magnetiseren


(woord 'magneet' komt van het gesteente 'magnetiet', gevonden in de streek 'Magnesia', Turkije)


Franz Anton Mesmer
(1734-1815)
arts en onderzoeker
De term 'magnetiseren' wordt gebruikt voor 'geestelijk genezen' doordat de Engelse arts Gilbert, die als eerste magnetisme onderzocht, van mening was dat de magneet een uitstraling (aura) bezat die van goddelijke afkomst moest zijn; de Duitse arts Mesmer nam deze gedachte over en noemde de uitstraling van de mens die hij vermoedde: 'dierlijk magnetisme'; daarmee trachtte hij patiënten te genezen.
Het gebruik van het woord 'magnetisme' voor geestelijk genezen is een duidelijk voorbeeld van de neiging om het aanzien van onzichtbare, geestelijke zaken te verbeteren door er termen voor te gebruiken die aan de natuurkunde zijn ontleend (zoals positief, negatief en energie).

De geestelijke geneeskracht van de mens hangt samen met geestelijke werkzaamheid, zowel van de mens op aarde als van diens geestelijke begeleider in de geestelijke wereld. De geestelijke werkzaamheid, die binnen de menselijke geest plaatsvindt door de werkzaamheid van de vermogens, straalt vanuit de geest door de chakra's heen naar buiten uit (stuitchakra ingekeerde instelling, buik- uitgekeerd, milt- willen, hart- voelen, keel- denken, voorhoofd- waarnemen en kruinchakra de geest als geheel).
Door de persoonlijkheidsgroei die wordt bevorderd door de persoonlijke omgang met medemensen in het alledaagse bestaan en door het verwerken van levenservaring, worden de chakra's op natuurlijke wijze werkzaam. Hun opnemende of uitstralende werkzaamheid is dan in overeenstemming met de ontwikkeling van het erbij behorende geestelijke vermogen. Daardoor ontstaat er een evenwicht tussen de werkzaamheid van de chakra's en de kracht van de geest zelf.

Daar de mens op aarde door zijn eigen geestesgesteldheid vanuit de geestelijke wereld geesten aantrekt die met die gesteldheid overeenkomen, ontstaat er zo een evenwicht tussen beide geesten - de aardse geest en de begeleider in de geestelijke wereld - en de toestand waarin de chakra's verkeren voor wat betreft hun doorstroming met geestkracht. Als het in de levensbestemming, het lot, vastligt, kan zo iemand zijn of haar geestkracht vervolgens ook op aarde gebruiken om die naar anderen toe te laten vloeien - als hen geestkracht ontbreekt - om dat gebrek aan te vullen. Door de verbinding met de eigen begeleider wordt vanuit de geestelijke wereld de eigen geestkracht weer aangevuld en aangezien het naar een geest op aarde toegaat die aan een gebrek lijdt, kan er een genezende kringloop ontstaan door de uitstralende en weer opnemende werking van de chakra's van alle betrokkenen - waarbij de begeleider weer put uit de algeest.
Afhankelijk van de levensbestemming van de lijdende kan deze behandeling werken of niet. Is het een levensbestemming een bepaalde ziekte te moeten meemaken, dan zal een eventuele genezing ergens anders voor andere problemen gaan zorgen.

De chakra's kunnen echter ook op een onnatuurlijke wijze in werking worden gezet door bepaalde behandelingen toe te passen. Lukt deze behandeling, dan ontstaat er een toestand van werkzaamheid van de chakra's, die niet in overeenstemming is met de geestesgesteld van de betreffende persoon. Er heeft een omgekeerde volgorde plaatsgevonden, waardoor de geest over mogelijkheden gaat beschikken die niet bij zijn of haar geestesgesteldheid passen.
Afhankelijk van diens geestesgesteldheid kunnen nu geesten uit de geestelijke wereld, die met die gesteldheid overeenkomen, gebruik of misbruik gaan maken van die kunstmatig openstaande chakra's. Afhankelijk van de bescherming die de betreffende persoon geniet, bestaat de kans dat er door andere geesten misbruik wordt gemaakt van de geboden gelegenheid om zich door middel van die chakra weer met de aarde te verbinden en de betreffende persoon naar eigen willekeur te beïnvloeden. Dit kan de oorzaak zijn van ongunstige, verstorende geestelijke ervaringen, die afhankelijk zijn van de persoonlijkheid en van wie er aanwezig zijn in de geestelijke wereld.

Sommige mensen hebben als levensbestemming dat hun chakra's makkelijk in werking zijn te zetten, waardoor zij op natuurlijke wijze kunnen optreden als paragnost en gebruik kunnen maken van helderziende gaven of de mogelijkheid met hun uitstraling anderen door handoplegging te genezen (er zijn ook kleinere chakra's aanwezig in de beide handen). In dat geval hoeft er geen sprake te zijn van storingen.


terug naar de vragenlijst


^