loslaten


Er wordt door therapeuten vaak de goede raad gegeven een bepaalde zaak 'los te laten'. Je kunt echter pas iets loslaten, als je weet wat je vasthoudt. Daarbij gaat het vaak over onderwerpen die te maken hebben met aangrijpende gebeurtenissen in de jeugd. Als dat duidelijk wordt, blijkt ook dat niet jij degene bent die iets 'vasthoudt', maar dat het juist de geheugeninhoud is en de herinnering daaraan, die omgekeerd jóu in zijn greep heeft. Het blijkt namelijk vaak dat het helemaal niet mogelijk is om zomaar 'iets los te laten'.
Je kunt pas iets loslaten, als weet hebt van wat je vasthoudt. Ook hier geld: kennis is macht. Zolang je niet weet waardoor je wordt gebonden, heeft dat andere macht over jou, heeft het jóu in zijn greep. Tot zolang is het onmogelijk iets los te laten. Pas als er inzicht is gekomen in de oorzaken en omstandigheden die samenhangen met een aangrijpende gebeurtenis en de invloed die van daaruit nog steeds naar jou in het heden uitgaat, is er ook macht over dat onderwerp gekomen en pas dan kan het worden losgelaten.


terug naar de vragenlijst


^