channelen


Een 'channel' is een 'kanaal' en het werkwoord 'to channel' betekent: een kanaal of een zender kiezen op radio of tv. In het Nederlands wordt het werkwoord 'afstemmen op' gebruikt.
Het werkwoord 'channelen' verwijst naar de werking van een apparaat zoals een radiotoestel, het werkwoord 'afstemmen op' wijst door de 'overeenstemming' tussen twee personen die daardoor ontstaat op het vormen van een persoonlijke band door de geest. Dat is wat er wérkelijk plaatsvindt tussen een mens op aarde en zijn of haar geestelijke begeleider in de geestelijke wereld. Door het gebruik van het werkwoord 'channelen' wordt de mens gezien als een machine, geheel in lijn met het huidige mechanistische wereldbeeld van de natuurwetenschappen.
Als een mens op aarde zich op een geestelijke begeleider afstemt, ontstaat er een overeenstemming tussen beide geesten, waardoor een persoonlijke band wordt gevormd doordat de beide geestelijke uitstralingen (de aura's of zielen) zich vermengen. Dat, wat een geestelijke begeleider vervolgens denkt, wordt vanuit de geest tot een denkbeeld in diens ziel en daar beide zielen met elkaar zijn verbonden, ontstaat het denkbeeld onmiddellijk en rechtstreeks ook in de ziel van de mens op aarde. Ingevingen en voorgevoelens van begeleiders uit de geestelijke wereld worden zo door de menselijke geest op aarde waargenomen en kunnen die zo bereiken.

Als er bij de ingeving alleen gehoorswaarnemingen zijn en de geest in de geestelijke wereld niet helderziende wordt waargenomen, weet men niet met wie men van doen heeft. Maar zelfs als dat wel het geval is, bestaat de mogelijkheid dat de betreffende geest zich anders voordoet. Daardoor bestaat bij dit soort waarnemingen de kans op bedrog! De kans is groot dat er zich tijdens 'channelen' bijvoorbeeld een overgegane dominee aandient, die graag zijn kerkvolk nog eens wil toespreken en met zalvende woorden verkondigt: "Ik... die de Chrístus werd genoemd!" (Dit heb ik persoonlijk een keer meegemaakt bij het afspelen van een bandopname.)
Er bestaan ondertussen al zoveel 'gechannelde' berichten van geesten die zich 'Jezus' of 'de Christus' noemen, dat het zaak wordt de doorgegeven berichten kritisch te vergelijken met betrouwbare bronnen, zoals: Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg. Zij hebben een uitgebreide, duidelijke en samenhangende esoterische literatuur op aarde achtergelaten, die bovendien niet alleen met elkaar overeenstemmen, maar ook met de Bijbel.
Het is van belang de persoonlijkheid van de helderhorende of helderziende op aarde te beoordelen; er bestaat namelijk een wisselwerking tussen de persoonlijkheid van de ontvanger op aarde en die van de persoon in de geestelijke wereld volgens de regel 'soort zoekt soort'. De persoonlijkheid van de ontvanger op aarde bepaalt ook mede de sfeer van de berichten en van de wijze waarop die worden weergegeven en uitgelegd. De geleerdheid van de veelzijdige natuurwetenschapper Swedenborg komt duidelijk in zijn teksten tot uiting en vormen een tegenstelling tot het wat eenvoudiger taalgebruik van de ongeletterde, maar wel gevoelvolle Jozef Rulof. Jakob Lorber zit daar als gelovige muziekleraar tussenin.


terug naar de vragenlijst


^