Robert Wang - Tarot en psychologie

Schors, Amsterdam, 1990, ISBN 90.6378.206.3
(Opmerkingen tussen haakjes zijn van mij, Freek)

Inhoud
1 Willen
a Staven Aas (het willen)
b Staven Koning (het uitgekeerde willen)
c Staven Koningin (het ingekeerde willen)
2 Voelen
a Bekers Aas (het voelen)
b Bekers Koning (het uitgekeerde voelen)
c Bekers Koningin (het ingekeerde voelen)
3 Denken
a Zwaarden Aas (het denken)
b Zwaarden Koning (het uitgekeerde denken)
c Zwaarden Koningin (het ingekeerde denken)
4 Waarnemen
a Munten Aas (het waarnemen (Pentagrammen: de vijf zintuigen))
b Munten Koning (het uitgekeerde waarnemen)
c Munten Koningin (het ingekeerde waarnemen)


1 Willen
a Staven Aas (het willen)
Staven Aas duidt de oerkracht van het leven zelf aan, beweging, het handelen, het begin der dingen, het groeien van nieuwe inzichten; de omvormende kracht, de verandering van de dingen die zijn; de ontketening van krachten, maar ook het ruwe geweld.

b Staven Koning (het uitgekeerde willen)
Staven Koning is krachtig, onafhankelijk, vrijheidslievend, gebiedend, een pionier, vol zelfvertrouwen; heeft een krachtige, intuïtieve persoonlijkheid, kan snel beslissingen nemen en problemen oplossen; is voortdurend op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen; stelt hoge en vaak verrassende eisen aan anderen; kan ongeduldig en overheersend zijn.
Hij kan ook leven in een innerlijke wereld, die voor iedereen verborgen is en van daaruit zonderling en verwarrend overkomen (het onontwikkelde, ingekeerde waarnemen, tegendeel van het uitgekeerde willen).

c Staven Koningin (het ingekeerde willen)
Staven Koningin heeft een sterke wil, is fijngevoelig en eerzuchtig; heeft een bijzondere uitstraling; doet weloverdachte uitspraken, maar kan onbarmhartig zijn tegenover wie haar tegenwerkt; barst snel in woede uit, maar is die ook even snel weer vergeten; is een idealiste, zeer intuïtief; legt graag haar denkwereld en haar wil op aan haar omgeving; als zelfbescherming kan zij zeer afstandelijk zijn en een masker opzetten; zij tracht niet op te vallen (door het onontwillende uitgekeerde waarnemen, tegendeel van het ingekeerde willen).

terug naar de Inhoud

2 Voelen
a Bekers Aas (het voelen)
Bekers Aas duidt diepe, krachtige gevoelens aan, waardoor oude door nieuwe gevoelens worden vervangen; gevoelens gaan bij Bekers Aas boven denken en handelen; zij is de wortel van zuivere gevoelens. Het is de sterkste kaart van de kleine arcana.

b Bekers Koning (het uitgekeerde voelen)
Bekers Koning heeft sociale vaardigheden, kan goed met mensen omgaan, is fijngevoelig en heeft aanpassingsvermogen; is altijd bereid te luisteren en te bemiddelen; is een volleerd diplomaat; schuwt strijd, maar heeft wel veel overtuigingskracht.
Hij kan echter ook zelfgericht zijn en weinig belangstelling hebben voor de rechten van anderen; hij kan zodanig van standpunt wisselen, dat hij zelf het meeste voordeel uit de toestand trekt (door het onontwikkelde, ingekeerde denken, tegendeel van het uitgekeerde voelen).

c Bekers Koningin (het ingekeerde voelen)
Bekers Koningin is bijzonder gevoelig; is liefdevol, maar ook zelfstandig, wat haar iets afstandelijks kan geven; zij laat niet makkelijk iemand in haar eigen wereld toe; hoewel zij een goede vriendin kan zijn, neemt zij moeilijk iemand in vertrouwen; zij is deugdzaam en heeft een goed gevoel voor rechtvaardigheid en orde; zij wil niet dat haar regels worden overtreden. Zij is huiselijk, houdt van haar gezin en neigt ertoe haar kinderen te bemoederen.
Zij kan ook zorgelijk, argwanend en verward zijn (door het onontwikkelde, uitgekeerde denken, tegendeel van het ingekeerde voelen).

