Hosea 11


Hosea 11:1 + 3-4 + 8-9
Zo spreekt God: "Toen Israël nog een kind was, had Ik het lief; uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. Ik was het toch die Efraïm leerde lopen en hem op mijn arm nam. Maar zij beseften niet dat Ik hen verzorgde.
 Zacht leidde Ik hen bij de teugels, aan koorden van liefde trok Ik hen mee; Ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, Ik hield hun het voer zelfs nog voor.
Mijn hart wordt verscheurd, door barmhartigheid word Ik bewogen. 
Ik zal mijn toorn laten varen en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. Want God ben Ik, en geen mens, Ik ben in jullie midden, Ik ben heilig, Ik zal niet meer in woede ontsteken."

Deze tekst uit de profeet Hosea is een uniek stuk in de Tenach, de joodse Bijbel. Hier wordt duidelijk beschreven, hoezeer God de mensheid, hier aangeduid met namen voor het joodse volk, liefdevol maar onzichtbaar vanuit de hemel begeleidt.
Dat is noodzakelijk, want de mensheid is hier op aarde schijnbaar aan zichzelf overgelaten om op eigen kracht zelfstandig te worden en heeft daarvoor hier een vrije keuze, waardoor ze zowel vóór God als voor zichzelf kunnen kiezen, tégen God. Dat is de oorzaak van Gods ontstemming. Maar ook God maakt in deze wisselwerking een ontwikkeling door, want God neemt het besluit zich niet meer in boosheid te laten gaan, maar zich door barmhartigheid te laten leiden.

Met 'Israël', 'Efraïm' en 'mijn zoon' wordt de mensheid bedoeld, hier toegespitst op het joodse volk. Daaruit zou ooit de mens Jezus voortkomen, waarin Gods heilige geest als mens tussen de mensen een leven op aarde wilde meemaken.

Dezelfde overwegingen klinken door uit Psalm 51:8
God, U wilt dat waarheid mij vervult, U leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

en: Psalm 51:12-15
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, [een vraag om begeleiding],
maak mij standvastig. [bij die begeleide zelfverwerkelijking]
verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg [blijf mij begeleiden].
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondaars tot U terugkeren [de vrije keuze].

uit Psalm 73:23
Maar nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan. [vraag om begeleiding]

en uit: Psalm 80:2 + 3 + 15 + 16
Refr.: Kom, Heer, en red ons.

Hoor ons, herder van Israël,

die Jozef leidt als een kudde.

U die troont op de cherubs, verschijn in luister

aan Efraïm, Benjamin en Manasse.

Laat uw kracht ontwaken, kom en red ons.

God van de hemelse machten, keer U tot ons,

kijk neer uit de hemel en zie,

bekommer U om deze wijnstok,

de stek die uw hand heeft geplant,

het kind dat U zelf hebt grootgebracht.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^