het verschil in ontwikkeling van begeleiders


Hoe komt het dat doorgegeven berichten uit de geestelijke wereld van elkaar verschillen? Tussen de personen die een openbaring uit de geestelijke wereld hebben mogen ontvangen, zijn duidelijke verschillen op te merken in ontwikkeling en stijl. Ook komen tegenstrijdige uitspraken voor.
Het komt zelfs voor bij één en dezelfde ontvanger van openbaringen, zoals bij Jozef Rulof. Er zijn duidelijke verschillen in stijl van zijn boeken als die afkomstig zijn van Alcar of van Zelanus. Alcar is ruimdenkender, opbouwend; Zelanus is meer een zedenmeester.
Ik hoorde eens een bandopname van een medium, door wie Jezus zou spreken. Ik kreeg meteen een onaangenaam gevoel toen ik die persoon op zalvende wijze hoorde beginnen met: "Ik ... die Jezus werd genoemd." Het leek op een dominee die zijn kerkvolk nog eens indringend wilde toespreken, maar nu vanuit de geestelijke wereld.

Als er mediums zijn die contact hebben met hun begeleiders en die door hen heen spreken of schrijven, dan weet je nooit wie er in de geestelijke wereld achter die persoon staat. Er blijkt in de geestelijke wereld net zo'n grote verscheidenheid aan meningen en inzichten te bestaan als hier op aarde. Een mens wordt niet vanzelf een heilige als die overgaat naar de geestelijke wereld.
Vandaar dat ik op dat gebied een vrij uitgebreide studie heb gedaan en de uitspraken van doorgevende personen kritisch met elkaar heb vergeleken. Uiteindelijk bleven Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg bovenaan staan. Zij hebben beide heel veel geschreven en hun uitspraken komen niet alleen met elkaar overeen, maar ook met de Bijbel.

Ikzelf moet uitgaan van wat mij door mijn begeleiders aan betekenisvolle beelden in de geestelijke wereld is getoond, waarna ik er zelf mee aan de slag moest gaan en daar zelf denkbeelden over moest vormen. Ik kreeg niet de wijsheid in pacht zoals bij andere mediums het geval kan zijn.
Daardoor kan ik mij niet achter een hoge geest verschuilen of die als gezaghebbende bron aanwijzen. Ik ben hier zelf als mens op aarde het aanspreekpunt en ben ook zelf ter verantwoording te roepen als ik iets zeg wat twijfelachtig is.

De grote verscheidenheid aan meningen in doorgegeven berichten heeft ook een doel. Het gaat er namelijk om dat de mens hier leert zelfstandig zijn eigen geestelijke vermogens te gebruiken. Daartoe worden wij voortdurend voor keuzes gesteld en komen wij voor vraagstukken te staan; die kunnen wij alleen met onze vermogens oplossen, waardoor wij steeds meer toenemen in het bewuste en beheerste gebruik dat wij van onze vermogens maken. Aangezien die vermogens de eigenschappen van de menselijke geest zijn, betekent dát geestelijke groei ... het doel van dit tijdelijke bestaan.


terug naar de vragenlijst


^