terug naar de Inhoud

3 Denken
a Zwaarden Aas (het denken)
Zwaarden Aas duidt op machtsstrijd, ideologische strijd, botsende beginselen, strijdige standpunten; door deze strijd komt de waarheid aan het licht, kunnen vooroordelen worden overwonnen en geheel nieuwe gedachten ontstaan. Zwaarden Aas staat voor het denken, voor de oorsprong van de gedachten.

b Zwaarden Koning (het uitgekeerde denken)
Zwaarden Koning heeft een sterke wilskracht en een grote werkzaamheid; in gezelschap kan hij gezellig en vrolijk, maar ook agressief overkomen; hij kan schrander, intelligent en onderhoudend zijn, hij werkt gewoonlijk rustig en verstandig, houdt van afwisseling en nieuwe denkbeelden; hij verkondigt liever zijn eigen gedachten, dan dat hij de denkbeelden van anderen moet aanhoren; hij schrikt er niet voor terug een ongebruikelijk, afwijkend standpunt in te nemen.
Hij kan ook onbarmhartig handelen, zonder met de gevoelens van anderen rekening te houden; hij kan teruggetrokken, bitter en zwaarmoedig zijn (door het onontwikkelde, ingekeerde voelen, tegendeel van het uitgekeerde denken).

c Zwaarden Koningin (het ingekeerde denken)
Zwaarden Koningin is verstandelijk en leeft in een eigen gedachtenwereld, die haar van anderen isoleert; haar denken is beweeglijk en het ene denkbeeld ontwikkelt zich snel uit het andere; zij is ingekeerd, voelt zich vaak verkeerd begrepen; is kritisch ingesteld ten aanzien van anderen; zij is een dagdromer, die maar weinig van zichzelf toont en in een fantasiewereld kan vluchten.
Zij kan ook tegenwerken, onbeheerst zijn en anderen in moeilijkheden brengen (door het onontwikkelde, uitgekeerde voelen, tegendeel van het ingekeerde denken).

terug naar de Inhoud

4 Waarnemen
a Munten Aas (het waarnemen (Pentagrammen: de vijf zintuigen))
Munten Aas staat voor de stoffelijke wereld en voor de veranderingen die daarin plaatsvinden. Munten Aas duidt op de gerichtheid op de stoffelijke wereld; op het opdoen van ervaringen door het meemaken van gebeurtenissen in de stoffelijke wereld.

b Munten Koning (het uitgekeerde waarnemen)
Munten Koning heeft een onderzoekend verstand, dat zich bezig houdt met stoffelijke zaken; hij is een onvermoeibare werker; hij bindt mensen aan zich als hij ziet, dat hij geldelijk voordeel van hen kan trekken; voor godsdienst, wijsbegeerte of kunst heeft hij geen belangstelling.
Hij kan uiterst onafhankelijk zijn. Als hij in het nauw wordt gedreven kan hij tegenover anderen onbarmhartig, minachtend en zelfs wreed zijn (door het onontwikkelde, ingekeerde willen, tegendeel van het uitgekeerde waarnemen).

c Munten Koningin (het ingekeerde waarnemen)
Munten Koningin is heel zuinig; ze gaat voorzichtig met geld om en geeft niet meer uit dan nodig is; ze wil alles tegen de laagste prijs; ze is afstandelijk tegenover anderen en laat hen niet in haar eigen wereld toe, wat samenhangt met een diep gewortelde onzekerheid; ze is een uitstekende moeder en verzorgster.
Ze kan ook onaangename, geslepen plannen bedenken en uit zijn op het verwerven van rijkdom en macht, waarbij het doel voor haar de middelen heiligt (door het onontwikkelde, uitgekeerde willen, tegendeel van het ingekeerde waarnemen).


terug naar het literatuuroverzicht


^