depressie


Het woord 'de-pressie' betekent letterlijk 'ont-drukking', het 'verminderen van de druk', 'lage druk'. Het Nederlandse woord voor deze geestestoestand is 'inzinking', het terugtrekken van de geestkracht in zichzelf: de bron 'bruist niet meer van leven' (het woord 'gist', dat samenhangt met 'geest', betekent: het van leven bruisende).
Depressie is een geestestoestand waarbij het zelfgevoel is verminderd, het gevoel van eigenwaarde is afgenomen, het zelfbeeld is verzwakt, door welke oorzaak ook; daardoor vermindert de geestkracht en dat is de oorzaak van de geestelijke verschijnselen die zich bij depressie voordoen.
Tijdens een depressie heeft de ingekeerde instelling de overhand gekregen, de richting van de geestelijke vermogens is voor een groot deel naar zichzelf gekeerd. Door het verzwakte zelfgevoel zijn alle geestelijke vermogens geremd, want de geest heeft er minder vertrouwen in:
- door het geremde waarnemingsvermogen is de aandacht verminderd en wat wordt waargenomen, beklijft niet in het geheugen;
- het denken kost moeite en is vertraagd, de gedachten kunnen onsamenhangend zijn;
- het voelen is vlak, mist diepgang, wordt door somberheid gekenmerkt - er is een neiging tot een verlammend gevoel van zelfmedelijden, er kunnen zelfverwijten en schuldgevoelens bestaan, samenhangend met aangrijpende gebeurtenissen uit het verleden;
- de wil is krachteloos, men kan nauwelijks in beweging komen, de levenslust is verminderd.

De oorzaak van de depressieve toestand kan in de buitenwereld liggen: een reactieve of exogene depressie; of bij de persoon zelf: een endogene depressie.
- De reactieve depressie kan het gevolg zijn van teleurstellingen of aangrijpende, kwetsende levenservaringen (Grieks 'trauma': kwetsing). De patiënt is angstig en gespannen, en huilt veel. Er worden inslaapproblemen ondervonden, de slaap is slecht en men wordt laat en moe wakker. Het gewicht neemt toe.
- Bij de endogene depressie is er sprake van een verminderde serotonineconcentratie in de hersenen. De gemoedstoestand wordt gekenmerkt door een dagschommeling: 's morgens is de somberheid het ernstigst, maar die wordt gedurende de dag beter en is 's avonds normaal. Er worden geen inslaapproblemen ondervonden, maar men wordt 's morgens zeer vroeg wakker en kan dan niet meer inslapen. Er is een gebrek aan eetlust, waardoor het gewicht vermindert.
De behandeling is persoonlijk en moet door een arts worden ingesteld.


terug naar de vragenlijst


^