Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde


Psalmen 138:8
"God laat het werk van zijn handen niet los."

Jesaja 65:17-21
In dit tekstdeel laat Jahweh zijn profeet Jesaja een beeld schetsen van de toekomst van de mensheid. Zijn voorspelling van de komst van Jezus is tweeduizend jaar geleden uitgekomen...

Zo spreekt de Heer:
"Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest.
Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige [...]. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten."
Zo spreekt de almachtige Heer.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^