Wat is leven?


Leven is de eigenschap van een wezen, dat 'uit zichzelf werkzaam kan zijn' en daarna zichzelf 'tot rust kan brengen', maar zich vanuit die rust ook weer in beweging kan zetten.
Een wezen kan uit zichzelf werkzaam zijn als het over kracht beschikt. Het is een kracht die aan het wezen het vermogen geeft uit zichzelf werkzaam te kunnen zijn en na die werkzaamheid zich weer tot rust te brengen. Een wezen dat leeft, kan uit zichzelf heen en weer bewegen tussen toestanden van rust en beweging.

Leven is het tegendeel van dood, dat 'niet werkzaam', 'onbeweeglijk zijn' betekent; maar iets is pas dood als het in een toestand van onveranderlijke rust is komen te verkeren, terwijl iets, wat leeft, vanuit een toestand van rust toch ook weer uit zichzelf in beweging kan komen.

Om te begrijpen wat leven is, moet onderscheid worden gemaakt tussen dat, wat leeft en dat, waardoor het leven zich kan uiten in dit bestaan, namelijk door middel van een levensvorm. De levensvormen zijn de lichamen die op aarde aanwezig zijn in het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en de mensheid.
In iedere levensvorm is vanuit de geestelijke wereld een geest aanwezig, die zich in een bepaalde ontwikkelingstoestand bevind; deze toestand komt in de geestelijke wereld tot uiting in de vorm van de geestgedaante en van daaruit in die van de levensvorm op aarde.
De levensvorm van plant, dier of mens op aarde is m.a.w. een stoffelijke weergave van de geestelijke ontwikkelingstoestand van de geest in de geestelijke wereld.

Door de materialistische levensbeschouwing wordt de vergissing gemaakt, geen onderscheid te maken tussen het 'leven' en de 'levensvorm', en die twee aan elkaar gelijk te stellen. Deze vergissing wordt door de geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met het aardse bestaan, veroorzaakt.
Daar denkt men dat het 'leven' begon met het verschijnen van de eerste eencellige 'levensvorm' op aarde in de vorm van een bacterie.

Het wezenlijke dat over de kracht beschikt, is de geest. Het is de geest die over de levenskracht beschikt als een wezenlijke eigenschap van zichzelf.
Het is de geest als levenskracht die vervolgens de stoffelijke levensvorm op aarde in beweging brengt, die ermee handelt en er doorheen spreekt, en die zo van zijn aanwezigheid en vermogen blijkt geeft.

Maakt de geest als de levenskracht zich aan het einde van het stoffelijke bestaan voorgoed los van zijn levensvorm doordat dit door ouderdom onbruikbaar is geworden, dan zijgt dit levenloos ineen: het is dood. Op de nabestaanden rust dan de taak de lege levensvorm weer aan de aarde toe te vertrouwen De geest als de levenskracht is 'overleden', wat betekent: is overgeleid naar zijn thuis in de geestelijke wereld m.b.v. de vrienden en vriendinnen, die de betreffende geest ook hebben begeleid bij zijn gang over de aarde.


terug naar de vragenlijst


^