Peter Deunov, profetie over volgende beschaving


De profetie die Deunov in 1944 kreeg, beschrijft de veranderingen die vandaag al plaatsvinden en diegene, die nog zullen komen.
De aarde zal binnenkort worden overstraald met buitengewoon krachtige golven van kosmische energie. Bron: The Event Chronicle, 13 juli 2014
http://www.theeventchronicle.com/uncategorized/70-year-old-prophecy-earth-will-soon-swept-extraordinary-rapid-waves-cosmic-electricity/
Deze profetie is een uitgeschreven verslag van een video, gemaakt door een van zijn leerlingen, Danny Searle: https://youtu.be/cZWpar4lpOA, The Mechanics of Ascencion, nr. 7 uit een serie van 8 video’s.
Vertaald met DeepL-Translator

De profetie

Peter Konstantinov Deunov
Peter Konstantinov Deunov, bekend als Beinsa Douno, werd in 1886 in Bulgarije geboren en overleed in 1944. Enkele dagen voor zijn overlijden, ontving hij in trance een voorspelling. Deze profetie slaat op onze tijd en gaat over de verandering van ons bewustzijn, de veranderingen op onze planeet en over de Gouden Eeuw daarna. Douno was daar toen al mee bekend en hij verkondigde de overgang naar het Watermantijdperk.
“In de loop van de eeuwen is het menselijke bewustzijn lange tijd in duisternis gehuld geweest. De hindoes noemen dit tijdperk ‘Kali Yuga’. We zijn nu in een overgangsfase. Kali Yuga loopt ten einde en een nieuw tijdperk begint.
Geleidelijk aan zal er een ontwikkeling komen in het menselijke denken, voelen en handelen. Maar weldra zal iedereen door een goddelijk vuur worden gegrepen, gezuiverd en voorbereid op het nieuwe tijdperk. Op deze manier zal de mensheid een hogere ontwikkeling van het bewustzijn bereiken, wat de voorwaarde is om het Nieuwe Leven binnen te kunnen gaan. Dit is wat er wordt bedoeld met de hemelvaart.

Het kosmische vuur
Er zullen enkele decennia voorbijgaan voordat het kosmische vuur zal komen. Het zal de wereld veranderen door een nieuwe moraal te scheppen. Deze immense golf komt uit de kosmos en zal de hele aarde overspoelen. Al degenen die zich verzetten, zullen worden meegenomen en naar elders worden gebracht.
Hoewel niet alle bewoners van de aarde zich op hetzelfde peil van ontwikkeling bevinden, zal toch iedereen de nieuwe golf bemerken. Niet alleen de aarde, maar ook de hele kosmos zal door deze transformatie worden beïnvloed. Het beste en enige wat de mens kan doen, is zich tot God te wenden. Hij kan bewust zijn geestestoestand verbeteren om zich aan te passen aan die krachtige golf.
Het vuur dat de nieuwe toestand en omstandigheden van onze aarde zal begeleiden, dit vuur zal alles vernieuwen, zuiveren en herstellen: de materie zal worden verfijnd, jullie harten zullen worden bevrijd van angst, zorgen en onzekerheid, en ze zullen stralend helder worden. Alles zal verbeteren, gedachten en gevoelens zullen verheven worden en er zal geen tegenwerking meer zijn.
Je huidige leven is een leven van slavernij, een zware gevangenisstraf. Begrijp je toestand en bevrijd je ervan. Ik zeg je: verlaat deze gevangenis! Zoveel mensen worden op een dwaalspoor gebracht! Wat jammer, er is zoveel leed. Weinigen zijn in staat om te begrijpen waar hun echte geluk ligt.
Alles om je heen zal spoedig instorten en verdwijnen. Niets van deze beschaving, ook niet haar verdorvenheid, zal overblijven. De hele aarde zal door elkaar worden geschud en er zullen geen sporen achterblijven van de verkeerde cultuur die mensen door het juk van onwetendheid inperkte. Aardbevingen zijn niet alleen mechanische, natuurlijke gebeurtenissen. Hun doel is om de harten en geesten van mensen gevoelig te maken en hen te laten ontwaken, en hen in staat te stellen zich te bevrijden van fouten en dwaasheid. Zij moeten leren begrijpen dat zij niet de enigen in het universum zijn.

