persoonlijkheid en levensbeschouwing


Er is een verschil tussen de persoonlijkheid die iemand bezit en de levensbeschouwing die iemand aanhangt. Het is het verschil tussen de geestesgesteldheid en de geestestoestand.

De geestesgesteldheid heeft te maken met de vraag, hoe het met de ontwikkeling van de vermogens is gesteld. Zijn ze nog onbeheerst of zijn ze al in een toestand van beheersing door de menselijke geest. De wijze waarop de geest de geestelijke vermogens heeft leren beheersen en ze heeft leren gebruiken, komt tot uiting het menselijke gedrag. Het geheel van kenmerken van dat gedrag wordt de persoonlijkheid genoemd. De persoonlijkheid is immers het geheel van kenmerken van de persoon, de kenmerkende wijze waarop de persoon zich gedraagt. En dat gedrag hangt samen met de ontwikkelingstoestand van de vermogens.
Uiteindelijk worden de vermogens ontwikkeld tot het geweten en de deugden, en wordt de ontwikkelde persoon gekenmerkt door schoonheidszin, een streven naar de waarheid en liefde, en vastberadenheid.

Maar de geestestoestand heeft te maken met de ontwikkelingstoestand van de menselijke geest, met zijn levensbeschouwing. Die hangt samen met het g&eaute;éstelijke zelfbesef. Het hangt samen met de geestestoestand van onbewustheid van zichzelf als geest, met de toestand van bewustzijn, zelfbewustzijn en uiteindelijk albewustzijn, Godsbewustzijn.

Daardoor kan het voorkomen dat iemand al een ontwikkelde persoonlijkheid heeft doordat die persoon zijn of haar geestelijke vermogens bewust en beheerst heeft leren gebruiken, maar dat de geestestoestand er een is, waarbij die persoon geen geestelijk zelfbesef heeft en met heel zijn of haar aandacht en toewijding in de stoffelijke wereld is opgegaan. Dat leidt meestal tot een geestestoestand van ongeloof, verwerping van het geestelijke en van God, en een uitsluitend vertrouwen op de stoffelijke werkelijkheid en de plaats die wordt ingenomen in de maatschappij.

Maar ook kan het voorkomen dat iemand met een eenvoudige persoonlijkheid toch een levendig besef heeft van het geestelijke en een levensbeschouwing bezit, waarin wordt geloofd in de werkelijkheid van de geest, van de geestelijke wereld en van God, afgaande op bepaalde geestelijke ervaringen. Er is daarin een grote verscheidenheid mogelijk.
Hoe de verhouding tussen geestesgesteldheid en geestestoestand is, hangt af van de leerpersoonlijkheid waarmee de mens deze keer naar de aarde is gekomen, van de levensbestemming, het lot, en van de jeugdomstandigheden en levenservaring.


terug naar de vragenlijst


^