Zo de geest uit de algeest, zo het lichaam uit het heelal

het antropisch principe

Wat ik in de geestelijke wereld in het algeheugen heb mogen zien, is de ontstaansgeschiedenis van de menselijke geest.
Nadat de beweging en zijn lichtende warmte zich had verenigd met de rust en haar donkere koelte, was de algeest voor mij zichtbaar geworden als de zee van licht en warmte in de eeuwige oneindigheid van de goddelijke algeest. ¹) Daarna ontstond voor mijn geestesoog de menselijke geest als een verdichting van het licht en de warmte van de algeest: de geboorte van de menselijke geest uit en in de goddelijke algeest.
Later ontstond door de werkzaamheid van de geestelijke vermogens rondom de menselijke geest de ziel als uitstraling van die werkzaamheid; en daarna door de ontwikkeling van de vermogens de geestgedaante, de geestelijke, menselijke gestalte.

De stoffelijke schepping is ruim 13 miljard jaar oud. In die tijd hebben er een aantal kringlopen plaatsgevonden waarbij herhaaldelijk uit wolken waterstofgas grote sterren werden gevormd, die ten slotte door hun eigen gewicht instortten en daarna ontploften. Door de krachten die daarbij vrijkwamen, werden alle scheikundige elementen gevormd die nu het heelal uitmaken en die als sterrestof de ruimte in werden geblazen.
In ons tijdperk konden door de verdichting van al die elementen en van de moleculen die zich daaruit hadden gevorm, de zon en de planeten worden gevormd, zoals onze aarde. Gelijktijdig met de ontwikkeling van de geestgedaante in de geestelijke wereld, ontwikkelden zich op aarde de soorten als de stoffelijke levensvormen die een uitdrukking zijn van hun geestgedaante, waardoor de geest vanaf het begin erin kon neerdalen om op aarde levenservaring op te doen.

Zoals de menselijke geest door verdichting uit de algeest is ontstaan, zo is het lichaam door vormgeving van sterrestof uit het heelal op aarde tot ontwikkeling gekomen als een uitdrukking van de geestgedaante.
Zie voor een uitgebreide behandeling van het antropisch principe het menu van deze website.
---------------
¹) Geestkunde, Hoofdstuk 1


terug naar het overzicht


^