De Schrödinger vergelijking

Het is mij vergund geweest waar te mogen nemen, dat de menselijke geest door verdichting uit de goddelijke algeest voortkwam als een bolvormige wolk van geestelijk licht; later werd die wolk doorstroomd met geestelijke warmte - Gods liefde - waardoor ik, de menselijke geest, tot leven kwam als een bolvormige wolk van licht en warmte.
Zo zag de geest er uit in de ongevormde oertoestand. Later werd mij getoond dat de geest een ontwikkeling had doorgemaakt en dat de uitstraling van de geest - de ziel - daardoor de menselijke gestalte had verkregen: de geestgedaante. Volgens de esoterische literatuur heeft deze geestgedaante vele omvormingen achter de rug, die samenhangen met de levensvormen zoals die nu in het mineralen-, planten- en dierenrijk op aarde zijn te zien, doordat de menselijke geest al deze trappen van ontwikkeling heeft doorlopen.

In overeenstemming met de eenvoudigste vorm van de menselijke geest, de bolvorm, is ook de eerst mogelijke orbitaal van een elektron rondom een atoomkern - de s1 orbitaal - bolvormig.
(Orbitalen zijn de bijzondere vormen die de 'baan' van een elektron in een atoom kan aannemen. In het atoommodel van Bohr bevond een elektron zich in een baan in een 'schil' rondom de kern. In de kwantummechanica wordt de plaats van een elektron in een atoom echter juister beschreven door de golffunctie ψ van een elektron. Deze golffunctie, die ook de 'orbitaal' wordt genoemd, geeft de kansverdeling weer om het elektron op een bepaalde plaats rondom de kern aan te treffen. De orbitaal wordt gevormd door de plaatsen die samen een kans van 90% geven om het elektron er aan te treffen.)

Na de eerste bolvormige orbitaal hebben de orbitalen van de volgende elektronen in de reeks van elementen die voorkomen in het Periodiek Systeem, weer andere vormen (als het ware de 'geestgedaante' van het atoom). Deze vormen bepalen de eigenschappen van de elementen.

De Oostenrijkse natuurkundige Schrödinger stelde de wiskundige formule op waarmee deze orbitalen (de golffuncties) van de elektronen rondom de kern, kunnen worden berekend.
De Schrödingervergelijking, de basisvergelijking van de kwantummechanica, heeft als eerste uitkomst een bolvormige wolk... van licht en warmte. Dat betekent dat de menselijke geest het voorbeeld is waarnaar de stof is gevormd!
Ook hier geldt het 'Zo boven, zo beneden': de s1 orbitaal is gevormd in overeenstemming met de oervorm van de menselijke geest: de bolvorm.
Zie voor dit natuurkundige onderwerp ook het boek van Giancoli in het Literatuuroverzicht.


terug naar het overzicht


^