De bevrijding van de aarde
Ons zonnestelsel beweegt zich nu door een gebied in de kosmos waar een verwoest sterrenstelsel zijn sporen en stof heeft achtergelaten. Het doorkruisen van deze vervuilde ruimte is de oorzaak van veel storingen, niet alleen voor ons mensen op de planeet Aarde, maar ook voor bewoners van andere planeten en sterrenstelsels. Alleen de zonnen worden niet door de invloed van deze vijandige, onherbergzame omgeving beïnvloed.
Dit gebied wordt ‘De Dertiende Zone’ genoemd of ook wel ‘De Zone van Tegenstrijdigheden’. Onze planeet zit al duizenden jaren in dit gebied gevangen. Maar nu naderen we de uitgang van de ruimte van duisternis en staan we op het punt een meer spiritueel gebied te betreden, waar verder ontwikkelde wezens leven.
De aarde gaat nu een stijgende ontwikkeling volgen. Men moet ernaar streven in harmonie te zijn met de stromingen van deze opgang. Wie weigeren met deze ontwikkeling mee te gaan, missen het voordeel van de goede omstandigheden die hen worden geboden, om in de toekomst verder te worden ontwikkeld. Zij zullen achterblijven in de evolutie en zullen miljoenen jaren moeten wachten op een volgende stijgende golf.
De aarde, het zonnestelsel, het universum - alles komt in een nieuwe sfeer terecht door een enorme verspreiding van de liefde. De meesten van de mensen zien liefde als een onbeduidend verschijnsel. Maar in feite is het de grootste van alle machten! Geld en macht zijn nog steeds waarden waarvan de loop van ons leven afhangt. Maar in de toekomst zal alles worden overspoeld met liefde en zal het alles dienen. Door moeilijkheden en lijden zal het bewustzijn van mensen daarvoor wakker worden gemaakt.

De voorspellingen van Daniël 7 Het visioen van de vier dieren
De verschrikkelijke voorspellingen van de profeet Daniël die in de Bijbel zijn opgetekend, verwijzen naar dit tijdperk, dat weldra zal beginnen. Er zullen overstromingen, orkanen, reusachtige branden en aardbevingen komen, die alles wegvagen. Ongelooflijk veel bloed zal vloeien. Er zullen revoluties komen; vreselijke explosies zullen op veel plaatsen op aarde te horen zijn. Waar aarde is, zal water komen en waar water is, zal aarde zijn. God is liefde. Maar dit is een straf in de zin van het antwoord van de natuur op de wandaden die de mensheid lange tijd tegen Moeder Aarde heeft begaan. Na al het lijden zullen de geredden, de gelukkigen, de Gouden Eeuw binnengaan en harmonie en oneindige schoonheid ervaren. Verblijf daarom in vrede en geloof wanneer de tijd van lijden en terreur komt, want er staat geschreven dat geen enkel haar van de rechtvaardigen zal worden gekrenkt. Laat je niet ontmoedigen, maar vervolg je weg naar persoonlijke ontwikkeling.
Je kunt je nauwelijks voorstellen wat een grote toekomst je te wachten staat. Een nieuwe aarde zal spoedig ontwaken. Over een paar decennia zal niet alles meer draaien om werk alleen. Iedereen zal meer tijd besteden aan spirituele, intellectuele en artistieke bezigheden. De verhouding tussen man en vrouw zal worden gekenmerkt door harmonie; iedereen zal de mogelijkheid hebben om te leven volgens zijn of haar voorkeuren. De relatie van het echtpaar zal gebaseerd zijn op wederzijds respect.
Mensen zullen in staat zijn om in de ruimte te reizen. Ze zullen bestuderen hoe het universum werkt. Zij zullen de goddelijke wereld snel leren kennen en zich verenigen met de hoogste leider van het universum.

De zesde beschaving: broederschap
Het nieuwe tijdperk is dat van de zesde beschaving. [Volgens de esoterie is de 6de de Slavisch/Byzantijnse beschaving. De eerdere beschavingen waren: 1. de Indiase beschaving, 2. Persische -, 3. Egyptische -, 4. Grieks/Romeinse - en 5. de Westerse beschaving]
Jullie zijn voorbestemd om je erop voor te bereiden, de zesde te verwelkomen en erin te leven. De zesde beschaving is gestoeld op het idee van broederschap. Er zullen geen persoonlijke belangentegenstellingen meer zijn. Iedere persoon zal ernaar streven om te leven volgens de richtlijnen van de liefde. Hiervoor zal een nieuw continent worden gevormd. Het zal uit de Stille Oceaan opkomen [het oude Lemurië] en het Allerhoogste kan zich dan verspreiden over deze planeet.
De grondleggers van deze nieuwe beschaving - ik noem ze ‘Broeders van de Mensheid’ of ‘Kinderen van Liefde’ - zullen zonder aarzelen opkomen voor het goede. Zij zullen een nieuw soort mens vertegenwoordigen. De mensheid zal één grote familie vormen, als één groot lichaam [1 Kor. 12:1-14, 12:20-27, het ‘lichaam van Christus’; en het Punt Omega van Pierre Teilhard de Chardin]. Elk volk zal een orgaan zijn.
In de nieuwe beschaving zal de liefde zich manifesteren op een manier, die we ons nu nauwelijks kunnen voorstellen.
De aarde zal wel een plaats van strijd en inspanningen blijven, maar de krachten van de duisternis zullen zich terugtrekken en de aarde zal van hen worden bevrijd. De mensen zullen bewust de enige weg gaan, de weg van het nieuwe leven die tot verlossing leidt. Sommigen zullen in hun zinloze trots nog proberen het leven dat tegen de Goddelijke Orde ingaat, voort te zetten. Uiteindelijk zullen ze echter begrijpen dat deze oude richting van de wereld niet meer mogelijk is.
Een nieuwe cultuur zal ontwaken. Zij zal berusten op drie beginselen: meer respect voor vrouwen, erkenning voor de zachtmoedigen en de nederigen, en respect voor en bescherming van de mensenrechten.

