het 'bewustzijn' als geestestoestand


Het 'bewustzijn', waar door wetenschappers en filosofen veel over wordt geschreven alsof het een zelfstandigheid zou zijn door er eenvoudig een lidwoord voor te zetten: 'het bewustzijn', is dit niet. Het is geen zelfstandigheid maar een gééstestoestand, die verschillende vormen kan aannemen: de geest kan verkeren in een tóestand van: onbewustheid, bewustzijn, zelfbewustzijn en albewustzijn.

De menselijke geest doet zich in de geestelijke wereld namelijk aan mij voor als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte, die beide in een vormbare en in een zelfvormende toestand kunnen verkeren. Daarmee hangen de geestelijke vermogens samen: als de geest waarneemt, dan brengt die het licht in zichzelf in de vormbare toestand, zodat de buitenwereld zich erin kan afdrukken; als de geest denkt, dan brengt die het licht in de zelfvormende toestand, zodat door de geest in zichzelf denkbeelden worden gevormd; als de geest voelt, dan brengt die de warmte in zichzelf in de vormbare toestand, zodat die kan meevoelen met anderen; en als de geest wil dan brengt die de warmte in de zelfvormende toestand, zodat de geest gedachten en gevoelens naar buiten toe kan uitdrukken in uitspraken en handelingen... of in het schrijven van dit antwoord.

Als de geest (het subject) waarneemt, dan stelt die het licht in zichzelf als die bolvormige wolk open voor inwerking van buitenaf, waardoor voorwerpen in de buitenwereld (de objecten) zich in de geest kunnen afdrukken in de vorm van lichtbeelden, wat dan ervaringsbeelden zijn. Daardoor 'wordt de géést zich bewust' van wat er in de buitenwereld gebeurt, daardoor krijgt de geest weet van die buitenwereld... en komt daardoor in een 'geestestoestand van bewustzijn'; een wetende toestand die zich binnen de geest als bolvormige wolk bevindt.
Als de geest echter iets niet kan waarnemen, dan blijft die in een 'geestestoestand van niet-bewustzijn' of 'onbewustzijn', 'onwetendheid'.
De toestand van 'zich bewustzijn' is een gevolg van het waarnemen van een onderwerp door de géést. Als de geest vervolgens die waargenomen inhoud gaat overdenken, dan komt de geest in de denkende toestand, gaat de geest die inhoud doorvoelen, dan ontstaat de gevoelsmatige toestand en als de geest vervolgens besluit naar aanleiding van de gevormde gedachten en gevoelens iets te gaan doen, dan de willende toestand.
De wetende, 'zich bewust zijnde' toestand is gelijkwaardig aan de denkende, voelende en willende toestand... binnen de geest.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^