hallucinatie


Het woord 'hallucinatie' is afkomstig van het Latijnse 'hallucinatio' en dat weer van het Griekse 'aluoo': buiten zichzelf zijn, vermeende visioenen krijgen.
Een hallucinatie is het krijgen van een zinsbegoocheling in een toestand van wakend dromen; daarbij gaat het vooral om gezichts- en gehoorshallucinaties. Die droomachtige toestand ontstaat doordat - door welke oorzaak dan ook - de menselijke geest in een half uitgetreden toestand verkeert. Deze toestand kan worden veroorzaakt door vergiftiging van de hersenen door alcolhol en drugs, door oververmoeidheid of door een geestelijke invloed van buitenaf, doordat een van chakra's open staat.
Door de halfuitgetreden toestand heeft de persoon (de geest) het - juiste - gevoel het contact met de werkelijkheid te hebben verloren. Doordat de geest zwakker aanwezig is in de voorhoofdshersenen (frontale lobben) vermindert ook de remmende werking die daarvan uitgaat naar andere hersengebieden. Daardoor komen de zintuiglijke gewaarwordingen die daarvandaan komen, krachtiger bij de geest binnen en kunnen zij ook door elkaar gaan lopen, waarbij bijvoorbeeld gehoorsindrukken kunnen worden gezien en omgekeerd.
Door de halfuitgetreden toestand vermindert de macht die de geest over de chakra's heeft. Staat er een min of meer open, dan kunnen geesten vanuit de geestelijke wereld zich daarmee verbinden en iets tegen de geest op aarde zeggen. Die 'hoort stemmen' die dingen zeggen die niet aansluiten op het eigen denken van de geest; zij worden daardoor (terecht) als vreemd ervaren. Deze 'stemmen' kunnen de aandacht zodanig opeisen dat er nauwelijks nog aandacht over is voor de stoffelijke wereld; de betreffende persoon lijkt 'in trance' te zijn. Afhankelijk van de aard van wat er wordt gezegd, kunnen zij bedreigend overkomen.

Iedere mens maakt elke dag twee maal een soortgelijke toestand mee tijdens het ontwaken en het inslapen; bij het ontwaken treedt de geest vanuit de geestelijke wereld langzaam in het lichaam in en bij het inslapen geleidelijk uit. Het verschil is dat bij deze natuurlijke ervaring er een beweging gaande is waaraan men gewend is, terwijl er bij de onnatuurlijke uittreding, door welke oorzaak ook, een min of meer langduriger toestand is ingetreden, waarvan men niet weet hoe lang die zal gaan duren.
Bij het inslapen en ontwaken kunnen begeleiders de geest bereiken gedurende de halfuitgetreden toestand en hem of haar beelden tonen of een gedachte of gevoel ingeven. De menselijke geest staat daar dan gedurende korte tijd voor open. Bij het ontwaken kunnen gedachten worden meegegeven waarvan de geest zich op dat ogenblik bewust is en die bovendien met het stoffelijke deel van het geheugen in de hersenen worden verbonden, waardoor die ook overdag nog kunnen worden herinnerd.
In feite bestaat er op die tijdstippen een natuurlijke helderziendheid en helderhorendheid.


terug naar de vragenlijst


^