heeft het bestaan een zin?


Probeer er vertrouwen in te hebben dat je bestaan niet zonder zin is! Wij weten hier de diepere betekenis van onze levensomstandigheden echter niet. Wij moeten hier in een toestand verkeren dat wij schijnbaar aan onszelf zijn overgeleverd en daardoor onwetend zijn. Want alleen daardoor kunnen wij uit vrije keuze en op eigen kracht beslissingen nemen, en daardoor geestelijk groeien naar zelfstandigheid.

Maar doordat wij daardoor niet weten met welke lessen we voor deze keer naar de aarde zijn gegaan, lijkt het alsof ons bestaan zonder zin verloopt. Toch is dat zeker niet het geval. God dénkt de schepping waarin wij aanwezig mogen zijn, God houdt die schepping uit líefde al denkend in stand om ons de gelegenheid te geven zelfstandig te worden. God wil ons en wil daarom deze schepping voor ons. Daardoor gebeurt hier niets voor niets. Alles heeft een bepaalde bedoeling, alleen... wij kennen die niet! Dat is de moeilijke toestand waarin wij hier verkeren. Daardoor is het een beproeving om vol te houden!

Daarbij is het zelfs zo, dat de moeilijkste opdrachten aan de beste studenten worden gegeven. Je kunt een moeizame levensloop meemaken, met teleurstellingen die moeilijk zijn om te boven te komen. Het kan zijn dat je diepste verlangens dreigen niet te worden vervuld.
Maar heb toch vertrouwen dat je in je moeizame levensomstandigheden wordt begeleid en gesteund. Het gaat erom ondanks alles bij jezelf te blijven en te volharden. Jij als menselijke geest en de ontwikkeling naar zelfstandigheid die je kunt doormaken, zijn het doel van dit bestaan en ze laten je toegroeien naar het eeuwige leven in God.

Alleen gaat die groei heel langzaam, haast onmerkbaar. Je merkt je groei naar zelfstandigheid alleen als je kijkt naar hoe je nú in het leven staat, en hoe je dat tientallen jaren geleden deed. Dan kun je zien dat je heel geleidelijk vooruit bent gegaan en bent gegroeid.
Het is beter jezelf niet met anderen te vergelijken. Iedere mens moet zijn eigen lot dragen, zijn eigen levenbestemming vervullen, die heel persoonlijk is en daardoor niet met anderen kan worden vergeleken.

Probeer je eigen leven daarom steeds te zien in het licht van de eeuwigheid. Eens komt er een einde aan je beproeving en als je hebt volgehouden, wacht jou thuis in de geestelijke wereld heil! Probeer ook je zegeningen te tellen en één van je zegeningen is, dat alles wat je hebt doorstaan waarde heeft toegevoegd aan je geestelijke zelfstandigheid, je geestelijk heeft laten groeien. Daarvan pluk je later de vruchten in het eeuwige leven, dat zeker je deel zal zijn.

Alleen door jezelf dit verheven doel te stellen, kun je naar beneden kijken op de moeizame levensomstandigheden waarin je nu verkeert. Daardoor worden ze betrekkelijk en ben je in staat ze van een afstand te bezien. Zo kun je voorkomen dat die omstandigheden jou in hun greep krijgen en je leven gaan beheersen.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^