Is God een mysterie, een geheim?


Wat mij tijdens mijn gebed tot God werd getoond is, dat de menselijke geest door verdichting uit de goddelijke algeest is voortgekomen: de geest die zich uitstrekt in de eeuwige oneindigheid. De algeest beschikt net als de menselijke geest over de geestelijke vermogens: het waarnemen, denken, voelen en willen; vermogens, die de algeest aan de menselijke geest heeft meegegeven op zijn pad.
De algeest stelde zich de menselijke geest voor als een mogelijkheid in zichzelf; de algeest vormde de menselijke geest in zichzelf als een gedachte, een bolvormige wolk als een verdichting van Gods licht; en belevendigde die wolk door die met Gods warmte, Gods liefde te doorstromen ... en zal dit blijven doen tot in eeuwigheid.

De menselijke geest is daardoor voortgekomen uit de wijsheid van het goddelijke denken en de levengevende liefde van het goddelijke voelen. Die vermogens zijn vanuit God ook eigenschappen van de menselijke geest. Als de mens God wil leren kennen, dan moeten béide vermogens worden gebruikt: het denken én het voelen ... een onvermijdelijk vereiste.

Door zelfbezinning en gebed tot God keert de menselijke geest zich eerst in tot zichzelf. Door zich met aandacht en toewijding tot zichzelf te richten, ervaart de menselijke geest in zichzelf de werkzaamheid van de geestelijke vermogens: door waar te nemen wordt de geest zich bewust van zichzelf als werkzame geestkracht, door te denken worden gedachten gevormd die in zichzelf worden verwoord, door die tegelijkertijd te doorvoelen verkeert de geest in een daarmee overeenkomende gemoedsgesteldheid en het is de wilskracht, waardoor deze innerlijke toestand kan voortduren.
Daardoor is de mens op dat ogenblik in zichzelf en ín de algeest aanwezig als de verdichting uit en in de goddelijke algeest. Wie zich vanuit die geestesgesteldheid vervolgens in gebed richt tot God, zal op den duur Gods inwerkende kracht gaan ervaren! Door een liefdevol gebed tot God kan de band met God worden hersteld en wordt de persoonlijke ervaring van Gods nabijheid mogelijk gemaakt.


Als het in iemands lot verankerd is, kan het ook nog gebeuren dat het geestesoog wordt geopend en een blik mag worden geworpen in de geestelijke wereld.
Door mijn liefdevolle gebed tot God was het mij een aantal malen vergund het volgende mee te maken. Vanuit die wáárneming ben ik over dit onderwerp gaan nadenken. Die persoonlijke ervaring staat ook uitgebreid in het eerste hoofdstuk van het boek Geestkunde beschreven.

Door alleen te denken kan God onmogelijk worden benaderd en blijft God inderdaad een mysterie. Het enige wat een band tot stand kan brengen tussen twee personen is de liefde voor elkaar ... ook tussen de goddelijke geest en de menselijke geest. Liefde verbindt en geen band is inniger!
Pas daarna kan er zo nodig ook over die band met God worden nagedacht.

Dat het niet in ieders lot ligt God als de algeest - die als Gods heilige geest in Jezus persoonlijk bij ons is geweest - te mogen ervaren, komt doordat de aarde voor de mens een geestelijke leerschool is om op eigen kracht, schijnbaar zonder hulp of beloning, de geestelijke zelfstandigheid te verwerkelijken. Die wordt bereikt door middels de geestelijke vermogens zoveel als mogelijk is alle werderwaardigheden van dit bestaan te verwerken en te boven te komen, en zo geestelijke te groeien naar innerlijke zelfstandigheid. De zelfstandigheid van de bolvormige wolk van licht en warmte, die de menselijke geest vanuit de goddelijke algeest is.

Om de aarde een leerschool te laten zijn voor een zelfbewerkte, geestelijke groei, verkeert de menselijke geest hier in de toestand van onbewuste vereenzelviging; dit is de toestand waarin de geest als het levende, die hier verbonden is met de stof als het niet levende, daardoor hier zichzelf niet kan zijn en zichzelf als geest als het ware vergeet, onbewust wordt van zichzelf. Daardoor vloeien aandacht en toewijding vanuit de geest naar de wereld over met de onbewuste vereenzelviging daarmee als gevolg. Door zelfbezinning en gebed is deze remmende geestestoestand te boven te komen.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^