'Zo boven, zo beneden' en het hexagram

Het zinnebeeld dat met de spreuk 'Zo boven, zo beneden' samenhangt, is het hexagram, de zespuntige sterveelhoek. Het is een zinnebeeld voor de eenheid van wat zich als een tweeheid voordoet: de eenheid der tegendelen.
In die zin is het ook een weergave van: 'Zo boven, zo beneden'; het verbeeldt de eenheid van wat boven en wat beneden is, het geestelijke en stoffelijke.
De zespuntige sterveelhoek hexagram staat bekend als het Salomonszegel en als de Davidster.
In de alchemie stond de rechtopstaande gelijkzijdige driehoek voor mannelijkheid en vuur (omhoogstijgend), de omgekeerde driehoek voor vrouwelijkheid en water (neerstromend), en hun innige verstrengeling. Het hexagram gold daar als 'het belangrijkste teken van het hele universum'.

1. Het zinnebeeld Shri Yantra
Het is het teken van de hereniging, dat in de Indiase literatuur (Tantra yoga) bekend staat als de Shri Yantra, de volledige doordringing van elkaar van de beide geslachten.

Een shri yantra*, de belangrijkste yantra uit het Indiase Tantrisme.

In de buitenste rand is een reeks afbeeldingen te zien, die de aanzichten van de Grote Godin voorstellen.
Het mediteren over deze afbeelding is bedoeld om de geest ertoe te brengen in zichzelf terug te schouwen naar de plaats in zichzelf, waar de ononderbroken geestelijke scheppingsdaad plaatsvindt door de voortdurende paring van het mannelijke (denken) en vrouwelijke (voelen) in zichzelf.
Alle tantristische praktijken en kunstuitingen hebben dit proces als centraal onderwerp.

Het sleutelwoord in het Sanskriet is 'paravritti', dat 'omkeren' betekent. Door dat omkeren kijken we terug naar de plaats waar de geestelijke werkelijkheid vandaan komt (de zelfbezinning, Freek). Als dat is gelukt, moeten we van daaruit weer naar buiten treden en verder leven in het volle besef van wat er werkelijk gebeurt.
Philip Rawson, Tantra, Uniboek, Bussum, 1973

In het midden van de afbeelding zijn de mannelijke en vrouwelijke driehoeken te zien, die met elkaar zijn verstrengeld in een innige omhelzing. Het zijn geen echte gelijkbenige driehoeken, maar wel een benadering.
*(Yantra: symbolische afbeelding van de kosmos en de goddelijke werkelijkheid, en object van verering en meditatie. Het is een meetkundige figuur, die vaak identiek is met een mandala.)

2. De chakra's
Bij de chakra's is het de twaalfbladige hartchakra die op de weergegeven wijze met het hexagram samenhangt.
De hartchakra is de middelste chakra en verbindt zo als het ware de drie erboven en eronder.
In sommige filosofische stelsels wordt ervan uitgegaan dat de bovenste drie chakra's de geestelijke zijn, terwijl de onderste de lichamelijke zijn. Toch is er een volstrekte samenhang in werkzaamheid tussen de chakra's, wat ook hier weer door de twee verstrengelde driehoeken wordt weergegeven.

Het hexagram komt in allerlei culturen over de hele wereld voor (ook in Peru). In de I Tjing komt het overeen met de eenheid van jin en jang.
Pas in de tijd van de koningen Salomo en David werd het met Israël vereenzelvigd als het Salomonszegel of de Davidster.
Dat het hexagram een kosmische betekenis heeft, toont niet alleen dit graancirkelhexagram dat vanuit de geestelijke wereld in een graanveld is afgedrukt, maar ook het geheimzinnige hexagram in de straalstroom om de noordpool van de planeet Saturnus.

3. Zeven wervelwinden in de vorm van een hexagoon
Op een onverwachte plaats komt het hexagram ook in de astronomie voor. Op de zuidpool van de gasreus Jupiter bevinden zich zeven wervelstormen die samen een hexagoon (zeshoek) vormen, waarin een hexagram is te tekenen.
Toen dit verschijnsel voor het eerst werd waargenomen door het ruimtevaartuig Juno, waren er vijf wervelstormen rondom een in het midden op de zuidpool. Die vijf vormden een vijfhoek, waarin een pentagram was te tekenen. Later werd een zesde wervelstorm ontdekt, die zich bij de reeds bestaande vijf aansloot, waardoor een zeshoek werd gevormd.
Bron: Scientias, 16-12-2019, door Vivian Lammerse: Juno ontdekt nieuwe cycloon op stormachtig Jupiter

4. Een straalstroom in de vorm van een hexagoon
Ook op de gasreus Saturnus bevindt zich een hexagram en wel in de straalstroom die om de noordpool van Saturnus raast in de vorm van een zeshoek (hij kan ook als cirkel voorkomen), waarbinnen een hexagram past. De noordpool zelf wordt gevormd door een enorme wervelstorm, midden in die straalstroom.

