Zijn mystieke ervaringen met anderen te delen?


In het verleden zijn mystieke ervaringen door hen die ze mochten meemaken, uitgebreid beschreven; ik denk aan Dionysios de Aeropagiet, Jan van Ruusbroec en Jacob Boehme, terwijl Hildegard van Bingen ze niet alleen opschreef, maar er ook een unieke verzameling afbeeldingen van liet vervaardigen, alle te vinden op mijn website.
In het meer nabije verleden waren het Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg die tientallen dikke boeken volschreven over hun ervaringen. Ik was hen daar heel dankbaar voor, want het gaf mij de gelegenheid mijn eigen ervaringen te toetsen aan die van hen, vóór ik er zelf over wilde gaan schrijven of spreken.
Daarin volg ik de raad van prof. Frits Staal - 'Wetenschappelijk onderzoek van de mystiek', te vinden onder Literatuuroverzicht op mijn website, waar ik voor de belangstellende lezer ook een uitgebreide verzameling mystieke literatuur heb aangelegd.
De mysticus Steiner schrijft dat de tijd om over deze onderwerpen te zwijgen, voorbij is en hijzelf heeft er tijdens zijn vele voordrachten dan ook veel over gezegd.

Dat er bij mystiek sprake zou zijn van onuitsprekelijke ervaringen is niet mijn ervaring. Sinds in 1991 mijn eerste boek uitkwam, heb ik tientallen gespreksgroepen jarenlang begeleid, en de leden ervan zijn mij allen dankbaar dat ik uitgebreid over mijn ervaringen sprak. Velen van hen bezochten deze gespreksgroepen meerdere malen.
Bij het spreken over dit onderwerp word ik gedreven door de innige liefde, die ik in de geestelijke wereld heb ervaren van hen, vrienden en vriendinnen, die mij van daaruit begeleiden op mijn pad door dit tijdelijke bestaan.
Mystici hebben door de eeuwen heen echter weerstand ondervonden, vooral vanuit de priesterkaste en van natuurwetenschappers. Dat is ook mij al van het begin af aan overkomen, reden waarom ik de oorzaak van deze weerstand tegen het verschijnsel mystieke ervaringen heb onderzocht en in mijn boeken en op mijn website heb beschreven, om hen die hier ook mee te maken krijgen, inzicht te geven in de oorzaak hiervan en er begrip voor te kweken, dat dit bij medemensen kan voorkomen.
Verder is in mijn boeken en op mijn website alles te vinden, wat ik over dit onderwerp zou kunnen zeggen, uit liefde voor hen die naar kennis op zoek zijn. Men hen wil ik graag mijn ervaringen delen.


terug naar de vragenlijst


^