narcisme en bezetenheid


Kan er naast een narcistische persoonlijkheid ook sprake zijn van bezetenheid?
Binnen de psychiatrie bestaan van oudsher twee grote ziektebeelden: de neurose en de psychose. De neurotische ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld de depressie, hysterie of de persoonlijkheidsstoornissen) kunnen voor iedereen begrijpelijk worden gemaakt, zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving. De toestand waarin de patiënt verkeert kan in begrijpelijke taal onder woorden worden gebracht en is ook voor anderen invoelbaar. Er is na enig zoeken ook een oorzaak voor de ziekelijke toestand aan te wijzen.
Bij de psychotische ziekteverschijnselen (bijvoorbeeld schizofrenie) doet zich een heel ander beeld voor, want deze zijn meestal zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving onbegrijpelijk, vreemd, onwerkelijk. Het denk- en gevoelsleven is verward. De patiënt lijdt aan hallucinaties en waandenkbeelden. De verschijnselen lijken uit een andere wereld te komen en zijn voor de omgeving niet invoelbaar. Er is ook geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er bij de psychose sprake is van bezetenheid; de vreemde verschijnselen komen inderdaad uit een andere wereld, zij zijn namelijk het gevolg van de krachtige invloed van een kwelgeest, die erin is geslaagd het beschermende vlies dat zich om de aura (de uitstraling, de ziel) heen bevindt te doorbreken. Door een zwakke plek of opening daarin, vaak ontstaan door een onverwerkte, traumatische ervaring, kan de kwelgeest de geest van de persoon, die van deze toestand het slachtoffer is, bereiken.

De narcistische persoonlijkheidsstoornis is als stoornis een eigenschap van de persoon zelf, de menselijke geest. Deze is er, waarschijnlijk ook door een onverwerkte, traumatische ervaring, toe overgegaan de werkzaamheid van de geestelijke vermogens geheel op zichzelf te richten. Op kinderlijke wijze stelt de patiënt zich in het middelpunt van de aandacht en eist de bewondering op van de omgeving. Om dat te bereiken, weet zo een persoon de omgeving naar zijn hand te zetten door zich eerst beminnelijk voor te doen en zo de aandacht op zich te vestigen, maar later blijkt dat de verborgen bedoeling van deze houding volkomen zelfzuchtig is. De bedoeling van alle beminnelijkheid blijkt zelfverheerlijking te zijn.

Het is natuurlijk mogelijk dat zich mengvormen voordoen en dat ook de narcistische persoon met kwelgeesten te maken kan krijgen. De kans daarop is echter niet groot doordat de narcistische persoon meestal blaakt van zelfvertrouwen; hoewel er op de achtergrond meestal een verdrongen minderwaardigheidsgevoel aanwezig is, veroorzaakt door gevoelsmatige verwaarlozing in de jeugd.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^