Dr. J. van Heugten S.J. - De menselijke geest


Uitg. Malmberg, 1954

Heugten, Jan van (Joannes) 1890-1963
Jubileumuitgave bij schrijver's 25-jarig moderatorschap van de Amsterdamse studentenvereniging "Sanctus Thomas Aquinas", waarin vele van zijn letterkundige opstellen, voornamelijk uit "Boekenschouw" en "Katholiek cultureel tijdschrift", zijn opgenomen

"Er is nooit iets stupieders en stompzinnigers op de wetenschappelijke markt gebracht dan het materialisme, de leer, die op het einde der vorige eeuw opgang maakte en die in alle ernst beweerde, dat er niets, volstrekt niets anders bestaat dan stof. Het zou veel verstandiger zijn te beweren, dat er niets anders bestaat dan 'geest'. Want hoe weten wij dat er stof bestaat, dat er materiële dingen zijn, tenzij door de geest?" (p. 181/182)

Bron: theorderoftime.org; 'Eenheid in Verscheidenheid'


terug naar het literatuuroverzicht


^