De heilige Catharina van Genua


De vrije wil (vertaald uit het Frans door evangelizo.org)

Het instemmen van de mens met zijn bekering

Catharina van Genua (1447-1510)
leek, mystica
bron: marypages
God spoort de mens aan om op te staan uit zijn zonde, daarna verlicht Hij met het licht van het geloof het denken, vervolgens zet Hij door een zekere aansporing de wil in beweging. Dat alles verricht God in een ogenblik, hoewel wij dat ervaren als een tijdsspanne en uitdrukken in veel woorden.
Dat werk wordt min of meer door God in de mensen gedaan, naargelang de vrucht die Hij voorziet. Aan een ieder is het licht en de genade gegeven, opdat hij, door te doen wat in zijn macht ligt, zichzelf alleen maar kan redden door zijn instemming te geven. Deze instemming gaat als volgt: Wanneer God zijn werk heeft gedaan, is het voldoende voor de mens om te zeggen: "Ik ben tevreden, God, doe met mij wat U wilt, ik besluit om nooit meer te zondigen en alle dingen van de wereld achter mij te laten uit liefde voor U."

Deze instemming en deze beweging van de wil gebeuren zo snel, dat de menselijke wil zich verenigt met de goddelijke wil, zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, te meer nog omdat alles zich in stilte voltrekt. De mens ziet de instemming niet, maar er blijft bij hem een innerlijke indruk achter die hem beweegt om er gevolg aan te geven. In deze verrichting is hij innerlijk zo opgegaan, dat hij erdoor wordt overmand en hij zich niet naar elders kan richten.
Door deze geestelijke vereniging wordt de mens met God verbonden met een onverbrekelijke band, omdat God bijna alles doet en de instemming van de mens heeft aangenomen. Als deze mens zich laat leiden, dan wordt hij door God afgestemd en geleid naar die volmaaktheid, waartoe hij bestemd is.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^