Hoe is God te vinden?


In 'De peilloze diepte van God' van Augustinus is te lezen:
"God is overal, onmetelijk in zijn geheel, en overal dichtbij, volgens het getuigenis dat Hij van zichzelf geeft: 'Ik ben een God van dichtbij en geen God van veraf.' [Jeremia 23, 23 Vulg.] De God die wij zoeken is dus niet ver van ons weg, maar we hebben Hem binnen in ons, als we het verdienen. Hij woont immers in ons, zoals de ziel in het lichaam, als we tenminste gezonde ledematen van Hem zijn: als we gestorven zijn aan de zonde. Dan woont Hij echt in ons, want Hij heeft gezegd: 'Ik zal in hen wonen en bij hen rondwandelen.' [Leviticus 26, 12 Vulg.] Als we nu waardig zijn dat God in ons woont, dan worden we werkelijk door Hem tot leven gebracht, als levende ledematen van Hem. 'Want door Hem,' zoals Paulus zegt, 'hebben wij het leven, het bewegen en het zijn.'" [Handelingen 17, 28]

In de Brieven van Paulus zijn meerdere van dergelijke uitspraken te vinden.
Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 1 Kor 2:12
Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 1 Kor 3:16
Toch is zij naar mijn mening gelukkiger, indien zij blijft, zoals zij is; en ik meen ook de Geest Gods te hebben. 1 Kor 7:40
En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader. Gal. 4:6
En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft. 1 Joh. 3:24

In mijn boeken zet ik uiteen dat de kenmerken van de menselijke geest de geestelijke vermogens zijn, het vermogen de dingen om je heen waar te nemen, ze in jezelf te overdenken en te doorvoelen, en dan te besluiten er iets mee te willen doen. Dat is wat je de hele dag door doet. Die werkzaamheid gebeurt echter in stilte in jezelf als geest zonder dat je daar een ogenblik bij stilstaat, zo gewoon is het.
Maar toch is die geestelijke werkzaamheid een wonder, want de geestelijke vermogens zijn rechtstreeks afkomstig uit de goddelijke algeest. Door verdichting zijn we daaruit voortgekomen, zoals je in hoofdstuk 2 van Geestkunde kunt lezen. Liefdevol zijn wij als menselijke geest door Gods geest verdicht en liefdevol worden wij doorstroomd door Gods levenskracht, waardoor we levend blijven en werkzaam kunnen zijn met onze geestelijke vermogens.

Als je daarom door zelfbezinning inkeert tot jezelf en door zelfwaarneming je bewust wordt van die geestelijke werkzaamheid, ben je tegelijkertijd ook in de goddelijke algeest, want doordat de menselijke geest een verdichting is uit en in de algeest, is er een naadloze overgang tussen beide geesten.
Als je je aandacht en toewijding inkeert tot jezelf en je ervan bewust bent dat jij als geest het zelf bent, die in zichzelf zijn gedachten laat klinken, onder woorden brengt, en als je je ervan bewust bent dat jij het bent die dat wil doen, dan ben je ook 'onmiddellijk' bij jezelf en bij God.

Buiten je is gedruis van woorden. Buiten je is geroezemoes van geleerde meningen. Buiten je zijn uitspraken te vinden van mensen die alleen maar over God nadenken. Maar dat is een heilloze weg, want zij voert je aandacht en je toewijding juist weg van jezelf als menselijke geest, die je rechtstreeks kunt vinden als je je aandacht op je eigen geestelijke werkzaamheid richt die in jezelf plaatsvindt. In hoofdstuk 10 van Geestkunde beschrijf ik die inkeer uitgebreid als de zelfbezinning.

Als je één keer die geestelijke werkzaamheid in jezelf hebt herkend en tot je door hebt laten dringen dat de gedachten, die je in stilte in jezelf verwoord, door de zelfscheppende werkzaamheid van jezelf als geest worden gevormd, dan pas komt er in jezelf een hemelse rust, van waaruit je met enige verbazing de 'discussies' leest waar men elkaar met méningen tracht te overtroeven... zonder van persoonlijke ervaringen uit te gaan.

Maar door het oefenen van zelfbezinning, de bezinning op jezelf als geest, ga je de waarheid ervaren van wat Augustinus daar zegt: "De God die wij zoeken is dus niet ver van ons weg, maar we hebben Hem binnen in ons... "(!)


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^