Mysterieuze zeshoek op Saturnus' noordpool
Bron: artikel in Scientias, geschreven op 10 december 2009 door Tim Kraaijvanger

Wanneer het lente is op de noordpool van Saturnus, vertonen sommige wolkenbanden een apart patroon. Ze zijn niet rond - zoals normaal - maar zeshoekig. Nu de vijftien jaar lange winter er op zit, wordt het weer zomer op Saturnus. Hoogste tijd voor Cassini om de zeshoekige structuur te fotograferen.
Foto: NASA

De zeshoek wordt gevormd door een atmosferische straalstroom, die om de noordpool suist. In deze straalstroom zijn bijzondere structuren te zien, zoals concentrische cirkels en spiralen. De diameter van de straalstroom is twee keer de diameter van de aarde. Hoe de atmosferische straalstroom aan de zeshoekige vorm komt, is onbekend.
De ruimtesonde Voyager fotografeerde voor het laatst de zeshoek, maar dat is al bijna dertig jaar geleden. Toen was het de laatste keer dat de lente begon op Saturnus. Nu het weer lente en de zeshoek is gelukkig weer zichtbaar. Dit geeft wetenschappers de mogelijkheid om de foto's van Voyager te vergelijken met de foto's van de Cassini-ruimtesonde.

"De lange duur van de zeshoek is echt uniek. Op aarde verandert het weer om de paar weken", vertelt Kunio Sayanagi van het Cassini-team. "Voor ons is dit eenzelfde mysterie als de Grote Rode Vlek op Jupiter."

[Een verklaring voor het ontstaan van de hexagoon (zeshoek) in het wolkendek is als volgt. Rond de pool draait een enorme, heftige wervelstorm. Aan de rand van de storm bevindt zich een luchtlaag die langzamer ronddraait: de rest van de atmosfeer naar de evenaar toe. Daardoor ontstaan op het scheidingsvlak van beide ronddraaiende luchtlagen door wrijving storingen, die uitgroeien tot kleinere wervelstormen.
Door de verhouding van de beide windsnelheden kunnen er zes van zulke kleinere wervelstormen ontstaan, rondom de zichtbare ring (er vormt zich een staande golf van zes golflengtes). Deze bevinden zich dieper in de atmosfeer en zijn daardoor zelf niet zichtbaar. Deze kleinere wervelstormen drukken de ring op zes plaatsen naar binnen, met een zichtbare zeshoek aan de oppervlakte van het wolkendek als gevolg.
Behalve op Jupiter en Saturnus is zo'n straalstroom in de vorm van een hexagoon ook op andere planeten met wolken in de atmosfeer te vinden, zoals Venus.]

Bronmateriaal:
"Saturn's Mysterious hexagon Emerges from Winter Darkness" - ScienceDaily

Op deze foto van het Cassini-team
is de Saturnus-noordpool
van boven te zien.

De hexagoon is een uniek weerpatroon: het wolkenpatroon is zo’n 30.000 kilometer breed. De hexagoon is een heftige straalstroom met in het midden een enorme, roterende storm. De hexagoon is een windstroom en de weersomstandigheden hier op aarde die overeenkomsten vertonen met deze windstroom zijn turbulent en onstabiel. Een orkaan op aarde houdt doorgaans een week stand, maar de hexagoon op Saturnus is er al tientallen jaren en wie weet zelfs al eeuwenlang.

5. Koraal uit het Mioceen

Een fossiel koraal uit het Mioceen, 16 miljoen jaar oud, dat is gevonden bij een afgraving bij Winterswijk (Miste). Rond Winterswijk komt een zeebodem uit het Mioceen aan de oppervlakte.
Er is een zeshoek te zien waarbinnen een hexagram kan worden getekend.
Bron: Kennislink


6. Een graancirkel in de vorm van een hexagram
In graancirkels komt het 'Zo boven, zo beneden' wel zeer letterlijk tot uitdrukking.

Het verschijnen van graancirkels in de ontwikkeling die de aarde doormaakt, heeft een kosmische betekenis. In de aanloop naar de aanvang van een nieuw tijdperk voor de mensheid, wordt de aarde door graancirkels met een kosmische geometrie verbonden, volgens een mededeling van mijn geestelijke begeleider.
Zij nemen de laatste jaren toe in aantal; hun vormen worden steeds ingewikkelder en ook meer herkenbaar. Volgens de geestelijke leider van de huidige Maya's betekent het aanstaande einde van de Mayakalender de overgang naar een tijdperk van hernieuwde godsdienstigheid. Aangezien de toename van de graancirkels samenvalt met het naderen van het einde van die kalender, lijkt het erop dat hun verschijning een inleiding is naar deze overgang.
Ook hier kan er bedrog in het spel zijn. Naast de afdrukken uit de geestelijke wereld zijn er ook cirkels die door mensenhand zijn gemaakt.


terug naar het overzicht

terug naar Pythagoras' getallenleer^