Hoe kunnen chakra's beschadigd raken en weer worden hersteld?


De uitstraling om jou als geest heen ontstaat, doordat je met je geestelijke vermogens de voortbrengselen vormt die bij hen horen: door waar te nemen vorm je kennis, door te denken gedachten, door te voelen gevoelens, door te willen wilsbesluiten. Die voortbrengselen bevinden zich ieder in een eigen uitstraling om je heen en daarin worden ze bewaard (het geheugen). Maar in ieder van die uitstralingen bevinden zich ook de chakra's: want het waarnemen vormt ook de voorhoofdchakra, het denken de keelchakra, het voelen de hartchakra, het willen de miltchakra, enz. Vanuit de geest lopen de etherische kanalen die in de chakra's uitkomen.
Het is de werkzaamheid van de geestelijke vermogens die de oorzaak is van álle geestelijke verschijnselen: de werkzame vermogens en hun voortbrengselen, en als gevolg daarvan de chakra's en de uitstralingen (aura's), horen onverbrekelijk bij elkaar. Zij vormen een eenheid.

Als door eenzijdige ontwikkeling in de persoonlijkheid, of door het meemaken van kwetsende (traumatische) ervaringen, één van de vermogens niet meer goed kan worden gebruikt, dan verstoort dat de evenwichtige verwerking van levenservaring. Als dat bijvoorbeeld (wat vaak het geval is) het voelen is, dan hangt de verstoring samen met de uit het voelen voortkomende hartchakra, en dan hopen zich onverwerkte gevoelservaringen op in de gevoelsuitstraling.
De chakra's zijn knooppunten of geestelijke 'zintuigen' die de geestelijke wisselwerking tussen de menselijke geest zelf en de omgeving in de geestelijke wereld, mogelijk maken. Als je gevoel verstoord is, onevenwichtig is door kwetsende ervaringen, dan uit zich dat in de toestand van de chakra, die dan ook verstoord is. Daardoor kan het beschermende etherische vlies dat zich om de uitstraling heen bevindt en dat zich ook in de chakra's bevindt, verzwakt zijn of beschadigd zijn.
De bescherming die het biedt tegen kwaadwillende geesten in de geestelijke wereld, kan daardoor verminderd zijn, waardoor die in staat zijn jou als geest door die chakra heen op een ongunstige wijze te benaderen en te beïnvloeden.
De kwetsende gevoelservaring zelf bevindt zich in de gevoelsuitstraling en op die plaats kan het beschermende etherische vlies ook verzwakt zijn. Ook door die zwakke plek kunnen kwaadwillende geesten je benaderen.

Doordat de werking van een van de chakra's is verstoord en er meestal ook een zwakke plek is in het beschermende etherische vlies om de aura, is zo iemand op een onwillekeurige wijze helderziend en helderhorend geworden. De paranormale ervaringen overkomen deze persoon en men kan er niets tegen doen. Voortdurend hoort zo iemand 'stemmen in het hoofd'. Dat lijkt natuurlijk zo, maar in werkelijkheid weten de kwaadwillende geesten deze persoon als geest te benaderen door de zwakke plekken heen, waardoor zij inderdaad in staat zijn iets tegen hun slachtoffer te zeggen. Helaas zijn het meestal bedreigingen en bespottingen.
Het is voor iemand die dit treft een verschrikkelijke toestand, nog verergerd doordat de omgeving er meestal geen begrip voor kan opbrengen en zo iemand begint te mijden.

Het is daarom noodzakelijk kwetsende gevoelservaringen te verwerken; dan kan door ze van alle kanten te benaderen, de samenhang te zien met het gedrag in het verleden van anderen om je heen, die zich kwetsend gedroegen. Daardoor komt die onverwerkte ervaring in de uitstraling tot rust, die verliest zijn ongunstige gevoelslading, waardoor het vlies zich kan herstellen. Vervolgens ben je dan ook weer in staat je gevoel op een evenwichtige wijze te gebruiken, waardoor ook je chakra weer herstelt.

Bij het verwerken van kwetsende ervaringen heb je meestal hulp nodig. Die kun je zoeken in deze wereld bij hulpverleners, die jou de juiste inzichten kunnen bijbrengen waarmee je zelf aan de slag kunt gaan om je eigen houding tegenover die kwetsende ervaring te veranderen, krachtiger te maken door jezelf van de slachtofferrol te bevrijden.
Je kunt je ook door gebed tot je geestelijke begeleiders in de geestelijke wereld richten, die jou dan op een pad kunnen leiden waarop je nieuwe ervaringen en nieuwe kennis kunt opdoen, waarmee je zelf aan je eigen houding tegenover de onverwerkte ervaring kunt gaan werken.
Je begeleiders kunnen je de handvatten aanreiken waarmee je jezelf als werk ter hand kunt nemen en je innerlijke evenwicht kunt herstellen.

Bij de behandeling van verstoorde chakra’s kan er ook sprake kan zijn van een in te lossen karma.
Wanneer iemand zich in het verleden heeft misdragen door vanuit de geestelijke wereld een ander op deze wijze lastig te vallen, dan zal dit weer moeten worden goedgemaakt. In dat geval is er weinig aan de toestand te verbeteren en moet helaas de uitdrukking ‘therapieresistentie’ vallen.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^