euthanasie bij dieren


De geesten die in een dierlijke levensvorm op aarde zijn, vormen een golf van geesten die als groep ná de mensheid uit de algeest is geboren (Daarna kwam de groep die nu in een plantaardige levensvorm op aarde is en daarna de groep van de mineralen. Alle geesten doorlopen op aarde het mineralen-, planten- en dierenrijk en ten slotte de mensheid).

De menselijke geest heeft al een eigen persoonlijkheid ontwikkeld en daardoor is het lichaam als de levensvorm voor de aarde ook heel persoonlijk: iedereen heeft een eigen, herkenbaar gezicht en een eigen lichaamsvorm. Alle gezichten van de soort mens hebben weliswaar gemeenschappelijke kenmerken, maar de persoonlijke kenmerken overheersen, waardoor geen gezicht gelijk is.
Het samenstellen van de genen in het DNA (door overkruising van genen) wordt beïnvloed door de geest die een nieuw lichaam wil gaan benutten voor een volgend bestaan, waardoor het DNA daarvan overeenkomt met de tijdelijke persoonlijkheid waarmee die geest naar de aarde komt en met het persoonlijke karma dat die geest hier wil oplossen.

De dierlijke geest staat in ontwikkeling op een trap daarvoor; in die geestestoestand heeft een groepsgeest (die van bijvoorbeeld alle koeien) nog de overhand boven een bepaalde persoonlijkheid (bijvoorbeeld die van Bertha 38). Die groepsgeest komt tot uitdrukking in de kenmerken van de soorten die er zijn; alle koppen uit een groep dieren zien er vrijwel hetzelfde uit.
De dierengeest die in de groep van de koeien is geboren, maakt voornamelijk de levensbestemming van de soort koe mee, want een koe heeft vooral de eigenschappen van de soort. Maar binnen die groep zijn wel degelijk ook persoonlijkheidsverschillen op te merken: hoe hoger het dier op de evolutionaire ladder staat, hoe meer persoonlijke trekken er al aanwezig zijn naast die van de soort.

Het voortijdige overlijden van een dier is door de groepsgeest minder ernstig voor wat betreft de afwerking van het karma dan het voor een mens is. Het is nog het karma van de groep en de dierengeest hoeft daardoor niet zo kieskeurig te zijn als een mensengeest - ieder dierenlichaam is al snel geschikt om weer een nieuw bestaan mee te maken. Dieren planten zich over het algemeen ook sneller voort dan de mens, waardoor er ook meer kansen zijn dat er een nieuw lichaam ter beschikking komt.
Daardoor heeft het voortijdig laten inslapen van een (huis)dier minder ernstige gevolgen dan het voor een mens heeft, die daardoor de oplossing van een persoonlijk stuk karma mist. Een dierengeest kan dat karma makkelijker later 'inhalen'.


terug naar de vragenlijst


^