inspiratie door zelfbezinning


De oefening van zelfbezinning en gebed is in feite een oefening in zelfbewustwording en zelfbekrachtiging. Je bekrachtigt je geestelijke zelfstandigheid door je aandacht op jezelf te richten, waardoor je verbondenheid met thuis, met de geestelijke wereld, toeneemt. Maar daardoor kom je steeds meer in de sfeer van je geestelijke begeleiders te leven, waardoor zij jou ook steeds beter kunnen bereiken. Daardoor nemen het aantal ingevingen en voorgevoelens toe, en vooral die ingevingen waarvan ook zij vinden dat die belangrijk zijn voor jouw werk op aarde.

Ook het leren omgaan met je toegenomen verbondenheid met de geestelijke wereld is een oefening, want het gaat er immers om als menselijke geest je bewust te zijn van je geestelijke geaardheid en tegelijkertijd toch in je stoffelijke levensvorm op aarde te verblijven en daar te werken. Het gaat er dus om een evenwicht te vinden tussen je geestelijke geaardheid en je aanwezigheid in het ongeestelijke, stoffelijke bestaan. Ook dat is een oefening in geestelijke zelfstandigheid, doordat je de traagheid die de stof veroorzaakt moet overwinnen en de verleiding moet weerstaan je er helemaal in op te laten gaan.
Dat is de betekenis van het verhaal van Adam en Eva, die ondanks de raad van God hun aandacht teveel op het stoffelijke richtten en daardoor het paradijs - de geestelijke wereld - moesten verlaten om op de aarde met het stoffelijke lichaam te werken en te baren. Vervolgens moesten zij van daaruit hun aandacht weer op het geestelijke en op God leren richten om hun plaats in het paradijs te herwinnen... 'om als God te worden'.

Als je ingevingen krijgt, kun je besluiten die op te schrijven en voorlopig even weg te leggen, opdat je er later, als je er meer tijd voor hebt, op terug kunt komen. Ook dat vereist en bekrachtigt weer je geestelijke zelfstandigheid: eerst datgene doen, wat móet worden gedaan door datgene waar eigenlijk je hart ligt, even te laten rusten. Op aarde is iedere gebeurtenis een geestelijke oefening!


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^