het 'onderbewuste'


De (kunstmatige) begrippen 'het onbewuste' en 'het onderbewuste' horen bij een spreekwijze, waarbij er door onbewustheid op dat gebied niet wordt uitgegaan van de aanwezigheid van de geestelijke wereld en van onze begeleiders die ons van daaruit begeleiden. Aangezien er toch bijzondere, paranormaal aandoende gebeurtenissen plaatsvinden, zoals ingevingen, voorgevoelens en zinvolle droombeelden, betekenisvolle Tarotleggingen en treffende I Tjing-antwoorden, móet er wel naar oorzaken daarvoor worden gezocht. Een bijzonder verschijnsel is een gevolg van iets en de vraag rijst dan wat de oorzaak ervan is.
Freud bedacht indertijd daarvoor deze termen en aangezien hij vroeger een groot gezag had, vooral in Amerika, zijn door de vloedgolf van Amerikaanse literatuur deze termen wereldwijd in zwang geraakt. Nu praat iedereen elkaar kritiekloos na.

(Freud heeft zelfs overwogen om 'ein Vorbewusstes' aan te nemen, een 'voorbewustzijn'. Toen ik dat in een van zijn boeken las, nam ik mij voor een kritische houding aan te gaan nemen tegenover zijn woordkeus. Hij verzon dus zomaar wat om ergens een verklaring voor te vinden.
Een ander bedenksel van Freud is 'das Es'. In het Nederlands vertaald is dat 'het Het' en dan doorzie je makkelijk de onzin van deze woordkeus, maar in het Engels is voor een Latijnse vertaling gekozen in de vorm van 'the Id'. Door dat Latijn krijgt het een zekere waarde en ga je werkelijk geloven, dat het iets is. In de wetenschap is het immers algemeen gebruikelijk om een pas ontdekt verschijnsel, waar in de eigen taal geen woord voor is, met een Latijns woord aan te duiden; daardoor heeft 'the Id' een wetenschappelijke klank... maar het is schijnwetenschap.)

Men beseft duidelijk niet dat het toch een eigenschap van de méns is om zich van iets bewust te kunnen zijn als die mens weet van dat iets heeft gekregen; maar dat betekent ook dat het dan alleen de mens zélf is die in het andere geval in een toestand van 'onbewustheid', dus onwetendheid van dat iets kan verkeren. Het is de mens zelf die zich bewust van iets is of die onbewust is daarvan. De toestand van 'bewust zijn' en de toestand van 'onbewust zijn' betreft alleen de mens zelf... en het betreft in het bijzonder de menselijke geest.
Alleen de menselijke geest zelf kan in een toestand van wetendheid verkeren, in een toestand van 'zich van iets bewust te zijn' en daardoor is het ook alleen de menselijke geest die in een toestand van het tegenovergestelde, een toestand van onwetendheid, van 'onbewustheid' kan verkeren. In het eerste geval is de geest 'het bewuste', in het tweede geval 'het onbewuste' - en nog beter: 'het zich bewuste' en 'het zich onbewuste'.
Niets anders in de schepping kan 'bewust zijn' of 'onbewust zijn' dan alleen de menselijke geest zelf.

Hoe kan nu een mens, die in een toestand van onbewustheid, dus onwetendheid verkeert, de oorzaak zijn van een zinvol droombeeld (dat volgens dit spraakgebruik op geheimzinnige wijze 'uit onbewuste lagen opstijgt') of van een belangrijke ingeving of een zinvolle Tarotlegging?
Maar heel begrijpelijk wordt het als je weet, dat hoog ontwikkelde geesten om je heen zijn om je te helpen op je pad. Zij zijn het die jou dergelijke zaken vanuit de geestelijke wereld ingeven als je je ontvankelijk voor hun inwerking openstelt.

Wat plaats heeft gevonden is de overdracht van een eigenschap van zichzelf, namelijk de eigen mogelijkheid ‘zich onbewust te zijn van iets’, op een bedenksel buiten zich, een denkbeeld, dat dan ‘het onbewuste’ wordt genoemd. In werkelijkheid is er echter sprake van iets ‘onbekends’, namelijk de behulpzame geestelijke begeleiders in de geestelijke wereld, die de mens niet kent.

De term 'onderbewuste' is bedacht om de werkelijkheid van de geestelijke wereld en van onze geestelijke begeleiders, onze vrienden en vriendinnen die ons van daaruit begeleiden op ons pad door dit tijdelijke bestaan, niet te hoeven benoemen. Dat klinkt niet wetenschappelijk genoeg.
Dat heeft tot gevolg dat onze begeleiders worden benoemd met de uitdrukking: 'het onderbewuste'(!) Terwijl zij in werkelijkheid heel wat bewuster zijn dan wij hier in dit ondermaanse.


terug naar de vragenlijst


^