is wat je niet helemaal begrijpt van God en het Leven. Als je het wel zou begrijpen, zou dat wel eens alles kunnen veranderen.
- Erken dat nu de tijd rijp is voor een nieuw begrip van God en het Leven en breng dat nieuwe begrip naar buiten waardoor een nieuwe manier van leven op aarde zou kunnen ontstaan.

- Delf diep en dapper in die nieuwe begrippen. Wanneer ze overeenkomen met jouw eigen innerlijke waarheid en weten, vergroot dan je geloofssysteem door ze te integreren.
- Ervaar het hoogste wat je gelooft en druk dat uit in je leven in plaats van in ontkenning te leven.
25. Dat er een Nieuw Verhaal moge ontstaan voor alle mensen op aarde: 'We zijn allemaal één. De manier waarop wij het doen is niet beter, ze is alleen anders.
Deze 1000 woorden kunnen als ze worden omarmd en geleefd binnen één enkele generatie de wereld veranderen.


terug naar het overzicht


^