het onderscheid tussen geloven en weten


Er zijn mensen (zowel bij de joden, de christenen en de moslims) die geen onderscheid maken tussen weten en geloven. Ze zijn zich er niet van bewust dat dit onderscheid bestaat en denken dat als je iets gelóóft, dat je het dan ook wéét.
Geloven is echter alleen een persoonlijk gevoel van vertrouwen dat je koestert ten opzichte van bepaalde opvattingen en denkbeelden omtrent de 'geloofswaarheden'. Ook als je gelooft in de waarde van heilige geschriften zoals de Thorah, de Bijbel en de Koran, dan is dat niet meer dan een persoonlijk gevoel van vertrouwen in de uitspraken van de personen (Mozes, Jezus, Mohammed) die ze hebben geschreven en die de overtuiging hadden dat zij ze uit de handen van God hebben ontvangen.
Niemand was erbij en niemand heeft het zien gebeuren; de latere volgelingen moeten afgaan op hun vertrouwen in de geloofwaardigheid van hen, die deze geschriften hebben geschreven... die volgelingen wéten het niet.

Het werkwoord 'weten' betekent: kennis hebben, begrijpen. Het hangt samen met het Gothische 'witan' en het Latijnse 'videre': zien. Het weten is datgene, wat duidelijk zichtbaar en tastbaar is en waar je daardoor 'kennis van hebt genomen'.

Als dat weten een onderwerp is uit de geestelijke wereld, dan is het meestal slechts aan een enkeling gegund het persoonlijk te mogen hebben gezien, zoals de beschrijvingen van paranormale gebeurtenissen in gewijde geschriften. De anderen om die begenadigde persoon heen kunnen niet anders, zij moeten afgaan op hun gevoel van vertrouwen dat ze in die persoon stellen. Zij weten het niet ... maar het besef van dit onderscheid is niet tot iedereen doorgedrongen.

Geestkunde staat apart van geloofsrichtingen of gedachtenstelsels, doordat het geen geloof of mening is, maar een beschrijving van de menselijke geest en van de geestelijke betekenis van het bestaan op aarde; die beschrijving is gestoeld op waarnemingen en op vergelijking daarvan met de geestelijke ervaringen van anderen.
Iedere mens die de blik naar binnen richt, kan de beschreven eigenschappen van de geest - in de vorm van de werkzaamheid van de geestelijke vermogens - rechtstreeks bij zichzelf waarnemen.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^