Veel lichaamsvet kan de vorm en structuur van het brein veranderen.


Door de eeuwen heen is het verrichten van geestelijke oefeningen altijd gepaard gegaan met de raad de voedselinname tot het noodzakelijke te beperken. Onderstaand wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe nuttig deze raad is. Het is namelijk gebleken dat voedselbeperking de werkzaamheid van de hersenen verbetert... en daarmee de mogelijkheid van de menselijke geest van de hersenen gebruik te maken! [Freek]

Mensen met overgewicht hebben minder grijze stof - die informatie verwerkt - in hun hersenen. Scientias, 24-04-2019, Vivian Lammerse

Met behulp van geavanceerde MRI-technologie is het onderzoekers gelukt om de gevolgen van overgewicht op de hersenen in kaart te brengen. En ze kwamen tot een nieuwe ontdekking. Zo blijkt dat een toename van lichaamsvet de vorm en structuur van het brein aantast, en bijvoorbeeld kan leiden tot een kleiner volume grijze stof.

Dementie
Uit eerdere studies is gebleken dat overgewicht kan leiden tot een snellere cognitieve achteruitgang en dementie. Dit suggereert dat obesitas veranderingen in de hersenen kan veroorzaken. Om meer te weten te komen over deze veranderingen, analyseerden de onderzoekers foto's van de hersenen van meer dan 12.000 mensen. Daarbij onderzocht het team voornamelijk de grijze stof (hersencellen) en de witte stof (verbindingsvezels tussen cellen). De grijze stof heeft als functie het verwerken van informatie, terwijl de witte stof de communicatie tussen de zenuwcellen verzorgt.

Minder volume
"We ontdekten dat het hebben van veel lichaamsvet geassocieerd wordt met kleinere volumes van belangrijke structuren in de hersenen, inclusief de grijze stof die zich in het centrum van de hersenen bevindt," zegt hoofdauteur Ilona Dekkers. Daarnaast merkten de onderzoekers op dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. "Dit betekent dat het geslacht belangrijk is in het verband tussen het vetpercentage en de grootte van specifieke hersenstructuren."

Man en vrouw
Uit de analyse blijkt dat bij mannen veel lichaamsvet correleert met minder grijze stof in de delen van de hersenen die te maken hebben met beloning en beweging. Bij vrouwen leidt overgewicht tot een verandering van de globus pallidus: een structuur in de hersenen die betrokken is bij onwillekeurige beweging. Voor zowel mannen als vrouwen verhoogt veel lichaamsvet de kans op veranderingen in de witte stof van de hersenen.

Overgewicht
Overgewicht is één van 's werelds meest uitdagende volksgezondheidsproblemen. De wereldwijde pandemie heeft al geleid tot een enorme toename van het aantal mensen met hart- en vaatziekten, en diabetes type 2. In een studie constateerden onderzoekers dat de wereldbevolking te weinig granen en fruit eet en juist te veel zout. Zo eiste ongezonde voeding in 2017 maar liefst 11 miljoen levens.
De onderzoekers zijn van plan de bevindingen verder te bestuderen. Want de consequenties kunnen van groot belang zijn. Een kleiner volume grijze stof duidt op een verlies van neuronen en veranderingen in de witte stof kunnen de overdracht van signalen in hersennetwerken ongunstig beïnvloeden. De veranderingen kunnen het voor mensen met overgewicht bijvoorbeeld nog moeilijker maken om hun gewicht onder controle te houden. Daarnaast is het op dit moment ook nog onbekend wat precies de oorzaak is van het nadelige effect van overwicht op de hersenen. Toekomstig onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen.

Bronmateriaal:
"Obesity Linked with Differences in Form and Structure of the Brain" - RSNA (Radiological Society of North America)

Oorspronkelijk artikel
RSNA News
Obesity Linked with Differences in Form and Structure of the Brain, april 23, 2019

Findings add important information to the connection between obesity and health problems.

Overview of observed standardized regression coefficients (b values) for the associations between total body fat and fractional anisotropy (FA)-and mean diffusivity (MD)-based DTI tracts for men and women. Standardized regression coefficients reflect the standard deviation (SD) change in FA and MD, respectively, per standard deviation (6.5 percent in women and 5.5 percent in men) change in total body fat. Results were adjusted for age, ethnicity, Townsend deprivation index, assessment center (baseline visit and imaging visit), smoking, alcohol use, diabetes, cardiovascular disease, and intracranial volume.
To learn more about these changes, the researchers analyzed brain imaging results from more than 12,000 participants in the UK Biobank study, a major trial begun in 2006 to learn more about the genetic and environmental factors that influence disease. MRI provided information on both the gray and white matter.

"We found that having higher levels of fat distributed over the body is associated with smaller volumes of important structures of the brain, including gray matter structures that are located in the center of the brain," Dr. Dekkers said. "Interestingly, we observed that these associations are different for men and women, suggesting that gender is an important modifier of the link between fat percentage and the size of specific brain structures."

Analysis showed that, in men, higher total body fat percentage correlated with lower gray matter volume overall and in specific structures involved in the reward circuitry and the movement system. In women, total body fat only showed a significant negative association with the globus pallidus. For both men and women, higher total body fat percentage increased the likelihood of microscopic changes to the brain's white matter.

The ramifications of these findings, not yet fully clear, could be of significant importance. Smaller gray matter volume suggests loss of neurons, and changes to the white matter could adversely affect the transmission of signals within brain networks. Since the smaller subcortical grey matter volumes are also known to play a role in the food-reward circuitry, these changes may also make it more difficult for obese people to control their weight, Dr. Dekkers said, although more research will be needed to support that connection.

The reason for obesity's adverse effects on the brain are not precisely known. Research has shown that the low-grade inflammation characteristic of obesity can have harmful effects on brain tissue. There is evidence that cellular responses produced in the brain due to inflammation may be behind these effects.

The study looked at overall body fat percentage and did not distinguish between the different types of fat in the body, which Dr. Dekkers said may be an area for additional research. Of particular interest is the visceral white fat found around the abdominal organs. This type of fat is part of metabolic syndrome.

"For future research, it would be of great interest whether differences in body fat distribution are related to differences in brain morphological structure, as visceral fat is a known risk factor for metabolic disease and is linked to systemic low-grade inflammation," said the study's senior author, Hildo Lamb, MD, PhD, director of the Cardio Vascular Imaging Group of Leiden University Medical Center.

Web Extra
Access the Radiology study, "Obesity, Brain Volume, and White Matter Microstructure at MRI: A Cross-sectional UK Biobank Study," at pubs.rsna.org.
Read the Radiology editorial, "Evaluating Metabolic Risk Factors That Affect Brain Structure," that accompanies this study.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^