Het licht, het goede en het recht zullen zegevieren, het is slechts een kwestie van tijd. Religies zullen worden gezuiverd. Elk bevat delen van de leer van de Meesters van het Licht, maar ze zijn verduisterd door voortdurende toevoegingen en aanpassingen door de mens. Alle gelovigen zullen het eens zijn over het beginsel van liefde. De gemeenschappelijke grondslag van alle geloofsleren zal liefde en broederschap zijn! De aarde zal spoedig worden overspoeld door buitengewone golven van kosmische energie. Over een paar decennia zullen slechte mensen hun strevingen opgeven. Ze zullen door kosmisch vuur in beslag worden genomen en het slechte in hen zal worden vernietigd. Zij zullen zich afkeren van hun daden, want er staat geschreven dat "alle mensen God zullen verheerlijken".
Onze moeder aarde zal zich ontdoen van al diegenen, die het nieuwe leven niet willen aanvaarden. Ze zal ze allemaal afwijzen als een schadelijke soort. Binnenkort zullen ze niet langer in staat zijn om te reïncarneren op deze planeet, ook niet de misdadigers. Alleen degenen die vervuld zijn van liefde, zullen overblijven.

Jesaja hoofdstuk 60, 61
Er zullen geen plaatsen meer zijn die vervuild zijn door dierlijk of menselijk bloed. Zij zullen worden gereinigd. Daarom zullen bepaalde continenten ten onder gaan en andere zullen ontstaan. Velen zullen zich niet bewust zijn van het gevaar waardoor ze worden bedreigd. Velen zullen doelen blijven nastreven, die gedoemd zijn te mislukken of zullen alleen maar aan pleziertjes blijven denken. Mensen van de zesde beschaving zullen zich daarentegen bewust worden van de goddelijke rol die zij spelen. Ze zullen elkaars vrijheid met respect behandelen. Ze eten alleen vegetarisch voedsel. Hun denkbeelden krijgen de kracht om zich te verspreiden zoals licht en lucht.
De woorden "Wanneer je niet meer wordt geboren" passen bij de zesde beschaving. Over de komst van de zesde beschaving, de beschaving van de liefde, is te lezen in hoofdstuk 60 van Jesaja.
Na zorgen en verdriet zullen de mensen ophouden met zondigen en de deugdzame weg kiezen. Het klimaat zal zeer evenwichtig en aangenaam zijn, er zullen geen ruwe weersverschijnselen meer zijn. De lucht zal weer schoon zijn, net als het water. Parasieten zullen verdwijnen. Mensen zullen zich hun eerdere incarnaties kunnen herinneren en ze zullen met vreugde merken dat ze bevrijd zijn van de vroegere omstandigheden.
Zoals de wijnstok wordt verzorgd, zo zullen de bewuste mensen anderen voorbereiden om de God van de Liefde te dienen. Ze geven hen de juiste omstandigheden om te groeien, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Tegen degenen die willen luisteren zeggen zij: "Wees niet bang! Geef jezelf wat meer rust en stilte, en alles komt goed. Je bent op de goede weg. Moge hij die bereid is de Nieuwe Cultuur te bestuderen, er regelmatig aan werken en zich erop voorbereiden.

Dankzij de broederschap zal de aarde een gezegende planeet worden. Echter, tot die tijd zal er nog veel lijden worden gestuurd om het bewustzijn te laten ontwaken. De zonden die zich in duizenden jaren hebben opgehoopt, moeten worden gewist. De gloeiende golf die van de hoogste komt, zal het karma van de mensen oplossen. Deze bevrijding kan niet langer worden uitgesteld. De mensheid moet zich voorbereiden op grote beproevingen. Men kan ze niet vermijden en ze zullen een einde maken aan zelfzucht.
Onder de aarde wordt iets buitengewoons voorbereid. Een grandioze en onvoorstelbare revolutie zal binnenkort verschijnen in de natuur. God heeft besloten om de aarde een nieuw kleed te geven, wat hij zal gaan doen! Het is het einde van een tijdperk; een nieuwe orde zal de oude vervangen en de liefde zal op aarde heersen.

Peter Deunov, 1944

"Zie, Ik maak alle dingen nieuw." En Hij zei: "Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig." (Openb. 21:5)
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. (Jesaja 43:19)


terug naar de geschiedenis van de mensheid

terug naar het weblog^